ECTS kreditoak kirol praktikagatik

Graduko ikasketetan ECTS kreditu aitorpena

2010eko 861 Errege Dekretuak, uztailaren 2koa, xedatzen du, Graduko ikasleei 6 ECTS onartuko ahalko zaizkiela Unibertsitateak sustatutako eskolaz kanpoko ekintza eta jardueretan parte hartzeagatik. Ekintza eta Jarduera hauek mota honetakoak izan daitezke:

  • Ikasleen ordezakaritzakoak
  • Kirol-ekintzak
  • Unibertsitateko kultur ekintzak
  • Elkartasuneko eta lankidetzako jarduerak


Honela:

“8. De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios por la participación en las mencionadas actividades.”

Hori dela eta, fakultate bakoitzak bere barne araudia prestatu du ECTS kredituen aitorpenerako, galdetu zure fakultateko idazkaritza akademikoan.

Arau orokor bezala, hauek dira kreditu hauek lortzeko ekintzek bete behar dituzten ezaugarriak:

  • 10 ordutako ikastaroak: 0.5 ECTS
  • Barne txapelketak: 0.5 ECTS
  • Unibertsitatea ordezkatzen duten kanpo txapelketak: Egun bateko txapelketak 0.5 ECTS. Bi egun edo gehiagoko txapelketak 1 ECTS.
  • Kirol zerbitzuko ikasle laguntzaileak: 0.5 ECTS
  • STRAVAko erronka lortu 1 ECTS.

Ikasturte berdineko ECTSak batuko baldin eta ekintza ezberdinetan parte hartzeagatik baldin bada.