Adierazleak

Adierazle garrantzitsuenak

Graduko adierazleak

Jarraipen adierazleak 19-20 18-19 17-18
Gradu matrikulatutako ikasle berriak 42 42 36
Graduaren graduatze-tasa 0.61    
Graduaren uzte-tasa 0.10 0.10 0.03
Graduaren eraginkortasun-tasa 1.00    
Gradu ikasleen asebetetze maila 7.12 7.30 7.20
Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan      
Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan      

Enplegu-tasa (Emakumezkoak)

Enplegu-tasa (Gizonezkoak)

(*) 2019/20an lortutako datuak (berez 2016/17 ikasturtean bukatu zituzten promozioko ikasleei dagozkie)

   

 

Langabezi-tasa (Emakumezkoak)

Langabezi-tasa (Gizonezkoak)

   

 

Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak)

Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak)

   

 

Unibertsitatea baino gehiago gara