Jasangarritasuna

JASANGARRITASUNA

Etorkizuneko gizartearen alde lan egin eta ekarpenak egin nahi ditugu. Horregatik, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan ingurumena babesteko konpromiso sendoa dugu, kutsaduraren prebentzioa eta baliabide naturalen erabilera jasangarria barne. Horrenbestez, ekonomia zirkularra bultzatzen eta klima-aldaketa arintzen lagunduko duten ekimen eta proiektuen garapena sustatzen dugu.

Laneko eta Ingurumeneko Kalitate, Segurtasun eta Osasun Politika bat dugu gidari, erakundeko pertsona guztien parte-hartzea eta inplikazioa sustatzeko, kalitateko, laneko segurtasun eta osasuneko eta ingurumena babesteko helburuak lortze aldera.

21/22 ikasturtean ekonomia zirkularraren eredua ezartzen hasi zen, Arrasateko egoitzaren diagnostiko batetik abiatuta, bertan jardueraren % 70 biltzen baita. 2036 urtetik aurrera, CO2 isurien campus neutroaren erronka ezarri da, eta %50 eko murrizketa 2028an.

pdf

MUCS proiektua: Mondragon Unibertsitatea Zirkularra eta Jasangarria

Ezagutu unibertsitatean garatzen ari garen campus zirkularreko proiektua: ematen ari garen pausoak, identifikatutako helburua, zein dinamika eta neurketa ipini ditugun martxan etab. Deskargatu dokumentua.

Erronka hori lortzeko, landu beharreko ekintzak planifikatu dira, hainbat taldetan karbono-aztarnaren neurtzea barne:

 

1. HONDAKINEN KUDEAKETA

Ingurumen-kudeaketako taldeak eta ekonomia zirkularreko taldeak urtero ezartzen dituzte hondakinak kudeatzeko helburuak eta adierazleak. Atal honetan, 2023/2024 ikasturterako helburu gisa ezartzen du organikoa, plastikoa eta papera zuzen bereiztea.

Talde horiek urtero komunikazio-plan bat zehazten dute ikasleentzat eta langileentzat, eta horien helburua ekintzen helburua sentsibilizazioa da.

Atal honetan, 2022/2023 ikasturtean egin diren hobekuntzak edo proiektuak honako hauek dira:

 • Bulegoko material kontsumitua birziklatzea.
 • Edarien latak eta botilak birziklatzea.
 • Ingurumenarekin ikasteko eta sentsibilizatzeko jarduerak.

Eguneroko hondakinez gain, unibertsitatearen jarduerarekin lotuta (irakaskuntza eta ikerketa), beste hondakin mota batzuk sortzen dira, arriskutsu eta ez-arriskutsu gisa katalogatuta daudenak. Hondakinak kudeatzen dituzten enpresak zehatz-mehatz hautatuz, hondakin horietako gehienak birziklatu edo berreskuratu ere egiten dira.

2. ENERGIA KONTSUMOA

Energia-kontsumoaren kontrola eta murrizketa funtsezkoa da ekonomia zirkularraren ereduaren ezarpenaren barruan. Hala ere, pertsona baliokide bakoitzeko energia-kontsumoaren adierazle erlatiboa azken urteetako kudeaketa-planen garapenean zehar trazatu da. Horrela, teknologia berriak (LED argiteria, freecoolinga, eguzki-plakak, eta abar), sistema berriak (presentzia-detektagailuak, energia-kontagailuak, eta abar) eta kontrol-modu berriak (klimatizazioaren eta berokuntzaren urruneko kontrola, argiteriaren urruneko kontrola, eta abar) sartu dira, eta horrek ezarritako helburuak lortzen lagundu du.

Ingurumen-taldeak urtero ezartzen ditu energia-kontsumoa murrizteko helburuak eta adierazleak. Atal honetan, 2022/2023 ikasturtean aplikatu diren hobekuntzak honako hauek dira:

 • Goiru egoitzako kontsumo elektrikoa % 13,3 (85.252 kWh) murriztea, instalazio fotovoltaikoa abian jartzeagatik.
 • Uribarriko egoitzako kW-ak % 13,3 murriztea, fluoreszenteak LEDekin ordezkatzeagatik (partzialki).
 • Iturripe egoitzan kontsumo elektrikoa % 1,1 murriztea, Datuak Prozesatzeko Zentroa (DPZ) hozteko freecooling sistema bat instalatzeagatik.

3. MUGIKORTASUNA

Mugikortasun-plana proiektua aktibatu da, Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren kolektiboaren kontzientziazioan oinarritzen dena, gaur egungo mugikortasun-kulturak ekar ditzakeen ondorioei buruz eta gure portaeran errotutako ohiturei alternatibak eskaintzeari buruz, atmosferarako emisioak minimizatuko dituztenak eta bizitza iraunkor eta osasungarri baterako ohiturak ezartzea ahalbidetuko dutenak.

Honako helburu hauek lortu nahi dira:

 • Erakundeak sortutako mugikortasuna modu jasangarriagoan kudeatzea, ingurumen-inpaktua murriztuz
 • Garraio kolektiboa sustatzea
 • Oinez edo bizikletaz egin daitezkeen joan-etorriak sustatzea
 • Irisgarritasun unibertsala hobetzea
 • Ibilgailu pribatuaren zentzuzko erabilera sustatzea
 • Unibertsitate-komunitatea kontzientziatzea
 • Unibertsitate-komunitatearen parte-hartzea sustatzea

 

pdf

Mugikortasun plana

 

 

Ziurtagiriak

ISO 14001

 

Gaur egun, denok dakigu garrantzitsua dela ingurumena babestea, eta, horregatik, ezinbestekoa da edozein erakundek, edozein motatakoa dela ere, ingurumen-iraunkortasunaren kontzeptua bere barne-politiketan txertatu behar izatea. Aurreko guztiagatik, MGEPek norabide berean lagundu behar du, alde batetik, bere irakaskuntza- eta ikerketa-jardueraren ingurumen-inpaktua ebaluatuz, ahalik eta gehien murrizteko, eta, bestetik, bertatik aterako diren etorkizuneko eta etorkizuneko profesionalak sentsibilizatuz, ingurumenarekin zerikusia duen guztiaren defentsan.

2020-2024 Plan Estrategikoaren ildoetako bat MGEPen proiektu partekatua eta ingurunearekiko konpromisoa indartzea denez, ekintza-plan hauek lantzen ari gara:

 • ISO 14001 Araua: 2020-2021 ikasturtean lortutako ziurtagiria.
 • Ekonomia zirkularreko proiektuak: energia, mugikortasuna eta hondakinak.
 • MGEPen jarduerak GJHekin lerrokatzea.

pdf

INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMAREN ESKULIBURUA

pdf

POLITIKA ETA KALITATEAREN HELBURUAK, LAP ETA INGURUMENA

pdf

INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMAREN ZIURTAGIRIA

Ingurumen-portaeraren adierazleak

Adierazlea \ Ikasturtea 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Pertsona baliokideak 2368 2480 2578 2668 2.683
Elektrizitatearen kontsumoa kWh-n 3.350.720 2.931.360 3.372.024 3.257.227 2.805.989
Elektrizitatearen kontsumoa kWh-n, pertsona baliokide bakoitzeko 1.415 1.182 1.308 1.221 1.045,84
Gas-kontsumoa kWh-n 3.203.904 2.385.760 3.418.428 3.199.268 2.097.101
Gas-kontsumoa kWh-n, pertsona baliokide bakoitzeko 1.353 962 1.326 1.199 781,63
Paperaren guztizko kontsumoa (unitateak) 814.995 727.012 821.670 920.811 885.000
Paperaren guztizko kontsumoa unitatetan, pertsona baliokide bakoitzeko 344,2 293,2 318,72 345,09 329,85
Paper birziklatuaren kontsumoa (unitateak) 203.648 203.360 484.785 546.008 287.000
Paper birziklatuaren kontsumoa unitatetan pertsona baliokide bakoitzeko 86,0 82,0 188,05 204,65 109,97
Ur-kontsumoa m3-tan 13461 12.530 11.636 11.940 10.052
Ur-kontsumoa m3-tan, pertsona baliokide bakoitzeko 5,68 5,05 4,51 4,48 3,75

Jardunbide egokien eskuliburua

Lotutako albisteak