Moduloak

Moduloak

Programa hau hezkuntza-berrikuntza bat da, edukien diseinua prestatu nahi ditugun pertsonen profilaren azterketan oinarritzen baita: etorkizuneko profesionalak, erakundeen eraldaketa gidatzeko eta globalizazioak eta merkatuek eskatzen dituzten lehia-erronka berriei aurre egingo dieten proiektu berriak bultzatzeko gai direnak.

Horretarako, Mondragon Unibertsitateak titulazio guztien zeharkako konpetentzia komunetan oinarritutako metodologia diseinatu du:

 • Taldelana
 • Lidergoa eta Ekintzailetza
 • Ikasten ikastea
 • Pentsamendu kritikoa
  KODEA IRAKASGAIA ECTS HIZKUNTZA DESKRIBAPEN LABURRA
PDF   Giza Eskubideak eta Gatazka Globalak 10 EN
 • Giza Eskubideak: Historia bat eta bere arkitektura
 • Enpresak eta Giza Eskubideak. ESKtik haratago.
 • Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa
 • Bakerako Azterlanetarako Sarrera. Gatazkak negoziatzea eta tratatzea.
 • Negoziatzen ikastea. Harvard metodoa. Nazioarteko negoziazioaren estiloak eta dilemak.
 • Giza garapena: zer da? Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren hastapenak. GJHak.
PDF   Lidergo Partekatua eta Gizarte-Eraldaketa 10 EN
 • Lurralde-ekonomia. Eragile eta lidergo partekatuak.
 • Gobernantza publiko-kooperatiboa.
 • Ekonomia eta gizarte-zerbitzuak
 • Enpleguaren bilakaera eta prekarizazioa, eta gizarte-bazterkeriako prozesuetan duen eragina.
 • Ekonomia soziala eta solidarioa: kontzeptuak eta errealitatea.
PDF   Erronka Globalak: Helburuak lortzeko aliantzak 10 EN
 • Agenda 2030 eta GJH
 • Unibertsitateak eta GJH
 • Partnership globala ezartzea, biziberritzea eta bideratzea, garapen iraunkorraren esparruan.
 • Sareak eta aliantzak. Kasu azterketa: Mondragon.
PDF   Lidergoa eta Eraldaketa Digitala 10 EN
 • Teknologia digitalen azterketa: 4.0 industria, zibersegurtasuna, ekonomia digitala
 • Lidergoaren eta Proiektu Zuzendaritzaren oinarriak: talentuaren kudeaketa, antolaketa, komunikazioa, proiektuaren prozesuak, metodologiak.
 • Azterketa prospektiboak.
PDF  

Datuen eta Objektu Digitalen Modelizazioa

10 EN
 • Programaziorako sarrera: blokekako oinarrizko programazioa, diseinua eta datu-base masiboen modelizazioa.
 • Datu-ereduak: kontzeptualak, logikoak eta fisikoak.
 • Algoritmoak sortzea eta aztertzea: oinarri matematikoak, korrelazioak, aplikazioak.
 • Diseinu Industriala eta Maker Filosofia eta Kultura: "learning by doing", 3D, laser ebakitzaileak.
 • Datuen Etika
PDF   Spatial Technology, Smart City and Smart Citizen 10 EN
 • Datuen tratamendua: datuen gobernantza, datuen interpretazioa, datuen bistaratzea, merkatura, ingurunera eta gizartera bideratutako datuak.
 • Espazioaren teknologiaren oinarriak: espazioa eta aldaketa teknikoa; teknologia berriak eta horien efektu espazialak.
 • Smatizazioaren oinarriak: hirien eta herritartasun adimendunaren garapenerako printzipio iraunkorrak, parte hartzeko espazio adimendunen garapena.
PDF   Nazioarteko Zuzenbidea eta Erakunde Globalak 10 EN
 • Nazioarteko gizartearen subjektuak.
 • Nazioarteko zuzenbide publikoaren printzipioak, kontzeptuak eta iturriak.
 • Nazioarteko erakunde nagusiak: oinarrizko egitura, funtzioak eta eskumenak.
 • Nazioarteko lankidetza eta erantzukizuna.
 • Gatazka armatuen zuzenbidea.
PDF   Ekoizpen eta Kontsumo Arduratsua 10 EN
 • Paradigmak eta garapen-eragileak (gizarte zibila, estatua, enpresa).
 • Garapen iraunkorraren kontzeptua: bilakaera eta mugak.
 • Aztarna ekologikoa: gure bizimoduaren inpaktuaren neurketa.
 • Baliabide naturalen eta hondakinen kudeaketa eraginkorra.
 • Kontsumo-eredu iraunkorrak.
 • Produkzio- eta kontsumo-esperientzia arduratsuak.
PDF   Aniztasuna eta Desberdintasuna 10 EN
 • Aniztasunaren eta desberdintasunaren errealitateak aztertzeko sarrera.
 • Paradigma berriak aztertzea: aniztasuna errespetatzea eta balioestea gaitasun zibiko eta etiko gisa.
 • Aniztasuna eta desberdintasuna aztertzeko hurbilketa kontzeptuala eta metodologikoa.
 • Dibertsitateari buruzko hainbat adierazpen aztertzea eta hausnartzea, hala nola adina, sexua, erlijioa, fisonomia, ohiturak, tradizioak, pentsatzeko moduak, hizkuntza, balio pertsonalak, kulturalak eta abar.
 • Kasu-azterketak: pertsonen duintasun eta eskubideetan berdintasuna aitortzen duten jardunbide egokiak, baita izateko, jarduteko, pentsatzeko, sentitzeko, sinesteko eta elkarrekin bizitzeko moduan dituzten desberdintasunak errespetatu eta balioestekoak ere.
 • Aniztasuneko eta desberdintasuneko proiektu errealetan metodologiak aplikatzea.
PDF   Euskal Kultura 6 EN
 • Gaiak: hizkuntza, historia, geografia, landa eta hiri eraldaketa, politika, musika, dantza, literatura, kirolak, mitologia, identitatea, e/immigrazioa, itzulpena.
 • Euskal kultura eta Euskal Herria aztertzea, euskal gizartea ulertzeko kultura-azterlanen ikuspegitik.
PDF   Espainiera 6 ES
 • Gaztelania ikastea - A1
PDF   Eskubide Digitalak eta Herritartasun Digitala 10 EN
 • Kultura digitalaren eta herritartasun digitalaren azterlanak eta oinarriak: Interneten bilakaera; plataforma digitalen enpresa- eta gizarte-erabilera eta -aplikazioak; hacker kultura; gizarte digitalen erronka etiko eta moralak; gobernantza digitala.
 • Gizartearentzako baliozko aplikazio teknologikoak: proposamen enpresarial, akademiko, kultural eta parte-hartzaileak eta arrakastarako gakoak.
PDF   IOT (Internet of Things) 10 EN
 • IoT-ei buruzko sarrera (Internet of Things): smart cities, IoT-en gizarte- eta ingurumen-aplikazioak, etorkizuneko IoT-en prospektiba.
 • IoT prototipoak egiteko nozio espezifikoak: programazioa, adimen artifiziala, Big Data.
 • Aisiaren azterketa gizarte digitalean: indibidualizazioa eta gizatalde berriak, teknologiek aisialdian duten eragina, IoT-en funtzioa gizarte-erronka eta -beharretarako.
 • Hibridazio humano-robotaren azterketa: historia eta mugarriak, kodependentziak, robotek gizarte digitalean duten eginkizuna.
 • IoT-en prototipoa egitea.
PDF   Hizkuntzaren Teknologiak eta Ontologiak 10 EN
 • Hizkuntzaren teknologietarako sarrera: web semantikoaren historia, komunikaziorako tresnak (ASR, TTS) eta hizkuntzaren prozesamendua.
 • Hizkuntzaren teknologien oinarriak: ontologien ulermena eta giza hizkuntzaren teknologien esperientzia (informazioa ateratzea; ontologiak; ontologien ikaskuntza; ontologien populazioa; metadatuen esleipena; web semantikorako tresnak eta baliabideak), paradigma berriak ezartzeko eta hedatzeko mekanismoak eta tresnak erraztuko dituztenak.
PDF   Bezeroari Bideratutako Erakundea 10 EN
 • Bezeroan oinarritutako erakundeak ulertzea: munduko makrotendentziak, bizi-estiloaren joerak; brandinga.
 • Bezeroa ardatz duen negozio-eredu bat diseinatzea: balio-proposamenaren diseinua; negozio-ereduaren diseinua; Customer Persona; Customer Journey.
 • Bezeroari balioa eskaintzea: produktua, prezioa, lekua, sustapena.
 • Balioa saltzea: Saltzeko trebetasunak, B2B salmenta-plana; B2C salmenta-plana.
 • Metriketatik ikastea
PDF   Produktuan, Zerbitzuan, Prozesuan Berrikuntza 8 EN
 • Pentsamendu Sistemikoa
 • Sarrera eta berrikuntzaren eta haren kudeaketaren kontzeptu orokorrak.
 • Aukera estrategikoak bilatzea.
 • Esplorazioa: bezero/erabiltzaile mailan aukerak identifikatzea.
 • Ideiagintza: produktu/zerbitzuen kontzeptu berriak sortzea.
 • Garapena.
PDF   Merkatu Berriak eta Nazioartekotzea 8 EN
 • BIRDEFINIZIO ESTRATEGIKOA: Diagnostikoa (Kanpoko eta barruko analisia) eta Nazioartekotze Estrategia.
 • IKUSPEGI GLOBALA: Testuinguru globala eta merkatuaren ikerketa.
 • ESPORTAZIOA: Merkatu berrietan sartzeko moduak eta nazioarteko finantzaketa.
 • INPORTAZIOA: Incotermak eta nazioarteko finantzak.
PDF   Produkzioaren eta Eragiketen Kudeaketa 12 EN
 • Eragiketen kudeaketa - Erabaki estrategikoak
 • Eragiketen kudeaketa - Erabaki taktikoak
 • Informazio-sistemak
 • Ikerketa operatiboa
 • Kostuen Kudeaketa
PDF   Negozioen Garapena 11 EN
 • Balio-proposamena
 • Markaren posizionamendua
 • Negozio Ereduak
 • Bideragarritasun ekonomikoa
 • Finantzaketa-mekanismoak
 • Marketing eta KPI
 • Hazkunde-motorrak
 • Bideragarritasun-plana
 • Negozio-plana