Guillermo Rodriguez-en tesi defentsa

Atzera

Guillermo Rodriguez-en tesi defentsa

TESIA

Guillermo Rodriguez-en tesi defentsa

Guillermo Rodríguez-ek, Sobresaliente Cum Laude kalifikazioa lortu du "Influencia de un programa de intraemprendimiento en la cultura de innovación de una corporación" tesiaren defentsagatik. BBF irakurri den lehen tesia izan da, Barneekintzailetasunaren arloan.

2018·02·28

$titulo.getData()


Guillermo Rodriguez-ek bere tesi irakurketa egin du BBFn. Bilbao Berrikuntza Faktorian irakurritako lehenengo tesia izan da.

Tesiaren titulua honakoa izan da: Barneekintzailetasuneko programak batek duen eragina korporazioko berrikuntza kulturan

DOKTOREGAIA D. GUILLERMO RODRÍGUEZ LORBADA
DEPARTAMENTUA:  Ekintzailetasuna: Mondragon Team Academy.
ZUZENDARIA:  AITOR LIZARZA MARTIN
ZUZENDARIKIDEA: JAVIER TAFUR
Zuzendaria :          Aitor Lizartza – Mondragon Unibertsitatea
Zuzendarikidea: Javier Tafur – ESCP Europe

EPAIMAHAIAREN  KIDEAK:
Lehendakaria- FEDERICO GUTIERREZ Doktorea (Universidad de Cantabria de ciencia e ingeniería del terreno y de los materiales, e.t.s. ingenieros de caminos, canales y puertos)
Idazkaria  - DAVID SANCHEZ Doktorea (ENPRESAGINTZA MIK, S. COOP. )
1. Kidea  -  AITOR URZELAI  Doktorea (Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco)
2. Kidea  - MERCEDES GRIJALVO  Doktorea (UPM ETSI Industriales)
3. Kidea- JOSE RAMON COBO   Doktorea (ESCP Europe Business School)

Kalifikazioa SOBRESALIENTE CUM LAUDE izan da.

Berrikuntzaren kultura, gero eta kontzeptu garrantziagoa da erakundeen barnetan. Oil & Gas bezalako sektoreak, beste batzuen atzetik doaz, ekintzailetza kultura mota honen barneraketan.

Ikerketa garatu da oinarri hartuta barnekintzailetasuneko programa baten diseinu eta inplementazioan eta honek duen eraginean korporazio batetako berrikuntza kulturan. Berau aztertu eta ebaluatzeko, kasuaren ikerketa erabili da, ebidentzia iturri anitzen kontsulta sustatuz, eta ikertzailearen esperientzia zuzena aprobetxatuz. Ikertzaileak, erraztatzaile eta koordinatzaile funtzioa beteko du Programaren barnean.

Triangulazioa egin da emaitzen interpretazioan, ikerketa kuantitatiboak (batezbestekoen konparaketa, erregresio anizkoitzaren azterketa eta kluster analisia), eta kualitatiboak (galdetegiak, elkarrizketak eta focus groups) konbinatzerakoan.

Emaitzek, Programaren eta honek, berrikuntzaren kulturan daukan eraginaren aldeko ebidentzia garrantzitsuak erakusten dituzte, Berrikuntza Kultura maila handiagoa baita, berrikuntza diziplinan, prestakuntza jaso duen kolektiboan, prestakuntza espezifikoa jaso ez duenaren aurrean. Gainera, emaitza hauek oso lerrokatuta daude, konpainiaren helburuekin eta aztertutako Programaren ikasketa helburu orokorrekin. Programaren barnean, bere efektuak handitzen dituen kolektiboa, Berrikuntza Kultura maila hobetuz, hau izango da, Graduondoko edo master ikasketak dituena eta gainera, beste enpresa batzuetan aurreko esperientzia ez duena.