Ander Zarketa Astigarraga tesi defentsa

Atzealdea

Ander Zarketa Astigarraga tesi defentsa

TESIA

Ander Zarketa Astigarraga tesi defentsa

Tesiaren izenburua: "Aerodynamic characterization of transitionally-operating airfoils under a set of flow conditions going from ideal to real configurations". SOBRESALIENTE CUM LAUDE kalifikazioa lortu du.

2021·09·24

$titulo.getData()


 • Tesiaren izenburua: "Aerodynamic characterization of transitionally-operating airfoils under a set of flow conditions going from ideal to real configurations".
 • Epaimahaia:
  • Mahaiburua: Mickaël Bourgoin (ENS de Lyon)
  • Mahaikidea: Esteban Ferrer Vaccarezza (Universidad Politécnica de Madrid)
  • Mahaikidea: Martin Obligado (Université de Grenoble)
  • Mahaikidea: Alejandro Martínez-Cava Aguilar (Universidad Politécnica de Madrid)
  • Idazkaria: Markel Peñalba Retes (Mondragon Unibertsitatea)

Laburpena

Fluxu-erregimen trantsizionalean lan egiten duten profil aerodinamikoez baliatzen diren aplikazioak ugariak dira, mikro- eta nano-aero-ibilgailuetako hegoak adibidez, edota eskala ertain nahiz handiko aerosorgailuen palak eta turbomakinaria anitzeko alabeak, besteak beste. Berriztagarrien paradigma, zeinaren baitan energia eolikoa iturri nagusienetako bat den, ala drone bidezko garraio eta banaketa-lan modu berriak, eta landa-eremuen monitorizazioa nahiz erreskate misioak azkartzeko berauek duten ahalmena, fluxu trantsizionalek aerodinamika arloan duten garrantziaren seinale dira.

Aplikazio horiek piztu dezaketen interesaz haratago, azterketa honek ardatz dituen ekarpen zientifikoak profil aerodinamikoen karakterizazio esperimental-numeriko baten oinarritzen dira, zeinak fluxu baldintza desberdinak aintzat hartzen dituen. Hala, bi ipar bereiz daitezke ikerketaren helburuak sailkatzerako orduan: alor esperimentalean, xede nagusia fluxu trantsizionalen gaineko ezagutza osagarritzea da, fluxu horiek aplikazioetara bideraturiko profilen karakterizazio eta diseinu prozesuak nola baldintzatzen dituzten zehaztuz. Horretarako haize-tunel bidezko testak burutu dira, gero eta errealagoak diren fluxu-baldintza desberdinen pean eginikoak. Lehen baldintza sorta fluxu-garbi deituriko paradigmari dagokio, zeinetan karakterizazio aerodinamikoa baldintza uniforme, egonkor eta bidimentsionalean burutzen den. Ostean, efektu errealak bi modutan txertatzen dira, hots: fluxu-eremuan eta profilaren geometrian. Hala lorturiko konfigurazioei fluxu-turbulentu eta fluxu-zimur paradigmak deritzaie hurrenez hurren, eta baldintza garbiekiko aldaketa nabarmenak eragiten dituzten baldintza pseudoerrealak dira. Fluxu-erreal paradigma bi konfigurazio pseudoerreal horiek uztartuz lortzen da, profilaren jarrera erabat itxuraldatzen delarik. Karakterizazio prozesu hau zimurtasun elementu diskretuen bidezko fluxu-kontrol teknika baten analisia burutuz osagarritu da, profilaren lift indarra nahiz efizientzia hobetzea helburu dituena. Karakterizazioarekin gertatzen den antzera, fluxu-paradigmak berebiziko garrantzia agertzen du kontrol teknikak jarrera aerodinamikoa hobetzeko duen eraginkortasunean. Izan ere, badira baldintza garbi zein pseudoerrealetan jarrera hori okertzen duten elementu diskretuen distribuzio batzuk, paradigma errealera pasatuz gero onurak dakartzatenak.

Numerikoki, RANS bidezko eta kodigo potentzialetan oinarritutako simulazio bidimentsionalak burutu dira, konfigurazio garbi eta turbulentuetan. Beraien baliokide diren datu esperimentalekin alderatzean, turbulentzia eta trantsizio prozesuen modelizazio numerikoak hobekuntza nabarmenak behar dituela ondorioztatzen da, onargarriak diren berdintze esperimental-numerikoak lor daitezen.