Calendario académico

Titulación

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

Duración

1º curso 990h

2º curso 1010h

Facultad/Campus

Escuela Politécnica Superior de Mondragon

Idiomas

Euskera

Modalidad

Presencial

PDF Catálogo

Calendario Académico

 

pdf

Calendario Académico

2020-2021

 

Curso 2020-21

Curso Campus Grupo Inicio clases

Arrasate

A

16 de septiembre
Aula 2204
07:55 - 13:45 h

Arrasate

B

16 de septiembre
Aula 2205
07:55 - 13:45 h

Arrasate

A

14 de septiembre
Aula 2206
07:45 - 13:35 h

Arrasate

B

14 de septiembre
Aula 2207
07:45 - 13:35 h