Tesi zuzendaria

Doktorego Programa

Erakunde eta Gizarte Ekonomian Kudeaketa Aurreratua Doktorego Programa

Iarupena

Jarduera osoan: 3 urte (2 urtetan luzatzeko aukera dago).

Jarduera partzialean: 5 urte (3 urtetan luzatzeko aukera dago).

Campusa

Oñati

Hizkuntzak

Gaztelania, Euskera, Ingelesa

Modalitatea

Zuzeneko hezkuntza

Plazak

7 plaza

Tesiaren Zuzendaria

Tutorea zuzendariarekin batera ikasleari ikerkuntza prozesuan laguntzen dion pertsona da. Berari dagokio ere, doktoregaiaren harremana zaintzea Doktorego-Programaren Komisio Akademikoarekin.

Tutorea, Doktorego-programaren ikerkuntza lerroekin lotutako esperientzia ikertzaile akreditatua duen doktorea izango da. Bere funtzioak hurrengo hauek izango dira.

 • Diseinatu, planifikatu eta gainbegiratu, zuzendariarekin koordinatuta, prestakuntza jardueren koherentzia eta egokitasuna.
 • Aldian behingo jarraipena egitea zuzendariarekin batera, prestakuntza-jardueren eta Ikerkuntza-Planaren arrazoitutako txostenaren bitartez. Bermatu, komenigarria uste izango balu, bertan gehitutako ondorengo hobekuntzak eta zehaztasunak.
 • Zaindu doktoregaiaren interakzioa DPBA-rekin.
 • Beharrezko azpiegiturarako sarbidea erraztea, ikaslearen lan orokorreko planean planteatutako helburuak eta helmugak lortzeko.
 • Ziurtatu, Doktoregaiak ezagutzen dituela, DP-ko gida akademiko-administratiboa, tesiaren aurkezpen eta irakurketaren araudia eta tesia garatzeko dituen gehienezko epeak.
 • DPBA-k esleitutako beste batzuk.

 

Tesiaren Zuzendaria

Zuzendaria  tutorearekin batera ikasleari ikerkuntza prozesuan laguntzen dion pertsona da. Matrikulazioa egin zenetik, sei hilabetetatik beherako epean, tesiaren zuzendaria eta hala badagokio kozuzendaria esleituko dira. Zuzendaria (eta bere kasuan kozuzendaria) tutorearekin kointzidentea izan daiteke edo ez.

Zuzendaria, esperientzia ikertzaile akreditatua duen edozein doktore espainiar edo atzerritar izan daiteke. Hau ez da lotuta egongo inola ere, bere zerbitzuak ematen dituen unibertsitate, zentro edo erakundearekin.

 

Zuzendariaren funtzioak hauek dira:

 • Ikerketa Planaren  diseinuan eta honen garapenaren jarraipenean lagundu eta bideratu, tutorearekin batera, bilera erregularrak planifikatuz doktoregaiarekin eta tutorearekin.
 • Diseinatu, planifikatu eta gainbegiratu, tutorearekin koordinatuta, prestakuntza jardueren koherentzia eta egokitasuna, bi printzipio hauek zainduz.
 • Doktoregaiari erraztu unibertsitateak dituen ekipo eta azpiegitura guztiak, ikerketa jardueren garapenerako.
 • IPa urtero ebaluatu tutorearekin batera, txosten arrazoitu baten bidez.
 • Ikaslea sustatu eta lagundu hurrengo ahalmenak lantzen: Ikerketarako, bakarkako lanerako eta informazioaren analisi kritikorako ahalmenak.
 • Ikasleak bere ikerkuntzaren gaian sakon dezan bidea eman, arloan adituak diren aholkularitzaren bidez eta pare akademikoen interakzioaren bitartez.
 • Tesiaren proiektutik eratorriko publikazio zientifikoak irakurri, zuzendu eta komentatu.
 • Doktoregaiak, tesia defendatzeko baldintza akademiko-administratiboak eta prozesu osoari dagozkion epeak eta denbora mugak ezagutzen dituela ziurtatu.
 • DBPA-k esleitutako beste batzuk.

Lehen deskribatutako funtzioak konpromiso dokumental batean jasotzen dira. Honek izen behar ditu unibertsitatearen, doktoregaiaren, tutorearen eta zuzendariaren sinadurak. Dokumentu honetan jasotzen dira ere, konfliktoak konpontzeko prozesura bat eta jabego intelektualari nahiz industrialari buruzko eskubideak islatzen dira. Beharrezkoa balitz, konfidentzialtasun protokoloa sinatu beharko litzateke beste dokumentu batean.

Tesiaren tutore eta zuzendariaren esleipen prozedura

Onarpen prozesuaren ondoren, Doktoretza Programaren Batzorde Akademikoak, (DBPA), doktoregaiari tutore bat esleituko dio. Tutorearen esleipena, ikerketa lerroaren esku egongo da eta kargu hau, Doktoretza programaren ikerketa lerroekin lotuta dagoen eta egiaztatutako esperientzia ikertzailea daukan doktore bati emango zaio.
 
Lehen esan bezala, DBPAk, Programan onartutako doktoregaien tutoreak izendatuko ditu; honek, hasiera batean, bien onarpena izan beharko du (doktoregaia eta tutorea). Ez badago euren arteko akordiorik edo doktoregaiak ez badauka inolako adostutako lehentasunik, DBPAk erabakiko du zein izango den programaren ikaslerik egokiena, tutoretza lan hau, doktoregaiarentzako modu eraginkorrenean burutzeko. 
 
Sei hilabete baino gutxiagoko epean matrikulazioa egiten denetik, DBPAk, tesi doktore bat eta kozuzendari bat, horrela badagokio, esleitu dizkio doktoregaiari.
 
Zuzendaria (eta kozuzendaria hala dagokionean), tutorearekin bat etor daiteke edo ez eta egiaztatutako esperientzia ikertzailea duen edozein doktore espainiarra edo atzerritarra izango da, bere zerbitzuak eskaintzen dituen unibertsitate, zentro edo erakundea kontuan hartu gabe.
 
Tesiaren Zuzendaritzaren eta Kozuzendaritzaren izendapenerako, hala badagokio, zati guztien onarpena izan beharko du hasiera batean (doktoregaia eta zuzendaria -kozuzendaria, dagokionean). Ez badago akordiorik edo doktoregaiak ez badauka adostutako lehentasunik, DBPAk erabakiko du zein izango den programaren irakaslerik egokiena zuzendaritza lan hau burutzeko, egoera bakoitzeko baldintza guztiak aztertu ondoren. 
 
Tesian, ohiko doktoreaz gain, beste doktore batzuk ere parte ahal izango dute arrazoi akademikoak daudenean, hala nola, diziplinartekotasun tematikoa edo kolaborazio nazionala edo internazionalaren bidez garatutako programak. 
 
Era berean, tesi zuzendaritzan doktore berrien prestakuntza sustatzeko asmoz, DBPAk bultzatu egingo du kozuzendaritza partekatua. Hau osatuta egongo da, egiaztatutako esperientzia duen zuzendari batekin eta zuzendari berri batekin, aholkularitza prozesu bezala, eta beti izan beharko du doktoregaiaren eta zuzendariaren ongi iritzia.
 
Doktoretza Tesi bart zuzentzeko, egiaztatutako esperientzia ikertzailea izan beharko da, honetarako, hurrengo baldintzetako bat bete behar delarik:
 
a) Aneca edota Unibasq-en ebaluazio positiboa eduki.
b) Gutxienez tesi bat zuzendu izana (tesi amaitua eta irakurria)
c) Gutxienez bi tesi zuzendu izana beste zuzendari batekin batera.
 
Eta era osagarrian, gutxienez, honako hiru betekizunetako bat ere bete beharko da:
 
a) Tesiaren ondorengo 2 edo 3 argitalpen edo patente eduki (indexatuak, liburuko  kapituluak, eta abar.).
b) Doktoretza Tesiaren Proiektuarekin bat datozen materiatan bost urteko esperientzia izan.
c) Gutxienez, 2 edo 3 proiektu lehiakorren esperientzia izan arduradun bezala Administrazioarekin edo enpresarekin.
 
Tesien zuzendari berriek, gaitasuna eta esperientzia hartzen dute, mekanismo hauek jarraiturik:
 
Prestakuntza espezifikoa doktoretza tesien zuzendaritzaren gainean.
Tesiaren zuzendaritzan eta gainbegiradan partaidetza, tesiaren kozuzendari bezala.
Gainera, doktoregaiaren gida akademiko bat existitzen da, eta bertan, doktoregaiek eta zuzendariek bete beharreko tramiteak, datak, dokumentazioa eta abar jasotzen dira.
 
Gida honen eranskin batean “praktika onen” erlazioa agertuko da, doktoregaiei eta zuzendariei tesiaren arrakastan laguntzeko. 
 
Doktoretza tesien zuzendaritzarako praktika onen gidak, hurrengo gaiak jasotzen ditu:
 
Sarrera. kokapena 99/2011 ED-aren eta 534/2013 ED-aren artean.
Doktoretzaren onarpena
Ikerketa plana
Doktoretzaren garapena eta jarraipena
Emaitzen argitalpena eta babesa
Mugikortasuna
Doktoretza tesiaren kalitatea

Tutorea edota zuzendaria edota kozuzendaria aldatzeko prozedura

Tutore edota zuzendariaren esleipena egin ahal izango da hurrengo kasuetan:

 • Batzorde akademikoak, doktoregaiari entzunda eta aurreko eskaera idazki batean argudiatuta, honen doktoretza-tesiaren tutorea, zuzendaria edo kozuzendaria aldatu ahal izango du, doktoretza egiten ari den edozein alditan, arrazoi justifikatuak egonez gero.
 • Tutoreak, zuzendariak  edo kozuzendariak idazki argudiatu baten bidez eskatuta. Honek, edo doktoregaiaren onarpena izan behar du edo DPBA-k, komenigarria dela ikusi behar du arrazoi justifikatuak daudelako. Aldez aurretik beti entzun behar zaio doktoregaiari.
 • Konflikto edo ezinbesteko kasuan, DPBA-k, inplikatuak entzunda (tutorea, zuzendaria, kozuzendaria egongo balitz, doktoregaia) erabakia bere gain hartuko du.

DPBA-k gehiengo soilagatik erabakiko du (Doktorego-Programako Koordinatzailearen botoak berdinketak ebatziko ditu) eskatutako aldaketa egitea komeni den, zehaztasun guztiak atertu ondoren.

Tesi Zuzendaritza:

Fred Freundlich

Saioa Arando

Mónica Gago

Izaskun Agirre

Sain M. Lopez

Aitor Lizartza

David Sanchez

Mariangelica Martinez

Eduardo Castellano

Urko Lopez

Mikel Mesonero

Maite Legarra

Leire Uriarte

Oier Imaz

Unibertsitatea baino gehiago gara