Ikasketa plana

Titulazio Ofiziala

Lehen Hezkuntzan Graduatua

Iraupena

240 ECTS

4 urte

Campusa

Eskoriatza eta Bilbo

Plazak

225 plaza

Hizkuntza

Euskara, gaztelera eta ingelesa

Modalitatea

Presentziala / Erdi presentziala

PDF Katalogoa

Ikasketa Plana

Laburdurak

  • OP: Oinarrizko Prestakuntza
  • D: Derrigorrezko
  • H: Hautazkoak
  • GBL: Gradu Bukaerako Lana

 

1. maila • 1go seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
PDF Lehen Hezkuntzako irakasle lanbidearen definizioa eta testuingurua OP 10
PDF Begirada orokorra errealitateari: pertsona, jendartea eta natura OP 6
PDF Guztiontzako eskola OP 6
PDF Eskola-komunitatearen barruko aniztasunari erantzuteko printzipioak eta estrategiak OP 6
PDF Lehen Hezkuntzaren oinarri psikopedagogikoak OP 8

  

1. maila • 2. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
PDF Hezkuntza-premia bereziko ikasleei emandako erantzuna esku-hartze esparru arruntetan OP 6
PDF Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra I D 6
PDF
Gizarte-zientzien, zientzia esperimentalen eta teknologiaren irakaskuntza-ikaskuntza I
D 6
PDF Hezkuntza Europan eta mundu globalean D 6

  

 

2. maila • 3. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
PDF Hezkuntzaren erronkak eta funtzioak OP 6
PDF Eskola antolamendua eta familiaren parte-hartzea OP 6
PDF Behaketa ikasgelan irizpide didaktiko orokorretatik abiatuta OP 6
PDF Ahozko hizkuntzaren, hizkuntza idatziaren eta literaturaren irakaskuntza-ikaskuntza D 6
PDF Hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza curriculum-edukien bidez H2 curriculumeko hizkuntza den testuinguruetan D 6
PDF Matematikaren irakaskuntza-ikaskuntza D 4
PDF Informazio eta komunikazio teknologiak hezkuntzan D 6
PDF Kultura arteko hezkuntza eta balioen hezkuntza D 6
PDF PRACTICUMA I D 8

  

2. maila • 4. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
  Lehen Hezkuntza Apaimena    
PDF Kalitatezko bizitza baterako hezkuntza: norberaren zaintza, bestearen zaintza eta bizikidetzarako hezkuntza Lehen Hezkuntzan H 6
  Heziketa Fisikoa Apaimena    
PDF Sarrera modulua. Gorputz Heziketaren testuingururatzea H 6
  Atzerriko Hezkuntza Apaimena    
PDF Informazio eta komunikazio-teknologien ekarpena gaitasun eleaniztasunaren garapenari H 6
  Hezkuntza Berezia Apaimena    
PDF Laguntza sistema XXI. mendeko hezkuntzan. Esparru barne-hartzailea esku-hartzerako esparruak, zeregin profilak H 6

  

 

3. maila • 5. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
PDF Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren irakaskuntza-ikaskuntza eta bere zailtasunak D 6
PDF Gizarte-zientzien, zientzia esperimentalen eta teknologiaren irakaskuntza-ikaskuntza II D 9
PDF Musika, plastika eta ikus adierazpenaren oinarriak D 6
PDF Arte hezkuntzaren diziplinarteko tratamendua eta esku-hartzea D 9
PDF Gorputz-heziketa, osasuna eta ongizatea D 6
PDF Jarduera soziokulturalak. Diziplinarteko proiektuen kudeaketa D 6
PDF PRACTICUMA II D 6

  

3. maila • 6. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
  Lehen Hezkuntza Apaimena    
PDF Kultur ondarearen azterketa H 6
PDF Aisialdirako hezkuntza H 6
  Heziketa Fisikoa Apaimena    
PDF Haurraren garapena eta montrizitatea H 6
PDF Heziketa fisikoa eta bere didaktika I. Curriculuma H 6
  Atzerriko Hezkuntza Apaimena    
PDF Hirugarren hizkuntzen didaktika: hizkuntza eta curriculuma H 6
PDF Eleaniztasunaren garapena hizkuntza gutxituen testuinguruan H 6
  Hezkuntza Berezia Apaimena    
PDF Autodeterminazioa eta bizi-kalitatea H 6
PDF Laguntza behar espezifikoei eman beharreko hezkuntza erantzuna I H 6

  

 

4. maila • 7. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
PDF Hizkuntza prestakuntza diziplinarra II D 6
PDF Ikuspegi globalizatzailea eta integratzailea Lehen Hezkuntzan D 6
PDF PRACTICUMA III D 30
PDF Gradu Bukaerako Lana GBL 6

  

4. maila • 8. seihilekoa

  Ikasgaia Mota ECTS
  Lehen Hezkuntza Apaimena    
PDF Bizitza, ikasteko lekua H 6
PDF Ikerketa eskolan H 6
  Heziketa Fisikoa Apaimena    
PDF Heziketa fisikoa eta bere didaktika II H 6
  Atzerriko Hezkuntza Apaimena    
PDF Bizitza, ikasteko lekua H 6
PDF Hizkuntza-hezkuntzaren garapenerako ikerketa eskolan H 6
  Hezkuntza Berezia Apaimena    
PDF Ikasteko zailtasunetan esku-hartzeko estrategiak H 6
PDF Laguntza-behar espezifikoei eman beharreko hezkuntza-erantzuna II H 6

 

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko Jaurlaritzaren 47/2012 Dekretuaren arabera, HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZI BATERATUKO C1 MAILA baliokide den euskara ziurtagiria jaso dezake.

Unibertsitatea baino gehiago gara