Enpleagarritasuna

Ondoren, "Estudio de Incorporación a la Vida Laboral" txostenean jasotzen diren hainbat datu azaltzen dira. Txosten hau, 2015eko promozioari dagokiona da eta Lanbidek, Euskal Enplegu Zentroak, 2018ko abenduan burutu du.

AKTIBITATE, ENPLEGU ETA LANGABEZIA TASA

AKTIBITATE, ENPLEGU ETA LANGABEZIA TASA SEXUZ BANATUTA

LAN BILA DABILTZAN BATAZ-BESTEKO DENBORA SEXUZ BANATUTA

ENPLEGU ENKAJATUAREN BILAKAERA EHUNEKOTAN

% empleo encajado

OKUPATUTA DAUDEN PERTSONAK KOKATZEN DIREN OKUPAZIO TALDEA

LEHENENGO ENPLEGUA LORTZEKO GARRANTZIA EMATEN ZAIEN GAIAK

Gai garrantzitsuenen artean ondorengoak azaltzen dira garrantziaren arabera ordenatuta:

  1. Unibertsitate titulazioa
  2. Unibertsitate praktikak eta ikasketa bukaerako proiektuak
  3. Hizkuntzen ezagutza
  4. Graduondoko formazioa, espezializazioa
  5. Beste batzuek

LEHENENGO ENPLEGURA SARBIDEA

Mondragon Unibertsitateko ikasleen artean, lehenengo enplegurako sarbidea, ondorengo bideetatik egiten da garrantziaren arabera ordenatuta:

  1. Unibertsitate praktikak eta ikasketa bukaerako proiektuak.
  2. Curriculumen bidalketa eta norberaren aurkezpena
  3. Interneten egindako bilaketak
  4. Beste batzuek