Adierazleak

Adierazle garrantzitsuenak

Graduko adierazleak

Jarraipen adierazleak 22-23 21-22 20-21 19-20
Gradu matrikulatutako ikasle berriak 79 82 82 42
Graduaren graduatze-tasa 0.78 0.96 - -
Graduaren uzte-tasa 0.07 0.07 0.08 0.10
Graduaren eraginkortasun-tasa 0.99 1.00 0.99 1.00
Gradu ikasleen asebetetze maila 7.13 7.35 7.52 7.12
Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan - 8.10 - -
Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan - 8.54 8.40 -

Enplegu-tasa (Emakumezkoak)

Enplegu-tasa (Gizonezkoak)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Langabezi-tasa (Emakumezkoak)

Langabezi-tasa (Gizonezkoak)

-

-

-

-

-

-

-

-

Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak)

Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak)

-

-

-

-

-

-

-

-

 

- Datuak jasotzeke

Unibertsitatea baino gehiago gara