Berdintasuna

BERDINTASUNA

Mondragon Goi Eskola Politeknikoak erantzukizun sozialeko balioak ditu ezaugarri. MGEPen lan egiten duten pertsonek aukera eta tratu-berdintasunaz gozatzeko eskubidea dute, tratu eroso, errespetuzko eta duinaren bidez.

Genero desberdintasunei dagokienez, Estatutu Sozialek 28.4 artikuluan ezartzen duten bezala, Kooperatibak bazkideen presentzia orekatua bilatuko du dituen organoetan, eta genero berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bereziki bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko neurriak”.

1. Berdintasun plana

2010ean sortutako Berdintasun Taldeak, gaur egun Gizarte Kontseiluaren eta Koordinazio Taldearen ordezkariak dituenak, lau urteko 3 Berdintasun Plan diseinatu eta aplikatu ditu. Plan horietan, hainbat gairi lotutako ekintzak sartzen dira:

  • Komunikazioa, prebentzioa eta prestakuntza
  • Kontratazioa, garapen profesionala eta talentuari eustea
  • Bizitza pertsonala eta lana uztartzea
  • Ikerketa
  • Prestakuntza arautua

pdf

MGEP

Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko 2021-2024 Genero Berdintasun Plana

 

Gainera, 2015-2020 urteen artean, MGEPek Europako PLOTINA "Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training" proiektuan parte hartu zuen, non Europako Batzordearekin rkidegoaren eskakizunekin koherentea den berdintasun plan baten oinarriak ezarri ahal izan ziren, ikerketan ere genero ikuspegia txertatuz.

2. Sexu-jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako protokoloa

Bestalde, MGEPen hainbat pertsonek elkarbizitzen dute, eta harreman ugari sortzen dira langileen eta ikasleen artean. Beharrezkoa da berdintasunezko harremanak sustatzea eta gatazka eta jazarpen egoerak minimizatzea. Horretarako, Berdintasun Taldeak sexu jazarpenaren edo sexuagatiko jazarpenaren aurkako protokolo baten diseinua sustatu du, eta protokolo hori MGEPen protokoloetan txertatu da.

3. Genero Berdintasunaren Memoria

MGEPek mota guztietako desberdintasunak saihesteko ekintzak sustatzen ditu. Horretarako, Berdintasun Memorian sexuaren arabera bereizitako datu batzuk jasotzen dira aldizka, MGEPek genero berdintasunaren arloan duen egoeraren jarraipena egiteko. Hala, hainbat arlo eta sailen osaerari buruzko datuak, maila desberdinetako soldata arrakalari buruzko datuak, prestakuntza orduen banaketari buruzko datuak eta kontziliazio neurriei buruzkoak jasotzen dira. Titulazio desberdinetan matrikulatutako ikasleei buruzko datuak ere biltzen dira, titulazio berriak erakartzeko eta diseinatzeko modu berrien beharra identifikatzeko.

4. Gobernu-organoetan parte hartzea

Berdintasun Taldeak pertsona guztien parte hartzea eta garapena sustatzen duten ekintzak sustatzen ditu, gizarte bidezkoagoa, solidarioagoa eta berdintasunezkoagoa lortzeko, erakundearen berezko mekanismoen barruan. Hala, Kontseilu Errektorearen bozketei eta aukeraketari buruzko Barne Araubideko Araudiaren 16. artikuluko 3. puntuan, honako puntu hau aldatu zen, antzinatasunaren aurretik sexuaren aldagaia sartuz:

“Berdinketa gertatuz gero, dagokion organoan ordezkaritza txikiena duen sexu-bazkidea izendatuko da titular edo ordezko, parekotasun irizpideei erantzunez. Sexu berekoak badira, kooperatiban antzinatasun handiena duen bazkidea.”

5. Soldata arrakalen kontrola

Soldata arrakalaren jarraipena ere egiten du lanbide kategorien eta adin tarteen arabera. Kategoria bereko pertsonen arteko soldata arrakala txikia bada ere, bateragarritasun neurriak erabiltzeagatik soldata arrakala izateko arriskua murriztu nahi da. Horrela, Jarduera Baloratzeko Eskuliburuko oinarrizko elementuen 5.1 puntuan honako elementu hau sartu da, Berdintasun Taldeak proposatuta:

“Baloratutako aldian seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi murrizketa izanez gero, denbora erreferentziak modu proportzionalean egokituko dira benetako lan denborara.”

6. Giden lanketa

Berdintasunerako Taldeak hainbat gida prestatu ditu, gai bakoitzean jasotako prestakuntzetatik ateratakoak. Hala, gaur egun honako gida hauek daude: