Finantza egoera

EGOERA BALANTZE BATERATUA

Finantza egoera

SARRERA ETA GASTU BATERATUAK

Nota: Gainean azaltzen diren balantze egoera eta sarrera eta gastu egoerak, Mondragon Unibertsitatea osatzen duten erakundeen finantza-egoera bateratua azaltzen dute eta ez dira kontu kontsolidatuak.