Enpleagarritasuna

Ondoren, "Estudio de Incorporación a la Vida Laboral" txostenean jasotzen diren hainbat datu azaltzen dira. Txosten hau, 2015eko promozioari dagokiona da eta Lanbidek, Euskal Enplegu Zentroak, 2018ko abenduan burutu du.

AKTIBITATE, ENPLEGU ETA LANGABEZIA TASA

AKTIBITATE, ENPLEGU ETA LANGABEZIA TASA SEXUZ BANATUTA

LAN BILA DABILTZAN BATAZ-BESTEKO DENBORA SEXUZ BANATUTA

ENPLEGU ENKAJATUAREN BILAKAERA EHUNEKOTAN

% empleo encajado

OKUPATUTA DAUDEN PERTSONAK KOKATZEN DIREN OKUPAZIO TALDEA

Langabezia eta enplegu enkajatuaren tasa unibertsitate masterretan

Egresatuen langabezia tasa graduatu eta urte betera

Ikerketa hau Unibertsitateak berak egin du.