Garapen Jasangarriko Helburuak

Garapen Jasangarriko Helburuak

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa onura publikoko, irabazi-asmorik gabeko eta gizarte-ekimeneko hezkuntza zentroa da. Jarduera nagusia hezkuntza eta prestakuntza dira, eta ikerketarekin, transferentziarekin eta ekintzailetzarekin osatzen da. Erakundeak ezarritako eskualdeen garapenari egiten dion ekarpena GEAccount metodologia aplikatuta neurtu da berriki, zehazki Debagoieneko eskualdean. Emaitzarik nabarmenena da dirulaguntza gisa jasotzen den euro bakoitzeko 7,6 €itzultzen dela gizartera.

Garapen Iraunkorreko 17 Helburuetatik, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak hiru helburutan laguntzen du batez ere:

 

 

ODS 4: KALITATEZKO HEZKUNTZA

Goi Eskola Politeknikoak eskaintzen dituen titulazioak honakoak dira: goi-mailako heziketa zikloko titulazioak (5), unibertsitate-graduak (10), unibertsitate-masterrak (7), doktorego-programa (1), titulu propioak (10) eta jarduneko profesionalentzako ikastaroak (>50) . Enplegu agentziekin lankidetzan, langabeei zuzendutako profesionaltasun ikastaroak ere ematen dira (< 30).

Mondragon Goi Eskola Politeknikoak irisgarritasun sozialerako konpromisoari eusten dio, enpresa laguntzaileei esker. Laburbilduz, arrazoi ekonomikoengatik inork ez dio gurekin ikasteari uzten. Lankidetza beken barne programak lau modalitate ditu:

  • Batxilergoko ohorezko matrikulagatiko tasak salbuesteko bekak
  • Bekabide programa
  • Ekitate bekak
  • LHko ikasleentzako gizarte irisgarritasuneko bekak

Sustatzen dugun hezkuntza ereduak ikasleen arteko ikasketa eta lan txandakatzea uztartzen du (aitzindariak dira arlo horretan, 1966tik), eta, horri esker, ikasleak erakundeetan sar daitezke prestakuntza akademikoaren zati gisa (2. mailatik aurrera, astean 20 orduz). Lan poltsaren eta lan orientazioko zerbitzuaren zerbitzu bat ere kudeatzen dugu, Lanbiderekin lankidetzan.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoak eskaintzen duen hezkuntzaren kalitatearen emaitza gure ikasleen enplegagarritasun tasa altuetan islatzen da, % 93 eta % 97 ingurukoa gradu edo masterren arabera. Gainera, nabarmendu behar da zenbait titulaziok % 100eko enplegagarritasuna dutela ikasketak amaitu dituztenen artean.

ODS 8: LAN DUINA

Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren ekarpena bikoitza da alderdi honetan, begiradaren arabera, barnekoa edo kanpokoa izan:

Modu aktiboan defendatzen du lan duina sortzea, enpresa den aldetik

Ikasleek beren lan bizitzan lan duina egin ahal izateko baldintzak betetzea sustatzen du.

Erakundearen barne ikuspegiari dagokionez, arrisku psikosozialen ebaluazio bat egiten da 4 urtean behin, Fpsico 4.0 metodologiari jarraituz, eta 2 urtean behin gogobetetze orokorrari buruzko inkesta bat egiten da. Inkesta horien emaitzek ekintza plan bat dakarte, hurrengo neurketako adierazleak hobetzeko.

ODS 16. BAKEA, JUSTIZIA ETA ERAKUNDE SENDOAK

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa kooperatiba sozietate bat da, eta bere eginkizuna da "Gizartea eraldatzea", ez du irabazi asmorik, eta Euskadiren interes orokorra sustatzen laguntzen du, bere eginkizunak garatuz.

Erakundeak bere sektoreko beste erakunde batzuekin duen gobernantzaren ezaugarri bereizgarriena da gobernu kooperatiboko organoetan (Batzar Nagusia eta Kontseilu Errektorea) hiru bazkide kolektiboen ordezkaritza dagoela: ikasleak, langileak eta laguntzaileak eta ez-aktiboak, batez ere enpresen ordezkariak direnak. Hiru kolektiboek boto kopuru bera dute eta, beraz, botere bera.