Helburuak

Helburuak

Mendeberriren helburua da pertsonak trebatzea heuren prestakuntzaren jabe egin, taldean lan egin, proiektuak gidatu, erabakiak hartu, negoziatu eta komunikatzeko gai izan daitezen.

Pertsona hoiek trebatzeko, ezinbestekoa izango da hezkuntza-eredu klasikoa ikaslearen autonomia sustatzen duen beste bategatik ordezkatzea; eredu klasikoa ezagutza transmisio hutsean oinarritzen delako eta irakaslea delako protagonismo guztia monopolizatzen duena. Jauzi kualitatibo bat egiteko, ikuspuntu integralago batetik begiratzen diogu ikasleari: persona eta bizitzarako eta bizitza osoan zeharrerako konpetentziak ditugu helburu.

Mondragon Unibertsitateko hezkuntza proiektu berria (Mendeberri 2025) oinarritzen diren sei ardatzak kontuan hartuta, marko pedagogikoa garatzen da. Horren helburua da, ardatz hauekin erlazioa duten konpetentzien garapenean lagunduko duten oinarri pedagogikoen erreferentziak eskaintzea.

 

pdf

MARKO PEDAGOGIKOA

Mendeberri 2025