Gobernu organoak

KIDE BAKARREKO AGINTE-ORGANOAK

 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Errektoreorde akademikoa: Jon Altuna jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza-Zuzendaria: Idoia Peñacoba andrea

GIZARTE- ETA ZUZENDARITZA-ORGANOAK

BATZAR OROKORRA

Batzar Orokorra bazkideen bilkura da, Batzarraren eskumeneko materiei buruzko erabakiak eta akordioak hartzeko osatua eta mahaiburuan Kontseilu Errektoreko lehendakaria duena.

Osaera: kooperatiba bazkideen 30 ordezkarik, kooperatibaren lan-bazkideen ordezkariek eta bazkide laguntzaileen ordezkariek osatzen dute.

ERREKTORE KONTSEILUA

EK kooperatibaren ordezkaritza-, aginte- eta kudeaketa-organoa da eta kooperatibaren jarduera-ildo nagusiak ezartzeko eskuduntza du.

18 kide titularrek osatzen dute; horietatik bik Presidente eta Idazkari karguak beteko dituzte. Bileretara Unibertsitateko Errektorea eta Idazkari Nagusia ere joaten dira.

OSAERA:

 • Presidentea: Javier Oleaga Mendiarach jauna
 • Presidenteordea: Mª Asun Sarrionandia Ariznabarreta andrea
 • Idazkaria: Eñaut Muxika Olasagasti jauna
 • Batzordekideak:
  • Iñigo Zendegi Urzelai jauna
  • Miren Illarramendi Rezabal andrea
  • Jose Antonio De Frutos Bacones jauna
  • Oihana Otaduy Marauri andrea
  • Zigor Ezpeleta Alberdi jauna
  • Igor Ortega Sunsundegi jauna
  • Maite Antón Landa andrea
  • Juan Mari Palencia Fernández jauna
  • Lander Díaz de Guereñu Olabarri jauna
  • José Luis Abaunz jauna
  • Amaia Agirre Aramburu andrea
  • Alvaro Martinez de Lagos jauna
  • Silbia Sarasola Gorriti andrea
  • Aritz Ochandiano Campo jauna
 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza-Zuzendaria: Idoia Peñacoba andrea

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

Zuzendaritza-Batzordearen egitekoa, orohar, EK Unibertsitatearen administrazio- eta kudeaketa-lanetan aholkatzea izango da, baita Batzordearen estatutuetan esleitutako funtzioak betetzea ere. Zuzendaritza Batzordea ondorengo kideek osatzen dute: Errektoreak-mahaiburua, Errektoreordeak, bateratutako zentruetako Zuzendari-Dekanoek, Idazkari nagusiak eta Finantza zuzendariak.

OSAERA:

 • Errektorea: Vicente Atxa jauna
 • Errektoreorde Akademikoa: Jon Altuna Iraola jauna
 • Goi Eskola Politeknikoko Zuzendaria: Carlos García jauna
 • Enpresa Zientzien Fakultateko Dekanoa: Lander Beloki jauna
 • Humanitate eta Hezkuntza-Zientzien Fakultateko Dekanoa: Nagore Ipiña Larrañaga andrea
 • Gastronomia Zientzien Fakultatea - Basque Culinary Centereko Zuzendaria: Jose Mari Aizega jauna
 • Idazkari Nagusia eta Finantza Zuzendaria: Idoia Peñacoba andrea