Erkideko edo lurraldetik kanpo dauden ikasleak

MUGIKORTASUNEAN DAUDEN IKASLEEN BILAKAERA

Erkidegotik kanpoko ikasle kopurua

Graduetan matrikulatutako atzekoko ikasle kopurua

Unibertsitate masterretan izena emandako atzerriko ikasle kopurua

ATZERRIKO UNIBERTSITATEEKIN HITZARMEN KOPURUAREN BILAKAERA