Esparru legala eta hitzarmena

Esparru legala eta hitzarmena

Esparru legala

  • 592/2014 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Unibertsitateko kanpoko praktika akademikoak arautzen dituena.
  • 1393/2007 Errege Dekretua, urriaren 29koa, unibertsitateko hezkuntza ofiziala antolatzen duena.
  • 2017ko urriaren 10eko ERABAKIA, Unibasq-eko Zuzendariarena, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia, zeinek unibertsitate Gradu eta Masterretako Dual formakuntzako onarpenaren Protokoloaren publizitatea ematen duen. Unibasq-eko Aholkulari Batzordeak onartua, 2017ko urriaren 9an.
  • Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoaren (MGEP) "Graduko Araudi Akademikoak".
  • Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoaren (MGEP) "Masterreko Araudi Akademikoak".
  • Programa Dualaren gida akademiko-administratiboa Lizentziaturan eta Masterrean.

Unibertsitate Enpresa Hitzarmena

pdf

HITZARMENA  DUAL FORMAKUNTZA

Deskargatu hemen Unibertsitate Enpresa hitzarmena.

pdf

GEHIGARRIAK

Deskargatu hemen gehigarriak.

pdf

ERANSKINAK - DUAL FORMAKUNTZA 

Deskargatu hemen Dual formakuntzaren eranskinak.