Gobernu organoak

KIDE BAKARREKO AGINTE-ORGANOAK

 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Errektoreorde akademikoa: Jon Altuna jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza-Zuzendaria: Idoia Peñacoba anderea

GIZARTE- ETA ZUZENDARITZA-ORGANOAK

BATZAR OROKORRA

Batzar Orokorra bazkideen bilkura da, Batzarraren eskumeneko materiei buruzko erabakiak eta akordioak hartzeko osatua eta mahaiburuan Kontseilu Errektoreko lehendakaria duena.

Osaera: kooperatiba bazkideen 30 ordezkarik, kooperatibaren lan-bazkideen ordezkariek eta bazkide laguntzaileen ordezkariek osatzen dute.

ERREKTORE KONTSEILUA

EK kooperatibaren ordezkaritza-, aginte- eta kudeaketa-organoa da eta kooperatibaren jarduera-ildo nagusiak ezartzeko eskuduntza du.

18 kide titularrek osatzen dute; horietatik bik Presidente eta Idazkari karguak beteko dituzte. Bileretara Unibertsitateko Errektorea eta Idazkari Nagusia ere joaten dira.

OSAERA:

 • Presidentea: Mikel Alvarez Yeregui jauna
 • Idazkaria: Amaia Pavón Arrizabalaga andrea
 • Batzordekideak:
  • Amaia Agirre andrea
  • Aitor Bediaga jauna
  • Itsaso Buruaga andrea
  • Josetxo De Frutos jauna
  • Zigor Ezpeleta jauna
  • Ainhoa Fernández andrea
  • Raúl García jauna
  • Eñaut Muxika jauna
  • Oihana Otaduy andrea
  • Aritz Otxandiano jauna
  • Juan Mª Palencia jauna
  • Silvia Sarasola andrea
  • Mª Asun Sarrionaindia andrea
  • Maria Ubarretxena andrea
  • Enrike Zarate jauna
  • Juan Jesús Alberdi jauna
 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza-Zuzendaria: Idoia Peñacoba andrea

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

Zuzendaritza-Batzordearen egitekoa, orohar, EK Unibertsitatearen administrazio- eta kudeaketa-lanetan aholkatzea izango da, baita Batzordearen estatutuetan esleitutako funtzioak betetzea ere. Zuzendaritza Batzordea ondorengo kideek osatzen dute: Errektoreak-mahaiburua, Errektoreordeak, bateratutako zentruetako Zuzendari-Dekanoek, Idazkari nagusiak eta Finantza zuzendariak.

OSAERA:

 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Errektoreorde Akademikoa: Jon Altuna Iraola
 • Goi Eskola Politeknikoko Zuzendaria: Carlos García jauna
 • Enpresa Zientzien Fakultateko Dekanoa: Lander Beloki jauna
 • Humanitate eta Hezkuntza-Zientzien Fakultateko Dekanoa: Begoña Pedrosa andrea
 • Gastronomia Zientzien Fakultatea - Basque Culinary Centereko Zuzendaria: Jose Mari Aizega jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza Zuzendaria: Idoia Peñacoba andrea