Ikerketa eta Transferentzia taldeak

Ekonomia zirkularra eta industria jasangarritasuna

ECSI ikerketa talde dinamiko bat da, eta Euskal Herriko, Espainiako eta Europako industria, enpresa elkarte eta erakunde publikoekin elkarlan estuan ari da, ekonomia zirkularrerantz eta energia berriztagarrietarantz modu iraunkorrean trantsizioa egiten laguntzeko.

Ikerketa talde honen helburu nagusia da industriei laguntzea baliabideak modu efizienteagoan erabiltzen, ingurumenean aztarna txikiagoa eragiten eta errendimendu sozioekonomiko handiagoak edukitzen.

Eragin garbi positiboa sortzea da benetan zirkularrak eta iraunkorrak izateko modu bakarra. Horregatik, bizi zikloaren ikuspuntua eta diziplina askoko esperientzia gehitzen dizkiegu gure ikerketa proiektuei, ikuspegi sistemiko baten bitartez.

Ikerketa taldea hainbat eremutako adituek osatzen dute, esaterako, industria diseinuko eta produktu garapeneko ingeniaritzakoek, industria antolaketako ingeniaritzakoek, ingurumen ingeniaritzakoek, erantzukizun sozial korporatibokoek eta enpresa kudeaketa eta proiektu zuzendaritzakoek. Horrenbestez, industria proiektuen berrikuntza ziklo osoa har dezakegu geure gain, dela produktuen eta teknologien kontzeptualizazioa, dela horien esperimentazioa eta garapena, dela horiek eskala handian zabaltzea, baita negozio eredu berriak eta industriako balio kateak garatzea ere.

Beti ikuspegi zirkular eta iraunkorretik, aldaketa positiboa bultzatzeko, eta baliabideak modu efizienteagoan erabiltzea dakarten eta karbono igorpenei dagozkien neutralak diren ekoizpen eta kontsumo sistemetara jotzeko, azken finean garapen iraunkorra errazteko.

Zehatzago esanda, ECSI ikerketa taldeak honako lau jardute ildo nagusi hauetan garatzen du bere jarduera:

 

Jardute ildo nagusiak

1. Produktuen eta teknologien diseinu zirkularra eta iraunkorra:

Baliabideen erabilerari dagokionez efizienteak diren eta ingurumenean inpaktu txikia duten materialak, produktuak, teknologiak eta zerbitzuak

 • Produktu eta zerbitzu zirkular eta iraunkorren ekodiseinurako eta ekoberrikuntzarako teknika, estrategia, irtenbide eta gidak garatzea

 

2. Industria zirkularra eta iraunkorra

Ekoefizienteak eta garbiak diren industriako prozesuak eta sistemak

 • Industriako ekoizpen garbirako (ekoekoizpena) diagnostikoak, estrategiak eta gidak garatzea.
 • Birmanufaktura industrialeko prozesuak aztertzea eta optimizatzea
 • Produktuen eta ekipoen bizitza baliagarria luzatzeko teknika eta teknologia berriak ebaluatzea (berrerabilera, balio berria, desmuntatzea, birziklatzea, berreskuratzea)

 

3. Eredu teknologiko-industrial eta balio kate zirkularrak eta iraunkorrak:

Baliabideen fluxua murriztera, moteltzera, ixtera eta birsortzera bideratutako negozio, berritze sistema eta ekosistema industrialak, inpaktu negatiboak minimizatzeko

 • Negozio zirkular eta iraunkorren ereduak garatzeko berrikuntza teknologikoa
 • Balio kate zirkular eta iraunkorrak konfiguratzeko eta kudeatzeko berrikuntza

 

4. Metodologiak, analisirako tresnak eta adierazleak:

Ekonomia zirkularra eta industria iraunkortasuna aztertzeko tresnak garatzea eta aplikatzea

 • Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) = Produktuen eta teknologien Bizi Zikloaren Analisia, ingurumenekoa (LCA), ekonomikoa (LCC) eta soziala (S-LCA)
 • Zirkulartasun eta iraunkortasunaren adierazleak definitzea eta kalkulatzea, produktu/teknologia mailan, negozio/industria mailan eta industria/eskualde mailan
 • Produktu, teknologia eta zerbitzuen ekodiseinurako tresnak garatzea
 • Berrikuntza teknologikorako eta ez-teknologikorako tresnen diseinua, negozio eredu eta balio kate zirkular eta iraunkorrak sortzeko.
 • Industriei ekonomia zirkularraren eta iraunkortasunaren gaineko proiektuak garatzen laguntzeko zerbitzuak

 

 

Ekonomia zirkularra, kontzeptua, bilakaerak eta joerak

Ekonomia zirkularra enpresetan aplikatzeko tresna praktikoak

 

PROIEKTU AZPIMARRAGARRIAK 

 CISTE: Teknologia Eolikoen Zirkularitatea eta Iraunkortasuna

 

 

 CircularTRANS: Plataforma digitalaren garapena industria-enpresei ekonomia zirkular eredura trantsizioa egiten laguntzeko. Erakunde-laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

 

RAMANEX: Bikaintasun-gida garatzea enpresek berriro ekoizteko. Erakunde-laguntzailea: IHOBE.

 

Basque Ecodesign Hub: Proiektu industrialen muntaketa eta desmuntaketa diseinua errazteko metodologia. Erakunde-laguntzailea: ORONA, IHOBE eta Eusko Jaurlaritza.

 

BIDERATU proiektua (ELKARTEK, I. mota): Energiaren, ekonomiaren eta ingurumenaren modelizaziorako sistema integratua, industria-sektorearen eta administrazio publikoen erabaki estrategikoak hartzen laguntzeko.

 

MUCS proiektua (University-funded), Mondragon Unibertsitatea campus zirkularra eta jasangarria: Ekonomia zirkularreko estrategiak identifikatzea, ebaluatzea, lehenestea, hedatzea eta monitorizatzea ahalbidetuko duen metodologia bat diseinatzea eta ezartzea, Mondragon Unibertsitateko campusetako baliabideen (energia, ura, materialak) kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko eta Garapen Iraunkorreko 2030 Helburuak lortzen laguntzeko.
 NETcircular+: Jokoan oinarritutako tresnaren garapena eta berrikuntza eredu ekonomiko zirkularra eta jasangarria sustatzeko. Erakunde-laguntzailea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

 

 Circu-City: Hiri zirkularragoak eta jasangarriagoak diseinatzeko ebaluazio ereduaren garapena. Erakunde-laguntzailea: EIT Raw Materials.

 

 REMACOMPIND: Osagai industrialak berriro ekoizteko teknikak. Erakunde-laguntzailea: IHOBE

 

 SUPS proiektua (industrially-funded), Sustainable Project Selection: Automozioko industria enpresek garatutako berrikuntza teknologikoko proiektuen zirkulartasuna (baliabideen erabileraren eraginkortasuna) eta ingurumen iraunkortasuna (inpaktuen murrizketa) zehazteko metodologia eta tresna garatzea.

 

 INMOIN: Adierazleen eredu bat garatzearen helburua du, Ekonomia Zirkularra erakunde baten arlo edo sailetan integratzeko: Zuzendaritza, merkataritza-saila, marketina, produktuaren/zerbitzuaren eta/edo I+Gren garapena, ekoizpena, erosketak eta hornikuntza, LTZ, IKTak, zerbitzu orokorrak.

 

Lan eta doktoretza eskaintzak

Ezagutu Mondragon Unibertsitateko lan eta tesi eskaintzak, agian zure intereseko posturen bat dugu.

 


Technology-enabled circular business models for the hybridisation of wind farms: Integrated wind and solar energy, power-to-gas and power-to-liquid systems

ARTICULO  |  Sustainable Production and Consumption. Vol. 36. Pp. 308-327,

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 2352-5509

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   IBARRA ZULUAGA, DORLETA  

Lessons, narratives, and research directions for a sustainable circular economy

ARTICULO  |  Journal of Industrial Ecology. Volume27, Issue1. Pp. 6-18. February

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 1530-9290

Egilea: LEIPOLD, SINA   VERMEULEN, WALTER J. V.   BENING, CATHARINA R.   BALA, ALBA   W. BABBITT, CALLIE   S. ASHTON, WESLYNNE   SIMOENS, MACHTELD   XUE, BING   WIEDENHOFER, DOMINIK   BIRKVED, MORTEN   VAN EWIJK, STIJN   TALENS PEIRÓ, LAURA   SMOL, MARZENA   SAIDANI, MICHAEL   LUTH RICHTER, JESSIKA   P. PIERONI, MARINA P.   HELANDER, HANNA   PAULIUK, STEFAN   PARAJULY, KESHAV   PANT, DEEPAK   NIERO, MONIA   MILIOS, LEONIDAS   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   MASI, DONATO   KRIIPSALU, MAIT   ISENHOUR, CYNTHIA   LUO, ANRAN   HUSGAFVEL, ROOPE   HOBSON, KERSTY   GIURCO, DAMIEN   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERRONATO, NAVARRO   DOMENECH, TERESA   DEUTZ, PAULINE   BOLDRIN, ALESSIO   BOKS, CASPER   BLOMSMA, FENNA   PETIT-BOIX, ANNA  

Identification and Prioritisation of Professional Transitions in Manufacturing Operations in the New Context of Industry 4.0

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXVI Congreso de Ingeniería de Organización. CIO 2022: IoT and Data Science in Engineering Management Pp. 53-58

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 978-3-031-27915-7

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   OLAIZOLA ARREGUI, IMANOL   LARREA, IÑIGO   MUGICA, IÑIGO   ZIARSOLO, UNAI  

The Line Back Principle as a Means of Optimising Logistical Production Processes: A Case Study of a Household Appliance Manufacturer

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXVI Congreso de Ingeniería de Organización. CIO 2022: IoT and Data Science in Engineering Management Pp. 13–18

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 978-3-031-27915-7

Egilea: NAVARRO ARAMBURU, IVAN   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   UNZUETA ARANGUREN, GORKA  

Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis

LIBRO_CAPITULO  |  Proceedings of the 16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXVI Congreso de Ingeniería de Organización. CIO 2022: IoT and Data Science in Engineering Management Pp. 82–87

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 978-3-031-27915-7

Egilea: IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   VALENCIANO MUGICA, ANE MIREN   IBARRA ZULUAGA, DORLETA  

Industrial eco-productivity tool: a case study of industrial SMEs

ARTICULO  |  International Journal of Production Management and Engineering. Vol. 11 N. 1. Pp. 43-52,

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 2340-4876

Egilea: URAIN DESCARGA, IDOIA   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Industrial Eco-Productivity Tool: A Case Study of Industrial SMEs

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXVI Congreso de Ingeniería de Organización. CIO 2022: IoT and Data Science in Engineering Management Pp. 101-106

Urtea: 2023  |  ISBN/ISSN: 978-3-031-27915-7

Egilea: URAIN DESCARGA, IDOIA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   JUSTEL LOZANO, DANIEL   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

Evaluation of the Maturity Level of Continuous Improvement Based on Improvement Routines: A Case Study of SMEs of Capital Goods

COMUNICACION_CONGRESO  |  Ensuring Sustainability. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Pp. 257–266. Springer,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 978-3-030-95966-1 papel

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Life cycle cost analysis of tomato production in innovative urban agriculture systems

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 367. Artículo 133037. September,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 1879-1786 online

Egilea: PEÑA, ALEXANDRA   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   ROVIRA VAL, MARÍA ROSA  

Valorization of urban and marine PET waste by optimized chemical recycling

ARTICULO  |  Resources, Conservation and Recycling. Vol. 184. N. artículo 106413

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 1879-0658

Egilea: MENDIBURU VALOR, EIDER   GONZALEZ, NEKANE   MONDRAGON, GURUTZ   KORTABERRIA, GALDER   MARTIN, LOLI   ECEIZA, ARANTXA   PEÑA-RODRIGUEZ, CRISTINA  

How Does the Modeling Strategy Influence Design Optimization and the Automatic Generation of Parametric Geometry Variations?

ARTICULO  |  Computer-Aided Design. Vol. 151. Artículo 103364. October,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 0010-4485

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ   COTILLAS VILLA, JOSU   JUSTEL LOZANO, DANIEL   CONTERO, MANUEL   DORRIBO CAMBA, JORGE  

Geometric Variability in Parametric 3D Models: Implications for Engineering Design

COMUNICACION_CONGRESO  |  Procedia CIRP. Vol. 109. Pp. 383-388,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 22128271

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ   CAMBA, JORGE D.   CONTERO, MANUEL   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Aprendizaje de Scrum mediante PBL = Learning Scrum through PBL

COMUNICACION_CONGRESO  |  Actas del XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Pp. 1880-1894. Terrassa 5 al 8 de julio de 2022. AEIPRO,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 978-84-09-44521-9

Egilea: APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI   GORROÑO ALBIZU, LEIRE   SOTO RUIZ DE GORDOA, MYRIAM  

Reflection through Diffraction: Interdisciplinarity in Energy Science

ARTICULO  |  Knowledge Cultures. Vol. 10. Nº 2. Pp. 95–122. August,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 2375-6527 online

Egilea: DE GODOY, JAQUELINE   YANG, JINXI   GORROÑO ALBIZU, LEIRE   OTREL-CASS, KATHRIN  

Development and validation of a tool for the integration of the circular economy in industrial companies

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 370. October,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: URAIN DESCARGA, IDOIA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Exploring the applicability of circular design criteria for electric vehicle batteries

COMUNICACION_CONGRESO  |  Procedia CIRP. Vol. 109. Pp. 107-112. Elsevier,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 2212-8271

Egilea: PICATOSTE IÑURRIETA, AITOR   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Circularity and life cycle environmental impact assessment of batteries for electric vehicles: Industrial challenges, best practices and research guidelines

ARTICULO  |  Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 169. November,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 1364-0321

Egilea: PICATOSTE IÑURRIETA, AITOR   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Circular economy business models and technology management strategies in the wind industry: Sustainability potential, industrial challenges and opportunities

ARTICULO  |  Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 163. Article 112523. July,

Urtea: 2022  |  ISBN/ISSN: 1364-0321

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   VELENTURF, ANNE   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   JENSEN, PAUL D.   IBARRA ZULUAGA, DORLETA  

Análisis bibliométrico de herramientas de evaluación de la accesibilidad de las interfaces de los productos de consumo

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering. Vol. 2021-July. Pp. 704-723. 25th International Congress on Project Management and Engineering, CIDIP 2021. Alcoy, 7 July 2021 through 9 July 2021,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-84-09-34228-0

Egilea: BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Improving the Efficiency for the Production of Bis-(2-Hydroxyethyl) Terephtalate (BHET) from the Glycolysis Reaction of Poly(Ethylene Terephtalate) (PET) in a Pressure Reactor

ARTICULO  |  Polymers. Vol. 13. N. 9. N. artículo 1461

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 2073-4360

Egilea: MENDIBURU VALOR, EIDER   MONDRAGON, GURUTZ   ECEIZA, ARANTXA   PEÑA-RODRIGUEZ, CRISTINA   GONZALEZ, NEKANE   KORTABERRIA, GALDER  

Getting fair institutional conditions for district heating consumers: Insights from Denmark and Sweden

ARTICULO  |  Energy. Vol. 237. N. artículo 121615,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 0360-5442

Egilea: GORROÑO ALBIZU, LEIRE   GODOY, JAQUELINE DE  

Análisis crítico de las normas para un diseño accesible de productos de consumo

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering. Vol. 2021-July. Pp. 751-764. 25th International Congress on Project Management and Engineering, CIDIP 2021. Alcoy, 7 July 2021 through 9 July 2021,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-84-09-34228-0

Egilea: BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   DOMÍNGUEZ LARRAÑAGA, IDOIA  

Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering. Vol. 2021-July. Pp. 2346-2357. 25th International Congress on Project Management and Engineering, CIDIP 2021. Alcoy, 7 July 2021 through 9 July 2021,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-84-09-34228-0

Egilea: LEGARDA GABIRIA, IKER   URANGA IZAGUIRRE, MAITANE   JUSTEL LOZANO, DANIEL   OLARTE RODRIGUEZ, RAQUEL   IRIARTE AZPIAZU, ION  

A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies

ARTICULO  |  Sustainability. Vol. 13. N. 22. N. artículo 12580,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 2071-1050

Egilea: LEGARDA GABIRIA, IKER   IRIARTE AZPIAZU, ION   HOVESKOG, MAYA   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

New design for assembly (DfA) methodology for large and heavy parts assembled on site

ARTICULO  |  Procedia CIRP. Vol. 100. Pp. 145-150,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 2212-8271

Egilea: EZPELETA LASCURAIN, IÑIGO   JUSTEL LOZANO, DANIEL   AYERBE SERNA, JOKIN   ISASA GABILONDO, INGE   PUJANA CÁRDENAS, UNAI  

Inclusive Design at the Different Phases of the Ageing Process

LIBRO_CAPITULO  | 

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-3-030-54409-6 Print

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION  

Circular economy implementation in the agricultural sector: Definition, strategies and indicators

ARTICULO  |  Resources conservation and recycling. Vol. 170. N.artículo. 170,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 0921-3449

Egilea: VELASCO-MUÑOZ, JUAN F.   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   AZNAR-SÁNCHEZ, JOSÉ A.  

3D Printing Optimization for Environmental Sustainability: Experimenting with Materials of Protective Face Shield Frames

ARTICULO  |  Materials. Vol 14. N. 21. N. artículo 6595,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 1996-1944

Egilea: ZGODAVOVA, KRISTINA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   BOBER, PETER   LENGYELOVA, KRISTINA   MORENO FERNÁNDEZ DE MENDIOLA, AMAIA  

Recycling of Marine Plastic Debris

LIBRO_CAPITULO  |  Recent Developments in Plastic Recycling. Pp. 121–141

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-981-16-3627-1

Egilea: PEÑA-RODRIGUEZ, CRISTINA   ECEIZA, ARANTXA   MONDRAGON, GURUTZ   MENDOZA, AMAIA   MENDIBURU VALOR, EIDER   KORTABERRIA, GALDER  

Denmark without Oil and Gas Production: Opportunities and Challenges

LIBRO  | 

Urtea: 2021

Egilea: SPERLING, KARL   MATHIESEN, BRIAN VAD   GORROÑO ALBIZU, LEIRE   MADSEN, POUL THØIS  

Training in higher education in the Covid-19 context: A case study of operation management training in a Business Innovation and Project Management Master

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’21). Valencia, 22-23 junio,

Urtea: 2021  |  ISBN/ISSN: 978-84-9048-975-8

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Links between circular economy and climate change mitigation in the built environment

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 260. N. Artículo 121115,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   SHARMINA, MARIA   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   CHEN, HAN-MEI  

Business Model Innovation in Established SMEs: A Configurational Approach

ARTICULO  |  Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. Vol. 6. N. 3. N. artículo 76,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 2199-8531

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA   GANZARAIN EPELDE, JAIONE   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   BIGDELI, ALI ZIAEE  

Modelling of an Additive 3D-Printing Process Based on Design of Experiments Methodology

ARTICULO  |  Quality, Innovation, Prosperity. Vol. 24. N. 1,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: Print 1335-1745

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ   UNZUETA ARANGUREN, GORKA  

Indicators for Circular Economy in the Agri-food Sector

ARTICULO  |  Resources, Conservation and Recycling. Vol. 163. N. artículo 105028,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 0921-3449

Egilea: AZNAR-SÁNCHEZ, JOSÉ A.   NEMECEK, THOMAS   BEZAMA, ALBERTO   INGRAO, CARLO   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FAILLA, SABINA   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

Parametric Surface-Based Modelling: A Review of Modelling Strategies and Identification of Future Research

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of CAD’20. Pp. 199-203,

Urtea: 2020

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ   JUSTEL LOZANO, DANIEL   ANGULO LIZARRAGA, IVAN  

Training in Quality Engineering concepts and skills : case Study, simulations paper propeller using Six Sigma based methodology

COMUNICACION_CONGRESO  |  Advances in Engineering Networks. De Castro R., Giménez G. (eds). ICIEOM 2018. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 978-3-030-44530-0 Online

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   UNZUETA ARANGUREN, GORKA   REHUNEN, J.   BERTLIN, T.  

Continuous improvement framework to develop cultural change: case study, capital goods company

ARTICULO  |  The TQM Journal. Vol. 32. N. 6. Pp. 1327-1348,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 1754-2731

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ  

Annotated Bibliography: Actor Behavior and Interactions in the Context of Sustainable Energy Transitions

LIBRO  | 

Urtea: 2020

Egilea: DE GODOY, JAQUELINE   GORROÑO ALBIZU, LEIRE   YANG, JINXI   OTREL-CASS, KATHRIN  

Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies

ARTICULO  |  Computer-Aided Design & Applications.Vol. 18. N. 4. Pp. 864-874,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 1686-4360

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ   JUSTEL LOZANO, DANIEL   ANGULO LIZARRAGA, IVAN  

Framework to evaluate continuous improvement process efficacy: a case study of a capital goods company

ARTICULO  |  Quality Innovation Prosperity. Vol. 24. N. 2. Pp. 93-119,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 1338-984X

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ  

Implementación de la metodología de diseño para montaje DFA-SPDP en un caso de estudio académico en Mondragon Unibertsitatea = Implementation of DFA-SPDP design for assembly methodology in an academic case study in Mondragon Unibertsitatea

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering. 7-9 July 2020,

Urtea: 2020

Egilea: EZPELETA LASCURAIN, IÑIGO   ISASA GABILONDO, INGE   ZULAIKA MUNAIN, IZARO   BEREAU MUTUBERRIA, UNAI   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

The Benefits of Local Cross-Sector Consumer Ownership Models for the Transition to a Renewable Smart Energy System in Denmark. An Exploratory Study

ARTICULO  |  Energies. Vol. 13. N. 6. N. artículo 1508,

Urtea: 2020  |  ISBN/ISSN: 1996-1073

Egilea: GORROÑO ALBIZU, LEIRE  

Analysis of accessibility in cooking hobs interfaces

COMUNICACION_CONGRESO  |  Interacción '19 Proceedings of the XX International Conference on Human Computer Interaction. ACM International Conference Proceeding Series. Article No. 13. ACM,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 9781450371766

Egilea: BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   ALONSO OCARIZ, BEATRIZ   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   ARANCETA, JAVIER  

Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras = Analysis of accesibility of washing machine interfaces

COMUNICACION_CONGRESO  |  Comunicaciones presentadas al XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos,

Urtea: 2019

Egilea: BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   ALONSO OCARIZ, BEATRIZ  

DFA-SPDP, a new DFA method to improve the assembly during all the product development phases

ARTICULO  |  Procedia CIRP. Vol. 84. Pp. 673-679,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 22128271

Egilea: EZPELETA LASCURAIN, IÑIGO   BEREAU MUTUBERRIA, UNAI   ZUBELZU LACUNZA, JULEN   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Identificación de los aspectos clave de la economía circular para su inclusión en el diseño para el ciclo de vida = Identification of key aspects of circular economy for inclusion in life cycle design

COMUNICACION_CONGRESO  |  23rd International Congress on Project Management and Engineering. Pp. 839-851,

Urtea: 2019

Egilea: EZPELETA LASCURAIN, IÑIGO   ELIZBURU OREGUI, ANDER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEREAU MUTUBERRIA, UNAI   ZUBELZU LACUNZA, JULEN  

DFA-LC: metodología de diseño para el montaje considerando el ciclo de vida del producto = DFA-LC: design for assembly methodology considering the product life cycle

COMUNICACION_CONGRESO  |  23rd International Congress on Project Management and Engineering. Pp. 839-851,

Urtea: 2019

Egilea: EZPELETA LASCURAIN, IÑIGO   ZUBELZU LACUNZA, JULEN   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEREAU MUTUBERRIA, UNAI  

Building a business case for implementation of a circular economy in higher education institutions

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 220. Pp. 553-567. Elsevier,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 09596526

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   AZAPAGIC, ADISA   

A methodological framework for the implementation of circular economy thinking in higher education institutions: Towards sustainable campus management

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 226. Pp. 831-844. 20 July,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 09596526

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   AZAPAGIC, ADISA   

Sustainability assessment of home-made solar cookers for use in developed countries

ARTICULO  |  Science of The Total Environment. Vol. 648. Pp. 184-196;

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 0048-9697

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA    RIERADEVALL, JOAN   SCHMIDT RIVERA, XIMENA C.   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO  

Disposable baby diapers: Life cycle costs, eco-efficiency and circulareconomy

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 211. Pp. 455-467,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   D'APONTE, FRANCESCO   AZAPAGIC, ADISA    GUALTIERI, DIEGO  

Improving resource efficiency and environmental impacts through novel design and manufacturing of disposable baby diapers

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 210. Pp. 916-928,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   D'APONTE, FRANCESCO   GUALTIERI, DIEGO   AZAPAGIC, ADISA    POPA, SIMONA ANDREEA  

A New Method to Evaluate Good Design for Brand Recognition in the Digital World

ARTICULO  |  The Design Journal. Vol. 22. Sup. 1. Pp. 1957-1971,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: Print 14606925

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   JUSTEL LOZANO, DANIEL   LASA ERLE, GANIX   IRIARTE AZPIAZU, ION   VAL JAUREGUI, ESTER  

Making it practitioners-friendly. A service design toolkit for the design of advanced services

COMUNICACION_CONGRESO  |  18th International Conference on Business Servitization (ICBS 2019) Focal theme: New and Emergent approaches in servitization research. 21-22 noviembre 2019. San Sebastian,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 978-84-120643-4-6

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   LEGARDA GABIRIA, IKER   HOVESKOG, MAYA  

Business model innovation from a technology perspective: a review

COMUNICACION_CONGRESO  |  Ortiz Á., Andrés Romano C., Poler R., García-Sabater JP. Editores. Engineering Digital Transformation. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Pp. 33-40. Springer,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 978-3-319-96005-0 online

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   GANZARAIN EPELDE, JAIONE  

Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry

ARTICULO  |  The Design Journal. Vol. 22. Sup1: Running with Scissors: 13th International Conference of the European Academy of Design, Dundee, 10-12th April, 2019, edited by Louise Valentine, Joanna Bletcher and Leon Cruickshank. Pp. 417-427. Published online: 31 May,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: Print 14606925

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   HERNÁNDEZ GALÁN, JESÚS   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA  

MOTIVA-PRO: Innovation Based on Users’ Motivations

LIBRO_CAPITULO  |  Project Management and Engineering Research. AEIPRO 2017. Pp 127-141. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 9783319922720

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR   IRIARTE AZPIAZU, ION   LASA ERLE, GANIX   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO  

Bases for a sustainable energy model. Case study: Basque Autonomous Community

ARTICULO  |  International Journal of Sustainable Energy. Vol. 38. Nº 9. Pp. 884-903. Taylor and Francis,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 1478646X

Egilea: BALBÁS EGEA, JUAN ÁNGEL   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Environmental impacts of takeaway food containers

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 211. Pp. 417-427,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA   

Thermomechanical recycling of polyamide 6 from fishing nets waste

ARTICULO  |  Journal of Applied Polymer Science. Vol. 137. N. 10. N. artículo 48442

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 1097-4628

Egilea: MONDRAGON, GURUTZ   MENDIBURU VALOR, EIDER   KORTABERRIA, GALDER   PEÑA-RODRIGUEZ, CRISTINA   GONZALEZ, NEKANE   ARBELAIZ, AITOR  

The past, present and uncertain future of community energy in Denmark: Critically reviewing and conceptualising citizen ownership

ARTICULO  |  Energy Research & Social Science. Vol. 57. N. artículo 101231,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 2214-6296

Egilea: GORROÑO ALBIZU, LEIRE   SPERLING, KARL   DJØRUP, SØREN  

Metodología del diseño de experimentos. Estudio de caso, lanzador = Design of experiments methodology. Case study, launcher

ARTICULO  |  Dyna (Spain). Vol. 94. Nº 1. Pp. 16-21. Enero,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: 00127361

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   ORUE IRASUEGUI, AITOR   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Methodology for designing robust processes based on Design of experiments. Case study prepared for training in the methodology, Launcher

COMUNICACION_CONGRESO  |  Engineering Digital Transformation. Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. Pp 283-292. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Editors, Ángel Ortiz, Carlos Andrés Romano, Raul Poler, José-Pedro García-Sabater. Springer International Publishing,

Urtea: 2019  |  ISBN/ISSN: Print 9783319960043

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Life cycle environmental evaluation of kettles: Recommendations for the development of eco-design regulations in the European Union

ARTICULO  |  Science of The Total Environment. Vol. 625. Pp. 135-146;

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 0048-9697

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA    KUMAR JESWANI, HARISH  

Change made in shop floor management to transform a conventional production system into an 'Industry 4.0': Case studies in SME automotive production manufacturing

COMUNICACION_CONGRESO  |  Case studies in SME automotive production manufacturing. 2018 7th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM), Oxford. Pp. 51-56,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 978-1-5386-1329-0

Egilea: MOICA, SORINA   IBARRA ZULUAGA, DORLETA   FERENCZ, PETI   GANZARAIN EPELDE, JAIONE  

Model to implement continuous improvement process, Case study of equipment goods company

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 21th QMOD – ICQSS Conference. Cardiff University, Wales. 22-24 August, 2018. Editor, Su Mi Park-Daahlgard

Urtea: 2018

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Environmental assessment of microwaves and the effect of European energy efficiency and waste management legislation

ARTICULO  |  Science of The Total Environment. Vol. 618. Pp. 487-499;

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 0048-9697

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA   

Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country

ARTICULO  |  International Journal of Energy Production and Management. Vol. 3. Nº 4. Pp. 325-337. WIT Press,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: Print 20563272

Egilea: BALBÁS EGEA, JUAN ÁNGEL   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Developing and implementing circular economy business models in service-oriented technology companies

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 177. Pp. 621-632,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: HEYES, GRAEME    AZAPAGIC, ADISA    SHARMINA, MARIA   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO  

Improving the environmental sustainability of reusable food containers in Europe

ARTICULO  |  Science of The Total Environment. Vol. 628-629. Pp. 979-989;

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 0048-9697

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   AZAPAGIC, ADISA    FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

Personas for policy-making and healthcare design

COMUNICACION_CONGRESO  |  DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference. Pp. 2645-2656. Editors, Marjanović D. et al. University of Zagreb,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 9789537738594

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   CLARKSON, P. JOHN   IRIARTE AZPIAZU, ION   GOODMAN-DEANE, JOY   WALLER, SAM   HERNÁNDEZ, JESÚS   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Hacia un modelo cuantitativo de Personas = Towards a model of quantitative personas

COMUNICACION_CONGRESO  |  22nd International Congress on Project Management and Engineering = XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, Madrid. AEIPRO,

Urtea: 2018

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA  

Business model innovation through industry 4.0: a review

ARTICULO  |  Procedia Manufacturing. Vol. 22. Pp. 4–10.

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 23519789

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   GANZARAIN EPELDE, JAIONE  

Measuring the business model: a conceptual framework proposal applied to both educational field and Univesity-Industry collaboration experiences

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). Valencia, Spain. 5-7 March, 2018. Pp. 4246-4254 . Editores, L. G. Chova, A.L. Martinez, I. C. Torres. IATED,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 9788469794807

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   GANZARAIN EPELDE, JAIONE  

Service design visualization tools for supporting servitization in a machine tool manufacturer

ARTICULO  |  Industrial Marketing Management. Vol. 71. Pp. 189-202. May,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 00198501

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   HOVESKOG, MAYA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER   HALILA, FAWZI  

Aesthetic interaction consistency: exploring the foundation for static and dynamic aesthetics

COMUNICACION_CONGRESO  |  DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference. Vol. 2. Editors, D. Marjanović et al. Pp. 2209-2220. Glasgow: The Design Society; University of Zagreb,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 9789537738594

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   IRIARTE AZPIAZU, ION   LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER  

Opportunities and incentives for Remanufacturing in the Basque Country

ARTICULO  |  Procedia CIRP. Vol. 73. Pp. 253-258,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 22128271

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION  

New approaches to integrating emotional aspects in the euristic evaluation of digital solutions = Nuevos planteamientos para integrar aspectos emocionales en la evaluación heurística de las soluciones digitales

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 22nd International Congress on Project Management and Engineering (Madrid, July 2018) = Comunicaciones presentadas al XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Madrid del 11al 13 de julio de 2018. Pp. 1867- 1878. AEIPRO,

Urtea: 2018  |  ISBN/ISSN: 9788409051328

Egilea: LASA ERLE, GANIX   MAZMELA ECHAVE, MAITANE   ARANBURU Zabalo, Erik   ARANBURU ZABALO, ERIK   JUSTEL LOZANO, DANIEL   REGUERA BAKHACHE, DANIEL  

A Framework For Product Design Based On Semantic Attribution Process

ARTICULO  |  The Design Journal. Vol. 20. Supl 1: Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference, Sapienza University of Rome, 12-14 April 2017. Pp. 16-27,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9781138090231

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER  

Integrating Backcasting and Eco-Design for the Circular Economy: The BECE Framework

ARTICULO  |  Journal of Industrial Ecology. Vol. 21. N. 3. Pp. 526-544,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 1088-1980

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA    SHARMINA, MARIA   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   HEYES, GRAEME   

Next generation of tools for industry to evaluate the user emotional perception: the biometric-based multimethod tools

ARTICULO  |  The Design Journal. Vol. 20. Sup. 1. Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference, Sapienza University of Rome, 12-14 April. Pp. S2771-S2777,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9781138090231

Egilea: LASA ERLE, GANIX   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   VAL JAUREGUI, ESTER  

Ux toolkit: Una nueva guía de herramientas para la evaluación de la experiencia de usuario

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 21st International Congress on Project Management and Engineering / Actas del XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cádiz, 12-24 julio 2017. Cádiz: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO),

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9788469761212

Egilea: LASA ERLE, GANIX   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   ARANBURU ZABALO, ERIK   ARANBURU Zabalo, Erik  

Revisión de metodologías de desarrollo de software y su evolución hacia la experiencia de usuario

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 21st International Congress on Project Management and Engineering / Actas del XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cádiz, 12-24 julio 2017. Cádiz: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO),

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9788469761212

Egilea: ARANBURU ZABALO, ERIK   ARANBURU Zabalo, Erik   JUSTEL LOZANO, DANIEL   LASA ERLE, GANIX  

A new decision-support framework for integrating circular economy principles into business practice

COMUNICACION_CONGRESO  |  6th International Congress on Sustainability Science & Engineering proceedings,

Urtea: 2017

Egilea: AZAPAGIC, ADISA    FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO  

Integrating social consequences in EIA of renewable energy projects: 11 recommendations

LIBRO  | 

Urtea: 2017

Egilea: VAMMEN LARSEN, SANNE   SOFIE FORFANG, ANNE   RUDOLPH, DAVID   CLAUSEN, NIELS-ERIK   LYHNE, IVAR   MERRILD HANSEN, ANNE   NIELSEN, HELLE   GORROÑO ALBIZU, LEIRE  

Integration af sociale konsekvenser i VVM af vedvarende energi: 11 anbefalinger

LIBRO  | 

Urtea: 2017

Egilea: VAMMEN LARSEN, SANNE   GORROÑO ALBIZU, LEIRE   NIELSEN, HELLE   MERRILD HANSEN, ANNE   LYHNE, IVAR   CLAUSEN, NIELS-ERIK   RUDOLPH, DAVID   SOFIE FORFANG, ANNE  

Vision about Inclusive Design in Spain = Visión del Diseño Inclusivo en España

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 21st International Congress on Project Management and Engineering (Cádiz, July 2017): Comunicaciones presentadas al XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Cádiz del 12 al 14 de julio de 2017. AEIPRO,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9788469761212

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Review of the tool Personas = Revisión de la herramienta Personas

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 21st International Congress on Project Management and Engineering = Comunicaciones presentadas al XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Cádiz del 12 al 14 de julio de 2017. AEIPRO,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9788469761212

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA  

"Elderpersonas" adapting personas to understand the real needs of elderly people

COMUNICACION_CONGRESO  |  DS 87-3 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17). Vol 3. Product, Services and Systems Design, Vancouver, Canada, 21-25.08. Pp. 291-300,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9781904670919

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   IRIARTE AZPIAZU, ION   LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Business model innovation in industry 4.0 : the case of a university-industry experience in SMEs

COMUNICACION_CONGRESO  |  11th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 6-8 March, Valencia. IATED,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: 9788461784912

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO   GANZARAIN EPELDE, JAIONE  

Beyond customer satisfaction. Supporting organisational change through Service Design. A case study in the insurance industry

ARTICULO  |  The Design Journal. Vol. 20. Supl 1: Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference, Sapienza University of Rome, 12-14 April 2017. Pp. S424-S434,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: Online 17563062

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   URRUTIA BEA, ELISABETH   ALBERDI ALVARO, ALAZNE   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

The Brand Gap : A Framework for Brand Experience Analysis

LIBRO_CAPITULO  |  Emotional Engineering. Vol.5. Shuichi Fukuda (editor). Pp 147-168. Springer International Publishing,

Urtea: 2017  |  ISBN/ISSN: Print 9783319531946

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Closing the Brand Gap through innovation and design

ARTICULO  |  Procedia CIRP. Vol. 50. Pp. 112–116,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 22128271

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   VAL JAUREGUI, ESTER   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

A framework for innovation opportunity identification based on brand experience

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 14th International Design Conference (ICED). May 16 - 19. Cavtat, Dubrovnik. Pp. 997-1004. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 18479073

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER  

Environmental Impact of Public Charging Facilities for Electric Two-Wheelers

ARTICULO  |  Journal of Industrial Ecology. Vol. 20. N. 1. Pp. 54-66,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 1088-1980

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GABARRELL, XAVIER   JOSA, ALEJANDRO   RIERADEVALL, JOAN  

Work procedure for evaluating conceptual users’ experiences using the multimethod tool EyeFace

LIBRO_CAPITULO  |  Project Management and Engineering Research, 2014. Selected Papers from the 18th International AEIPRO Congress held in Alcañiz, Spain, in 2014. Editors: Ayuso Muñoz, José Luis, Yagüe Blanco, José Luis, Capuz-Rizo, Salvador F. (Eds.). Pp. 143-153. Springer,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 9783319264592

Egilea: LASA ERLE, GANIX   RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Dispositivo de alarma de deterioro de alimentos

Patentes y otros titulos de propiedad  |  ES 1151512 U. Fecha de presentación de la solicitud: 01-02-2016. Número de solicitud: U201630111. Fecha de publicación: 25-02-

Urtea: 2016

Egilea: ARANBURU ZABALO, ERIK   ARANBURU Zabalo, Erik   LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR  

Effects of European regulation and eco-design analysis of environmental impacts from domestic appliances: The case of vacuum cleaners

COMUNICACION_CONGRESO  |  22nd SETAC Europe LCA Case Study Symposium, 20-22 September 2016: abstract and meeting programme book

Urtea: 2016

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA   

Life cycle environmental impacts of vacuum cleaners and the effects of European regulation

ARTICULO  |  Science of The Total Environment. Vol. 559. Pp. 192-203;

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 0048-9697

Egilea: GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   AZAPAGIC, ADISA    KUMAR JESWANI, HARISH  

The backcasting and eco-design framework for circular economy in the service sector

COMUNICACION_CONGRESO  |  Conference proceedings Conference “New Business Models”. Exploring a changing view on organizing value creation,

Urtea: 2016

Egilea: HEYES, GRAEME    FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   SHARMINA, MARIA   GALLEGO-SCHMID, ALEJANDRO   AZAPAGIC, ADISA   

Rediseño de entornos de trabajo en bienes de equipo partiendo de los principios de usabilidad de la interacción = Redesign of manufacturing work environments based on usability principles of interaction

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 20th International Congress on Project Engineering. Cartagena. 13-15 July = Actas del XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cartagena. 13-15 Julio. Pp. 916-926. AEIPRO,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 9788461741809

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   SEBASTIAN, ANDER   IRURETAGOYENA IRAZUSTA, GARIKOITZ  

Nuevo modelo de evaluación de ideas conceptuales para productos y servicios basados en la experiencia de usuario = A new evaluation model of conceptual ideas for products and services based on user experience

ARTICULO  |  Dyna. Vol. 91. Pp. 25-28. Enero,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 00127361

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Las herramientas multimétodo como nueva alternativa para la evaluación de experiencias asociadas a productos y servicios = The multimethod tools as a new evaluation alternative to asses the product or service associated experiences

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 20th International Congress on Project Engineering. Cartagena. 13-15 July = Actas del XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cartagena. 13-15 Julio. Pp. 937-945. AEIPRO,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 9788461741809

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   VAL JAUREGUI, ESTER  

Diseño de un artefacto para el fomento de la movilidad urbana en bicicleta = Design a device to promote urban cycling mobility

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 20th International Congress on Project Engineering. Cartagena. 13-15 July = Actas del XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cartagena. 13-15 Julio. Pp. 1255-1267. AEIPRO,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 9788461741809

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   CORRES, I.   LASA ERLE, GANIX  

Diseño de servicios para la servitización. Experiencias con empresas manufactureras vascas a través de la colaboración universidad-empresa = Service design for servitization. University-business collaboration case studies in basque manufacturing companies

ARTICULO  |  Universia Business Review. Nº 49. Pp. 146-181.Primer Trimestre,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 16985117

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   ALBERDI ALVARO, ALAZNE   VAL JAUREGUI, ESTER  

Generando experiencias de marca

COMUNICACION_CONGRESO  |  Libro de Actas «Primer Congreso de Diseño Gráfico. Marcas gráficas de identidad corporativa» 2016. Donostia/San Sebastián. Editores: Eduardo Herrera y Leire Fernández. Euskal Herriko Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala,

Urtea: 2016  |  ISBN/ISSN: 9788490824252

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER  

Design and implementation of an evaluation system for a continuous improvement model in an automotive supplier company

COMUNICACION_CONGRESO  |  Active Teachers - Active Students: Proceedings of the 13th International Workshop Active Learning in Engineering. Eds. E. de Graaff, M. Farreras, N. Arexolaleiba. Pp. 213-224. Aalborg Universitetsforlag,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788771123036

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   POZUETA FERNÁNDEZ, LOURDES  

Design and implementation of a simulation game for the acquisition of skills and competencies in the process of execution of Continuous Improvement projects

COMUNICACION_CONGRESO  |  Active Teachers - Active Students: Proceedings of the 13th International Workshop Active Learning in Engineering. Eds. E. de Graaff, M. Farreras, N. Arexolaleiba. Pp. 201-2012. Aalborg Universitetsforlag,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788771123036

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   UNZUETA ARANGUREN, GORKA  

Development of urban solar infrastructure to support low-carbon mobility

ARTICULO  |  Energy Policy. V. 85. Pp. 192-203

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 0301-4215

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GARCÍA-LOZANO, RAÚL   ANGRILL, SARA   SANYÉ-MENGUAL, ESTHER   FEIJOO, GUMERSINDO   GABARRELL, XAVIER   JOSA, ALEJANDRO   RIERADEVALL, JOAN  

Eyeface : a new multimethod tool to evaluate the perception of conceptual user experiences

ARTICULO  |  Computers in Human Behavior. Vol. 52. Pp. 359–363. November,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 07475632

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR  

Etxean jakiak hobeto aprobetxatzeko produktu berri baten diseinua : esperientzien diseinua ardatz hartuta = Design of a new product to make the most of food at home: an Experience Design approach

COMUNICACION_CONGRESO  |  I. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. 2015eko maiatzaren 13, 14 eta 15 Durango, Euskal Herria. 516-521 or. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU),

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 978-84-8438-539-4

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR   ARANBURU, ELIXABETE  

Diagnóstico y nuevos retos del diseño industrial. El caso del área industrial de la Corporación Mondragón = Diagnosis and new challenges on design. The case of Mondragon Corporation's industry area

ARTICULO  |  Dyna. Vol. 90. Nº 6. Pp.597-601,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 00127361

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   BADIOLA AGUIRREGOMEZCORTA, M.   JUSTEL LOZANO, DANIEL   MURGUIONDO ORIÑUELA, IRANTZU   BELTRAN DE NANCLARES ECHEZARRETA, EDUARDO  

Estudio sobre la percepción del Diseño Industrial de potenciales alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño = The perception of design by engineering design degree's potential students

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Granada. 15-17 julio. Actas = 19th International Congress on Project Management and Engineering. Pp. 0935-0944. Proceedings. AEIPRO,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788460828648

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA  

Análisis de la interacción hombre-máquina en el contexto de la industria 4.0 en la provincia de Gipuzkoa = Analaysis of human-computer interaction in the context of the industry 4.0 in the province of Gipuzkoa

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Granada. 15-17 julio. Actas = 19th International Congress on Project Management and Engineering. Proceedings. Pp. 0945-0956. AEIPRO,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788460828648

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   SEBASTIAN, A  

Bridging Service Design Tools and Business Model Innovation for Servitization in B2B Context

COMUNICACION_CONGRESO  |  Servitization: the theory and impact Proceedings of the Spring Servitization Conference. 18–19 May 2015, SSC2015. Edited by Tim Baines, David Harrison. Pp. 252-261. Aston Business School,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9781854494924

Egilea: SIMONCHIK, ANASTACIA   IRIARTE AZPIAZU, ION   HALILA, FAWZI   HOVESKOG, MAYA   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Mapping the intangible : service design tools for understanding customer value in Business Model Innovation

COMUNICACION_CONGRESO  |  4th International Business Servitization Conference. Book of Abstracts. Rey Juan Carlos University. Madrid, November 19-20. OmniaScience,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788494467332

Egilea: SIMONCHIK, ANASTACIA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   HOVESKOG, MAYA   HALILA, FAWZI   IRIARTE AZPIAZU, ION  

Service design tools for business model innovation in B2B

COMUNICACION_CONGRESO  |  British Academy of Management 29th Annual Conference. Portsmouth, 8th - 10th September 2015. BAM 2015 Conference Proceedings, London: British Academy of Management (BAM),

Urtea: 2015

Egilea: SIMONCHIK, ANASTACIA   HOVESKOG, MAYA   HALILA, FAWZI   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Análisis del comportamiento de diferentes alternativas del storyboard para evaluar la

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Granada. 15-17 julio. Actas = 19th International Congress on Project Management and Engineering. Pp. 0987-0964.Proceedings. AEIPRO,

Urtea: 2015  |  ISBN/ISSN: 9788460828648

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR  

Environmental management of granite slab production from an industrial ecology standpoint

ARTICULO  |  Journal of Cleaner Production. Vol. 84. Pp. 619-628,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 0959-6526

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   RIERADEVALL, JOAN   GABARRELL, XAVIER   CAPITANO, CINZIA  

Life cycle inventory analysis of granite production from cradle to gate

ARTICULO  |  International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 19. Pp. 153-165,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 0948-3349

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GABARRELL, XAVIER   FEIJOO, GUMERSINDO   RIERADEVALL, JOAN   JOSA, ALEJANDRO   FECED, MARIA  

Análisis del comportamiento de soportes de presentación de ideas conceptuales para la evaluación de experiencias mediante la herramienta multimétodo Eyeface = Efectiveness analysis of different media representation of conceptual ideas in the evaluation of experiences using the multimethod tool Eyeface

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 18th International Congress on Project Management and Engineering (Alcañiz, July 2014) = Comunicaciones presentadas al XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Alcañiz del 16 al 18 de julio de 2014. Pp. 0925-0934. AEIPRO,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9788461727421

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR  

Review of models of brand transformation in products and services in business to business frame = Revisión de modelos para la transformación de la marca en productos y servicios en entornos business to business

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 18th International Congress on Project Management and Engineering (Alcañiz, July 2014) = Comunicaciones presentadas al XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Alcañiz del 16 al 18 de julio de 2014. Pp. 1182-1191. AEIPRO,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9788461727421

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   ALBERDI ALVARO, ALAZNE  

Transforming Basque manufacturing companies through Service Design. Showing the potential of Service Thinking

COMUNICACION_CONGRESO  |  ServDes.2014 Service Future; Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference; Lancaster University; United Kingdom. 9-11 April,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9789175192802

Egilea: OROBENGOA ORTUBAI, MIKEL   VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   IRIARTE AZPIAZU, ION   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO  

Definición del procedimiento de trabajo para la evaluación de experiencias de usuario a nivel conceptual con la herramienta Eyeface = Method development for evaluation of conceptual user experiences using the multimethod tool Eyeface

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 18th International Congress on Project Management and Engineering (Alcañiz, July 2014) = Comunicaciones presentadas al XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Alcañiz del 16 al 18 de julio de 2014. Pp. 0935-0945. AEIPRO,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9788461727421

Egilea: LASA ERLE, GANIX   JUSTEL LOZANO, DANIEL   RETEGI URIA, AIUR  

How Service Design supports manufacturing servitization

COMUNICACION_CONGRESO  |  Book of Abstracts. 3rd International Business Servitization Conference. Bilbao, 13-14 November. Orkestra, Basque Institute of Competitiveness Deusto Business School Bilbao.

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9788494341830

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO  

Análisis e identificación de una nueva de las herramientas multimétodo en la evaluación del diseño de experiencias = Analysis and identification of a new application for multimethod assessment tools in Experience Design

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 18th International Congress on Project Management and Engineering (Alcañiz, July 2014) = Comunicaciones presentadas al XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Alcañiz del 16 al 18 de julio de 2014. Pp. 0916-0924. AEIPRO,

Urtea: 2014  |  ISBN/ISSN: 9788461727421

Egilea: LASA ERLE, GANIX   RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Planning/scheduling integrated system and shop floor management

LIBRO_CAPITULO  |  Global Production Networks: Operations Design and Management. 2nd ed. Edited by Ander Errasti. Boca Raton, Florida: CRC,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9780429100352

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   JACA, CARMEN   POLER, RAUL   SANTOS, JAVIER   MARTÍNEZ, SANDRA  

Model/framework for addressing continuous improvement projects effectively and efficiently using Six Sigma methodology. Case study of automotive auxialiry company

ARTICULO  |  Management and Production Engineering Review. Volume 3. Nº 4. Pp. 35–46,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 20821344

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   POZUETA FERNÁNDEZ, LOURDES   ELORZA IÑURRITEGUI, UNAI  

Eco design for green car componets : The case of an electric vehicle Inverter for Fagor Automation company

COMUNICACION_CONGRESO  |  3rd Annual European Postgraduate Symposium : “Sustainable Development Simposium". Naples. 13-15 February,

Urtea: 2013

Egilea: GARRIDO DÍEZ, DAVID   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO  

Análisis de uso y valoración de diferentes variables para la evaluación de la experiencia del usuario en las creaciones conceptuales = Analysis of use and assessment of different variables that are used to evaluate the user experience concepts

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 17th International Congress on Project Management and Engineering (Logroño, 17-19 July 2013) = Comunicaciones presentadas al XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 17 al 19 de julio de 2013. Pp. 1596-1607. AEIPRO,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788461662432

Egilea: LASA ERLE, GANIX   RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Eco-eficiencia para la pequeña y media empresa desde la prespectiva del diseño = Eco-eficciency for small and medium enterprises from design perspective

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 17th International Congress on Project Management and Engineering (Logroño, 17-19 July 2013) = Comunicaciones presentadas al XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 17 al 19 de julio de 2013. Pp. 1421-1433. AEIPRO,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788461664542

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Effects of rotational speed, feed rate and tool type on temperatures and cutting forces when drilling bovine cortical bone

ARTICULO  |  Machining Science and Technology: An International Journal.Vol. 17. Nº 4. Pp. 611-636,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: Print 10910344

Egilea: SORIANO MORENO, JOSU   ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER   IRIARTE GRUCETA, LUIS Mª   GARAY ARAICO, AINARA   ARRAZOLA ARRIOLA, PEDRO JOSE   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Diseño de servicios para la pequeña y mediana empresa manufacturera = Service design for small and medium manufacturing companies

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 17th International Congress on Project Management and Engineering (Logroño, 17-19 July 2013) = Comunicaciones presentadas al XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 17 al 19 de julio de 2013. Pp 1434-1446. AEIPRO,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788461664542

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   VAL JAUREGUI, ESTER  

Experiencias en la educación del diseño industrial. La colaboración con la empresa para la enseñanza y la innovación en diseño

COMUNICACION_CONGRESO  |  XXI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia. 10-12 Julio,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788460812173

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Reflexiones sobre la investigación en diseño = Considerations in design research

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 17th International Congress on Project Management and Engineering (Logroño, 17-19 July 2013) = Comunicaciones presentadas al XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 17 al 19 de julio de 2013. Pp 1447-1459. AEIPRO,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788461664542

Egilea: IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Clasificación de herramientas y métodos para la evaluación de la experiencia de usuario para traccionar su aplicabilidad en la empresa = Classifying user experience evaluation tools and methods to facilitate their application in companies

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 17th International Congress on Project Management and Engineering (Logroño, 17-19 July 2013) = Comunicaciones presentadas al XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 17 al 19 de julio de 2013. Pp 1585-1595. AEIPRO,

Urtea: 2013  |  ISBN/ISSN: 9788461662432

Egilea: LASA ERLE, GANIX   RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Planning strategies for promoting environmentally suitable pedestrian pavements in cities

ARTICULO  |  Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 17. N. 6. Pp. 442-450,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 1361-9209

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   OLIVER-SOLÀ, JORDI   JOSA, ALEJANDRO   RIERADEVALL, JOAN   GABARRELL, XAVIER  

Desarrollo de una metodología de diseño para la experiencia

COMUNICACION_CONGRESO  |  International Congress on Project Engineering. "16th International Congress on Project Engineering". Valencia: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Valencia. 11-13 Julio,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER  

Diseño de un metamodelo de innovación de competitividad territorial basado en los modelos de ecosistemas industriales y desarrollo comarcal

COMUNICACION_CONGRESO  |  6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XVI Congreso de Ingeniería de Organización. Vigo. 18-20 Julio,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788493864248

Egilea: GANZARAIN EPELDE, JAIONE   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   FORTEA MENDEZ, EIDER  

Nuevas oportunidades en el mundo de la restauración desde la perspectiva del diseño industrial

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 16th International Congress on Project Management and Engineering (Valencia, July 2012) = Comunicaciones presentadas al XVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 11 al 13 de julio de 2012. Pp. 2132-2142. AEIPRO,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: LASA ERLE, GANIX   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   IRIARTE AZPIAZU, ION   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Washing machine with a door comprising a cavity adapted to house a load

Patentes y otros titulos de propiedad  |  EP 2 415 921 A1. Application number: 10382220.1. Fecha de solicitud: 06-08-2010. Número de prioridad: EP 20100382220 20100806. Fecha de publicación 08-02-

Urtea: 2012

Egilea: AIZPURU BORDA, AITOR   JUSTEL LOZANO, DANIEL   URRESTILLA ALDALUR, JAIONE  

Ingeniería Kansei y la influencia del tipo y nivel de estudios de las personas en la percepción humana

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 16th International Congress on Project Management and Engineering (Valencia, July 2012) = Comunicaciones presentadas al XVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 11 al 13 de julio de 2012. Pp. 1986-1996. AEIPRO,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   VERGARA, M.   RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Design and implementation of an APQP : a case study in a wind sector company

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of the 15th QMOD Conference on Quality and Service Sciences. Poznan, Poland. 5-7 September. Ed. COMPRINT, Poznan Univ. of Technology,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788389333469

Egilea: UNZUETA ARANGUREN, GORKA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   MARTÍNEZ, SANDRA  

Alternativas para la gestión del residuo de fragmentación del automóvil

COMUNICACION_CONGRESO  |  International Congress on Project Engineering. "16th International Congress on Project Engineering". Valencia: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Pp. 23-47. Valencia. 11-13 julio,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: MUÑOZ MARZA, CARLOS   VIDAL, R   JUSTEL LOZANO, DANIEL   FRANCO, F.   GARRAIN, DANIEL   MOLINER, E.  

Lean Six Sigma approach put into practice in an empirical study

COMUNICACION_CONGRESO  |  6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management/ XVI Congreso Ingeniería de Organización. Vigo. 18-20 Julio,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788493864248

Egilea: MARTÍNEZ, SANDRA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ERRASTI OPAKUA, ANDER  

Análisis de los procesos de la alta cocina y el diseño industrial

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings from the 16th International Congress on Project Management and Engineering (Valencia, July 2012) = Comunicaciones presentadas al XVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Logroño del 11 al 13 de julio de 2012. Pp. 2143-2152. AEIPRO,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: LASA ERLE, GANIX   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   IRIARTE AZPIAZU, ION   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Integración del diseño centrado en las personas en el currículo del máster universitario de diseño estratégico de productos y servicios asociados

COMUNICACION_CONGRESO  |  I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Madrid. 22-23 noviembre,

Urtea: 2012

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   RETEGI URIA, AIUR   ALBERDI ALVARO, ALAZNE   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA  

Effects of rotational speed and feed rate on temperature rise, feed force and cutting torque when drilling bovine cortical bone

COMUNICACION_CONGRESO  |  AIP Conference Proceedings. Vol. 1431. (4th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 11)Cadiz. 21–23 September) Nº1. Pp. 408,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: Print 0094243X

Egilea: SORIANO MORENO, JOSU   GARAY ARAICO, AINARA   IRIARTE GRUCETA, LUIS Mª   ARRAZOLA ARRIOLA, PEDRO JOSE   BARBERO, O.   ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Influence of cutting conditions on temperature rise, feed force and cutting torque when drilling bone

ARTICULO  |  Advanced Materials Research. Vol. 498, p. 145-150,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 10226680

Egilea: SORIANO MORENO, JOSU   GARAY ARAICO, AINARA   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER   ARRAZOLA ARRIOLA, PEDRO JOSE   IRIARTE GRUCETA, LUIS Mª  

El diseño de experiencias y la diversidad humana : un planteamiento integrador

COMUNICACION_CONGRESO  |  I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Madrid. 22-23 noviembre,

Urtea: 2012

Egilea: RETEGI URIA, AIUR   JUSTEL LOZANO, DANIEL   CUENDE, AITOR   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA  

Estudio sobre la compatibilidad y la integración del design for all y el diseño para la experiencia

COMUNICACION_CONGRESO  |  International Congress on Project Engineering. "16th International Congress on Project Engineering". Valencia: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Valencia. 11-13 Julio,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 9788461600472

Egilea: RETEGI URIA, AIUR   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Life cycle assessment of granite application in sidewalks

ARTICULO  |  International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 17. Pp. 580-592,

Urtea: 2012  |  ISBN/ISSN: 0948-3349

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   JOSA, ALEJANDRO   OLIVER-SOLÀ, JORDI   GABARRELL, XAVIER   RIERADEVALL, JOAN  

Diseño, aplicación y evaluación de un modelo para la mejora de procesos en sectores industriales maduros. Estudio del caso = Design, application and evaluation of a model for process improvement in the context of mature industrial sectors. Case study

ARTICULO  |  DYNA Ingeneria e Industria. Vol. 86. N° 1. Pp. 59-73,

Urtea: 2011  |  ISBN/ISSN: 00127361

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   POZUETA, L.   GOTI ELORDI, AITOR  

Environmental optimization of electric vehicles slow-charging infrastructures through a life cycle management approach

COMUNICACION_CONGRESO  |  LCM 2011 - Towards Life Cycle Sustainability Management. Berlín. 28-31 de agosto 2011,

Urtea: 2011

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL   GABARRELL, XAVIER   JOSA, ALEJANDRO   RIERADEVALL, JOAN  

El diseño para la experiencia

COMUNICACION_CONGRESO  |  XV Congreso Internacional de Ingenieria de Proyectos/International Congress on Project Engineering. Huesca. 6-8 Julio

Urtea: 2011  |  ISBN/ISSN: 9788461545438

Egilea: RETEGI URIA, AIUR   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

International manufacturing networks

LIBRO  | 

Urtea: 2011  |  ISBN/ISSN: 9788445731819; 8445731815

Egilea: ERRASTI OPAKUA, ANDER   EGAÑA ERRASTI, MIGUEL M.   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Análisis del ciclo de vida del desguace de vehículos

COMUNICACION_CONGRESO  |  XV Congreso Internacional de Ingenieria de Proyectos/International Congress on Project Engineering. Huesca. 6-8 Julio

Urtea: 2011  |  ISBN/ISSN: 9788461545438

Egilea: MUÑOZ MARZA, CARLOS   MOLINER SANTISTEVE, ENRIQUE   FRANCO, VICENTE   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GARRAIN, DANIEL  

Model framework for continuous improvement programme development to gain sustainable performance improvement in manufacturing facilities: an empirical study

COMUNICACION_CONGRESO  |  International Conference on Advances in Production Management Systems (APMS 2010). Cernobbio, Lake Como (Italy) 11-13 October

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788864930053

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   POZUETA, L.   JACA, C.   GOTI ELORDI, AITOR  

Diseño y aplicación de un sistema de evaluación de un Modelo de Mejora Continua en una empresa auxiliar del automoción

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV Congreso de Ingeniería de Organización. San Sebastian. 8-10 septiembre, pag. 938-947

Urtea: 2010

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   POZUETA, L.   GOTI ELORDI, AITOR  

Study of authorized treatment facilities for end-of-live vehicles in the province of Castellon

LIBRO_CAPITULO  |  Selected Proceedings from the 13th International Congress on Project Engineering. Badajoz, July 2009. Pp. 206-215. Asociación española de ingeniería de proyectos. AEIPRO,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461401857

Egilea: MUÑOZ, C.   ESPARTERO MARTOS, SHEILA   GARRAIN, DANIEL   VIDAL, ROSARIO   FRANCO, VICENTE   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Implicaciones medioambientales de la estrategia de fin de vida en el diseño de retrovisores

ARTICULO  |  Sernauto Informa. Nº 57. Pp. 22-25. Mayo,

Urtea: 2010

Egilea: MUÑOZ, C.   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, R  

Estimación de la reducción del consumo de combustible en vehículos como función de la reducción de peso

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV International Congress on Project Engineering : 1st Latin American Conference on Project Engineering : abstract books = libro de resúmenes. XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Madrid. 30 junio-2 julio,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 8461426088

Egilea: MUÑOZ, C.   FRANCO, VICENTE   SANFELIX, JAVIER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, ROSARIO   GARRAIN, DANIEL  

Compliance with Directive 2000/53/EC in 2015 and mass use of plastics and composites in vehicle manufacturing

COMUNICACION_CONGRESO  |  20th SETAC Europe Annual Meeting: Science and Technology for Environmental Protection. Seville. 23-27 May,

Urtea: 2010

Egilea: MUÑOZ, C.   VIDAL, ROSARIO   SANFELIX, JAVIER   GÓMEZ, GEMA   FRANCO, VICENTE   JUSTEL LOZANO, DANIEL   GARRAIN, DANIEL  

Methods for customer understanding : when are they really worthy?

LIBRO_CAPITULO  |  Selected Proceedings from the 14th International Congress on Project Engineering. Pp. Asociación Española de Ingeniería de Proyectos. Pp. 251-260. Asociación española de ingeniería de proyectos. AEIPRO,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461465231

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER  

Is Spain the best vehicle recycler country in Europe?

LIBRO_CAPITULO  |  Selected Proceedings from the 13th International Congress on Project Engineering. Badajoz, July 2009. Pp. 434-442. Asociación española de ingeniería de proyectos. AEIPRO,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461401857

Egilea: ESPARTERO MARTOS, SHEILA   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   VIDAL, ROSARIO   MUÑOZ, C.  

Analisis ambiental del proceso de fin de vida de vehiculos

LIBRO  | 

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788469436639

Egilea: MUÑOZ, C.   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, R  

Metodologías para el diseño de vehículos considerando el fin de vida de productos complejos

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV International Congress on Project Engineering : 1st Latin American Conference on Project Engineering : abstract books = libro de resúmenes. XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Madrid. 30 junio-2 julio,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461426089

Egilea: MUÑOZ, C.   MOLINER, E.   GARCIA ABAUNZ, MIKEL   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, ROSARIO  

Fomento del ecodiseño en las empresas del País Vasco. Cado del territorio histórico de Gipuzkoa

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV International Congress on Project Engineering : 1st Latin American Conference on Project Engineering : abstract books = libro de resúmenes. XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Madrid. 30 junio-2 julio,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461426089

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   BEITIA AMONDARAIN, AMAIA   BEREZIARTUA GONZÁLEZ, LEIRE   EZKURRA MAYOR, MIKEL   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE  

Métodos para la comprensión del cliente, ¿cúando merecen la pena?

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV International Congress on Project Engineering : 1st Latin American Conference on Project Engineering : abstract books = libro de resúmenes. XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Madrid. 30 junio-2 julio,

Urtea: 2010  |  ISBN/ISSN: 9788461426089

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Modelización de sistemas dinámicos de equipos de mejora

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIV Congreso de Ingeniería de Organización. San Sebastian 8-10 septiembre, pag. 999-1008

Urtea: 2010

Egilea: JACA, C.   HERNANTES, J.   ORMAZABAL, M.   POZUETA, L.   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   SARRIEGI, J.M  

Analysis of the process applied to end-of-life vehicles in authorised treatment facilities

LIBRO_CAPITULO  |  Third Manufacturing Engineering Society International Conference.. AIP Conference Proceedings. Vol. 1181, 427. . Editors, V. J. Segui, M.J, Reig. Pp. 427-435. Mellville, N.Y. : American Institute of Physics,

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 9780735407220

Egilea: MUÑOZ, C.   ROYO, M.   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, R   GARRAIN, DANIEL   FRANCO, V.  

Aplicación de un modelo de mejora montinua en empresas auxiliares de automoción y electrodomésticos

COMUNICACION_CONGRESO  |  Book of abstracts : III International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, XIII Congreso de Ingeniería de Organización, Barcelona-Terrassa, September 2-4. Pp. 532-541,

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 9788476533864

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   GOTI ELORDI, AITOR  

Development of a 6 sigma based continuous improvement model for mature sectors

COMUNICACION_CONGRESO  |  5th International Working Conference ''Total Quality Management : Advanced and intelligent approaches". Belgrade. 31 May - 4 June, pg 399-

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 9788670836600

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   RODRIGUEZ CHACÓN, VICTORIA   GOTI ELORDI, AITOR   POZUETA, L.  

Fast learning education within companies through projects. Implementation of a continuous improvement model for manufacturing companies

ARTICULO  |  IADAT Journal of Advanced Technology on Education. Vol 3. N° 4. Pp. 471-473,

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 16981073

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   GOTI ELORDI, AITOR   POZUETA, L.  

Development of a fast learning based continuous Improvement model for manufacturing companies

COMUNICACION_CONGRESO  |  5th IADAT International Conference on Education. Bilbao. 24- 26 June,

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 9788493591526

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   RODRIGUEZ CHACÓN, VICTORIA   POZUETA, L.   GOTI ELORDI, AITOR  

New strategies for improved End of Life of vehicles

COMUNICACION_CONGRESO  |  Transitions towards sustainability. 2009 Biennial ISIE Conference. Lisbon, Portugal. June 21-24,

Urtea: 2009

Egilea: MUÑOZ, C.   GARRAIN, DANIEL   JUSTEL LOZANO, DANIEL   FRANCO, VICENTE   VIDAL, R  

Análisis del proceso de final de vida de vehículos en los centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso

COMUNICACION_CONGRESO  |  MESIC-09, 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference, Alcoy, Spain, 17-19 June

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 0735407223

Egilea: MUÑOZ, C.   JUSTEL LOZANO, DANIEL   FRANCO, VICENTE   GARRAIN, DANIEL   VIDAL, ROSARIO   ROYO, MARTA  

¿Es España el País Europeo mejor reciclador de vehículos?

COMUNICACION_CONGRESO  |  XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Badajoz. 9-10 julio/13th International Congress on Project Engineering, Badajoz. July, pp 1691-1701

Urtea: 2009  |  ISBN/ISSN: 9788461401857

Egilea: ESPARTERO MARTOS, SHEILA   JUSTEL LOZANO, DANIEL   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   VIDAL, R   MUÑOZ, C.   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER  

Validación de métodos de estimación de tiempos de desmontaje en el sector del mueble

COMUNICACION_CONGRESO  |  XII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos: Resúmenes =12th International Congress on Project Engineering : abstracts. 2008 Zaragoza, 9, 10 y 11 de julio

Urtea: 2008  |  ISBN/ISSN: 9788493643027

Egilea: TORRANO ZABALZA, IVAN   JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, R   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   GARCÍA, M.   ESPARTERO MARTOS, SHEILA  

Análisis medioambiental de los retrovisores de vehículos. Evolución temporal y escenarios de fin de vida

COMUNICACION_CONGRESO  |  9 Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA09). Madrid. 1-5 Diciembre,

Urtea: 2008  |  ISBN/ISSN: 9788461314892

Egilea: MUÑOZ, C.   GARRAIN, DANIEL   LÓPEZ, R   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Uso de herramientas durante la primera fase del desarrollo de productos

ARTICULO  |  Dyna. Vol. 83. N° 6. Pp. 363-373,

Urtea: 2008  |  ISBN/ISSN: 00127361

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Environmental knowledge acquisition during the fuzzy front end of innovation - state of use of tools, methods and techniques in the Basque Country

COMUNICACION_CONGRESO  |  10th International Design Conference (DESIGN). Dubrovnik, Croatioa. 19-22 Mayo. Pp. 1319-1326,

Urtea: 2008  |  ISBN/ISSN: 9789536313891

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   BEITIA NAFARRETE, ALEXANDER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Análisis del grado de reciclabilidad real de los materiales empleados en el sector de los electrodomésticos

COMUNICACION_CONGRESO  |  XI International Congress on Project Engineering = XI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos = XI Congreso Internacional de Enxeñaría de Proxectos. Lugo, 26-28 Septiembre,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 9788469081334

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE   VALOR VALOR, ANGEL   SARRIONANDIA ARIZNABARRETA, MARIA ASUNCION   AGIRREZABAL ALUSTIZA, LIDE   GALDOS ARREGUI, AITZIBER  

Evaluation method for selecting innovative product concepts with greater potential marketing success

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings of 16th International Conference on Engineering Design (ICED). Paris. 28 - 31 August. Editor J.-C. Bocquet,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 1904670024

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER   FRANCO, VICENTE   ARRIAGA BARRENA, EÑAUT   VIDAL, ROSARIO  

Uso de herramientas, métodos y técnicas durante el fuzzy front end de la innovación : un estudio exploratorio en la Comunidad Autónoma del País Vasco

COMUNICACION_CONGRESO  |  XI International congress on project engineering = XI congreso internacional de ingeniería de proyectos : abstracts = libro de resúmenes.Asociación Española de Ingeniería de Proyectos.; Universidade de Santiago de Compostela,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 8469081349

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Evolución de un programa de mejora continua en una planta productiva auxiliar del sector de electrodomésticos: un estudio empírico

COMUNICACION_CONGRESO  |  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XI Congreso de Ingeniería de Organización. Madrid. 5-7 Septiembre, Pp. 267-268

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 9788461182442; 8461182448

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ERRASTI OPAKUA, ANDER  

Mejora de un sistema de producción por proyectos (engineer to order) basada en la metodología GRAI: un estudio empírico

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings : International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management : XI Congreso de Ingeniería de Organización (CIO) : September 5-7, Pp. 169-170,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 9788461182442; 8461182448

Egilea: ERRASTI OPAKUA, ANDER   POLER ESCOTO, RAUL   EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO  

Estudio de métodos de selección de conceptos

COMUNICACION_CONGRESO  |  XI International congress on project engineering = XI congreso internacional de ingeniería de proyectos : abstracts = libro de resúmenes. Asociación Española de Ingeniería de Proyectos.; Universidade de Santiago de Compostela,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 9788469081341

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   GALLO FERNANDEZ, ANGEL   VAL JAUREGUI, ESTER   VIDAL NADAL, Mª ROSARIO   PÉREZ BARTOLOMÉ, EDUARDO  

Use of tools, methods and techniques during the fuzzy front end of innovation : their impact on innovation performance : a survey based exporatory study of companies in the Basque Country

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proceedings 16th International Conference on Engineering Design (ICED). Paris. 28 - 31 August. Editor J.-C. Bocquet,

Urtea: 2007  |  ISBN/ISSN: 1904670024

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Fuzzy front end de la innovación y el pensamiento divergente y convergente

COMUNICACION_CONGRESO  |  X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-15 Septiembre. AEIPRO,

Urtea: 2006  |  ISBN/ISSN: 9788497059875

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   CORNES, U.   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Estudio de métodos de evaluación de la desmontabilidad de productos industriales

COMUNICACION_CONGRESO  |  X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-15 Septiembre. AEIPRO,

Urtea: 2006  |  ISBN/ISSN: 9788497059875

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   IGARTUA, A   VIDAL, R   GARCIA ABAUNZ, MIKEL  

TRIZ applied to innovate in design for disassembly

COMUNICACION_CONGRESO  |  Proccedings of the 13th CIRP International Conference in Life Cycle Engineering, LCE. Lovaina, Bélgica. 31- mayo 2 junio 2006. Volume 2. Pp. 377-382. Edited by Joost R. Duflou (et al.). Universiteit Leuven,

Urtea: 2006  |  ISBN/ISSN: 905682712X

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL, ROSARIO   CHINER, MERCEDES  

El desarrollo de nuevos productos en el marco del aprendizaje basado en proyectos en Mondragon Goi Eskola Politeknikoa-Mondragon Unibertsitatea

COMUNICACION_CONGRESO  |  X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-15 Septiembre. AEIPRO,

Urtea: 2006  |  ISBN/ISSN: 9788497059875

Egilea: VAL JAUREGUI, ESTER   ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Diseño de un método para la evalución del potencial innovador de un diseño conceptual

COMUNICACION_CONGRESO  |  X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-15 Septiembre. AEIPRO,

Urtea: 2006  |  ISBN/ISSN: 9788497059875

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   VAL JAUREGUI, ESTER   ARRIAGA, E.   VIDAL, R  

Prozesuko HMEA (Hutsegite moduen eta haien eraginen analisia)

LIBRO  | 

Urtea: 2005  |  ISBN/ISSN: 8495338653

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Eco-innovación en el desmontaje para buscar la sostenibilidad de la sociedad

COMUNICACION_CONGRESO  |  IX Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Málaga. 22-24 Junio,

Urtea: 2005  |  ISBN/ISSN: 8489791090

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL   VIDAL NADAL, Mª ROSARIO   CHINER, M  

Energy Systems in Transition

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2018-04-01  |  Amaiera Data:  2021-09-30

Finantzaketa: H2020 Research and Innovation Program, Marie Sklodowska-Curie ITN Actions

Parte-hartzea: 

Egilea: Gorroño-Albizu , Leire (INVEST)  

Oil and Gas Transitions - Co-creating evidence to accelerate policy action in the North Sea

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2021-04-01  |  Amaiera Data:  2021-06-30

Finantzaketa: Laudes Foundation

Parte-hartzea: 

Egilea: Gorroño-Albizu , Leire (INVEST)  

Mentorización de empresas en Economía Circular

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2021-03-24  |  Amaiera Data:  2021-06-30

Finantzaketa: 

Parte-hartzea: 

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL ()  

Mentorización de empresas en Economía Circular

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2021-03-24  |  Amaiera Data:  2021-06-30

Finantzaketa: 

Parte-hartzea: 

Egilea: URAIN DESCARGA, IDOIA ()  

Asociaciones empresariales, agentes tractores de la sensibilidad ambiental en empresas de Economía Social

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2020-10-01  |  Amaiera Data:  2021-06-28

Finantzaketa: Trabajo y Justicia- Viceconsejería de trabajo y Seguridad Social Dirección de Economía Social Gobierno Vasco

Parte-hartzea: ACLIMA

Egilea: URAIN DESCARGA, IDOIA ()  

Re-usable and re-configurable parts for sustainable LED-based lighting systems

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2017-10-01  |  Amaiera Data:  2020-09-30

Finantzaketa: Europa

Parte-hartzea: BARTENBACH GMBH;BJB GMBH & CO.KG;FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA;GRADO ZERO ESPACE SRL;ITZ INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH;LUGER RESEARCH E.U.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;ROHNER ENGINEERING

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ (INVEST)   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)   LASA ERLE, GANIX (INVEST)   Mazmela Etxabe, Maitane (INVEST)  

DFA - DFM (Design for Assembly and Maintenance)(2018 - 2021)

CONTRATO

Hasiera Data:  2018-02-12  |  Amaiera Data:  2019-12-31

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: ELECTRA VITORIA, S.COOP.;ORONA, S.COOP.

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)  

Advanced Manufacturing 4th Generation

CONTRATO

Hasiera Data:  2015-06-01  |  Amaiera Data:  2018-12-31

Finantzaketa: Gobierno Español

Parte-hartzea: DANOBATGROUP

Egilea: Iriarte Azpiazu, Ion (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)   LASA ERLE, GANIX (INVEST_PRINCIPAL)  

High temperature solar-heated reactors to produce reactive particulates

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2017-01-02  |  Amaiera Data:  2018-09-30

Finantzaketa: 

Parte-hartzea: 

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL (INVEST)  

Cocreación para el fomento de la participación en las cooperativas de consumo energético

CONTRATO

Hasiera Data:  2017-01-01  |  Amaiera Data:  2018-06-30

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: GOIENER, S.COOP.

Egilea: ARANBURU GORROTXATEGI, ARITZ (INVEST)   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST)   Iriarte Azpiazu, Ion (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)   Val Jauregi, Ester (INVEST_PRINCIPAL)  

EKONATRA 2018

CONTRATO

Hasiera Data:  2018-03-29  |  Amaiera Data:  2018-06-30

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: NATRA OÑATI, S.A.

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST_PRINCIPAL)  

Herramienta para la evaluación de la exclusión que provocan los productos y servicios a lo largo del proceso de envejecimiento de las personas en Gipuzkoa

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2017-09-01  |  Amaiera Data:  2018-06-22

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.

Egilea: ANAYA RODRÍGUEZ, MAITE (INVEST)   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA (INVEST_PRINCIPAL)   Iriarte Azpiazu, Ion (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)   LASA ERLE, GANIX (INVEST)   Val Jauregi, Ester (INVEST)  

Petrol-based glue and energy reduction in diapers production processes

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2015-02-02  |  Amaiera Data:  2017-12-31

Finantzaketa: 

Parte-hartzea: 

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL (INVEST)  

Mobilising grassroots initiatives and innovations for sustainable energy transitions

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2017-03-01  |  Amaiera Data:  2017-12-31

Finantzaketa: Innovation Fund Denmark

Parte-hartzea: 

Egilea: Gorroño-Albizu , Leire (INVEST)  

Integrating social impacts in EIA (to enhance local acceptance)

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2016-04-01  |  Amaiera Data:  2017-12-31

Finantzaketa: ForskEL

Parte-hartzea: 

Egilea: Gorroño-Albizu , Leire (COLABORADOR)  

Basque Ecodesign Hub

CONTRATO

Hasiera Data:  2017-09-20  |  Amaiera Data:  2017-12-21

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: IHOBE

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)  

Interfaces de usuarios disruptivos para el entorno de cocción

CONTRATO

Hasiera Data:  2016-10-13  |  Amaiera Data:  2017-07-28

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: MONDRAGON COMPONENTES, S. COOP.

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)  

Transformando valores de marca en nuevos productos y servicios innovadores para la generación de experiencias

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2016-09-01  |  Amaiera Data:  2017-06-30

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST)   GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA (INVEST)   Iriarte Azpiazu, Ion (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)   Val Jauregi, Ester (INVEST)  

ANÁLISIS Y DISEÑO DE INTERFACE

CONTRATO

Hasiera Data:  2016-01-01  |  Amaiera Data:  2017-06-30

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: FAGOR ARRASATE, S.COOP.

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)   LASA ERLE, GANIX (INVEST)  

Metodología de diseño para todos teniendo en cuenta las capacidades cognitivas

CONTRATO

Hasiera Data:  2016-09-01  |  Amaiera Data:  2016-10-31

Finantzaketa: Proyectos al exterior

Parte-hartzea: ILUNION ACC.EST.PROY, SA

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)  

Motivaciones. La razón de ser de los productos de las empresas competitivas del futuro

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2015-09-01  |  Amaiera Data:  2016-06-06

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: 

Egilea: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST)   Iriarte Azpiazu, Ion (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST_PRINCIPAL)  

Territorio que aprende sobre diversidad e inclusión participando en el co-diseño de un baño portátil inclusivo

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2015-09-01  |  Amaiera Data:  2016-06-06

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: KMK KULTUR ELKARTEA;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.

Egilea: GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA (INVEST_PRINCIPAL)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)  

Eco-Design for Eco-Innovation: the Green-Car case

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2009-11-01  |  Amaiera Data:  2012-12-31

Finantzaketa: Europa

Parte-hartzea: CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE;FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC;FUNDACIÓN CARTIF;FUNDACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA;INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL;INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON;MONDRAGON AUTOMOCIÓN, S.COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;SIN EMPRESA;TATA HISPANO CARROCERA S.A.

Egilea: GARRIDO DIEZ, DAVID (INVEST)   GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST)   JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST)  

Desarrollo e implantación de una herramienta de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad simplificada

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2010-01-01  |  Amaiera Data:  2011-12-31

Finantzaketa: Gobierno Vasco

Parte-hartzea: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL KIDE

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST)   UNZUETA ARANGUREN, GORKA (INVEST)  

Desarrollo de herramientas de toma de decisiones, para la adaptación de estructuras ajustadas a los principios de la 'leagile production'

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2009-01-01  |  Amaiera Data:  2011-12-31

Finantzaketa: Gobierno Vasco

Parte-hartzea: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST)   Uribetxebarria Andres, Urtzi (INVEST)  

Nuevas estrategias para la gestión del ciclo de vida de los productos industriales

COMPETITIVO

Hasiera Data:  2003-04-07  |  Amaiera Data:  2004-11-26

Finantzaketa: Departamento de Industria del Gobierno Vasco

Parte-hartzea: Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Ikerlan

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST)  

Desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de diseño de producto y proceso orientados a “cero” defectos

COMPETITIVO

Hasiera Data:  1999-03-08  |  Amaiera Data:  2000-11-24

Finantzaketa: Gobierno Vasco Copreci Scoop

Parte-hartzea: Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Ikerlan

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST)  

Caracterización de los procesos de conformado de chapa en micropiezas

COMPETITIVO

Hasiera Data:  1999-01-10  |  Amaiera Data:  2000-10-19

Finantzaketa: Diputación Foral de Gipuzkoa

Parte-hartzea: 

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO (INVEST)  

Egindako tesiak

Ownership Models for Renewable Smart Energy Systems. Insights from Denmark and Sweden Regarding Onshore Wind Farms and District Heating Systems

Irakurtze data:  2021-06-18

Zuzendaria: Frede Hvelplund

Egilea: Gorroño-Albizu , Leire  

Análisis de la Relación entre el Capital en Reputación Corporativa y el Capital en Sostenibilidad Corporativa

Irakurtze data:  2021-03-04

Zuzendaria: José Ramón Otegi Olaso y Maider Iturrondobeitia Ellacuria

Egilea: Diez Cañamero, Borja  

BUSINESS MODEL INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: AN EXPLORATION OF KEY DRIVERS AND PERFORMANCE IMPLICATIONS

Irakurtze data:  2020-10-30

Zuzendaria: Juan Ignacio Igartua and Jaione Ganzarain

Egilea: IBARRA ZULUAGA, DORLETA  

Environmental optimization of the public space of cities - Action on urban pavements and elements to support sustainable mobility

Irakurtze data:  2014-07-18

Zuzendaria: Dr. Joan Rieradevall, Dr. Xavier Gabarrell and Dr. Alejandro Josa

Egilea: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

DESARROLLO DE UN MODELO PARA ABORDAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE

Irakurtze data:  2012-05-18

Zuzendaria: Unai Elorza

Egilea: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Metodología para la eco-innovación en el diseño para desensamblado de productos industriales

Irakurtze data:  2009-03-02

Zuzendaria: Rosario Vidal Nadal

Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Zuzendutako tesiak

DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE UN MODELO DE MADUREZ DE MEJORA CONTINUA ADAPTADO A UNA PYME INDUSTRIAL DE BIENES DE EQUIPO DEL PAÍS VASCO

Irakurtze data: 

Egilea: ,

Zuzendaria: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO   ESNAOLA ARRUTI, ARITZ  

Metodología para el tránsito de las organizaciones industriales hacia un modelo de Economía Circular

Irakurtze data: 

Egilea: ,

Zuzendaria: EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO  

Circularity performance and environmental sustainability of innovative battery tecnologies and management systems for electric vehicles

Irakurtze data: 

Egilea: Aitor Picatoste

Zuzendaria: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

SOSTENIBILITAT AGRO-URBANA MITJANÇANT HIVERNACLES EN LES COBERTES, MILLORANT LA SOSTENIBILITAT DE LES CIUTATS. AVALUACIÓ ECONÓMICA

Irakurtze data: 

Egilea: Alexandra Peña

Zuzendaria: FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL  

Metodología de diseño para montaje y mantenimiento que mejore el proceso de montaje y disminuya el proceso de mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida

Irakurtze data: 

Egilea: ,

Zuzendaria: GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO   JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Environmental sustainability and circularity performance of innovative battery tecnologies and management systems for electric vehicles.

Irakurtze data: 

Egilea: Aitor Picatoste

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Metodología de modelado avanzado de superficies 3D para la optimización de proceso de diseño en ingeniería. ACAD 3D.

Irakurtze data: 

Egilea: Aritz Aranburu

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Metodología para el tránsito de las organizaciones industriales hacia un modelo de Economía Circular

Irakurtze data: 

Egilea: Idoia Urain

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Circular economy innovations for sustainable resorce management in university campuses

Irakurtze data: 

Egilea: Bishara Bravo, Tania Alexandra

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Metodología de Diseño para la Experiencia basada en las Capacidades de las personas

Irakurtze data: 

Egilea: Retegi Uria, Aiur

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

La contribución del diseño de servicios en las etapas inicales de los procesos de servitación de la industria manufacturera

Irakurtze data: 

Egilea: Iriarte Azpiazu, Ion

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Validación de la metodología Inclusive-DBZ para el diseño de interfaces inclusivas. Caso Mondragon Componentes.

Irakurtze data:  2022-06-16

Egilea: Amaia Beitia

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Opening the black box. Embedding service design capability in established service organizations

Irakurtze data:  2022-05-25

Egilea: Iker Legarda

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Integración de aspectos de envejecimiento en la metodología de innovación centrada en las personas del DBZ

Irakurtze data:  2022-04-04

Egilea: Gonzalez De Heredia Lopez De Sabando, Arantxa

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

El papel del Human Centered Design en la construcción de la experiencia de marca

Irakurtze data:  2019-11-18

Egilea: Gonzalez Ochoantesana, Itsaso

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Eyeface: Nueva herramienta de evaluación de ideas conceptuales para productos y servicios basados en la experiencia de usuario

Irakurtze data:  2015-09-25

Egilea: Lasa Erle, Ganix

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

Evaluación medioambiental del sistema de gestión de vehículos al final de su vida útil

Irakurtze data:  2012-06-19

Egilea: Carlos Muñoz Marzá

Zuzendaria: JUSTEL LOZANO, DANIEL  

 

FERNANDEZ MENDOZA, JOAN MANUEL

jmfernandez@mondragon.edu