Profesionalen prestakuntza

Oinarri teknologikoko industria-enpresetan produktuak eta prozesuak aldi berean berritzeko sistema ezartzea: ©ProCess metodoa Espezializazio Ikastaroa

ECTS/orduak

96 ORDU

Egutegia

Galde egiguzu

Tokia

Hernani
Galarreta Campusa

Hizkuntza

Gaztelania

Modalitatea

Aurrez aurrekoa

Prezioa

8.100 €

Aurkezpena

Zure ETEan produktu zein prozesu berrikuntzak aldi berean eta elkarlotuta garatzen ari diren ereduren bat exekutatu duzu edo gauzatzen ari zara?

«EZ» izan da elkarrizketatutako industria ETE-etako zuzendari, gerente eta jabeen % 100en erantzun irmoa.

ETE-en % 65ek erantzun zuten berrikuntza motaren bat gauzatzen zutela, prozesukoa edo produktukoa izan. ETE-en % 2k bakarrik argudiatu zuten prozesu eta produktu berrikuntzak gauzatzen zituela. Baina ETE-etako batek ere ez zuen produktu eta prozesu berrikuntzak aldi berean eta lotutako emaitzekin exekutatu.

Produktu eta prozesu berrikuntzak aldi berean eta lotutako emaitzekin gauzatzeari uko eginez, hitzen konbinazioaren © ProCess Metodoa garatu dut (Pro-duct & proCess). Metodo honek erakundeak gidatzen ditu, produktu eta prozesu berrikuntzak aldi berean hedatzeko moduan, horien artean interakzioan arituz, erakundearen lehiakortasuna hobetzeko helburu nagusiarekin, modu berean produktua prozesuan eta alderantziz berritzea lortzen den bitartean.

Formazio hau erabat praktikoa da eta produktu taldeak eta prozesuak txertatzen dira. Formazio honetan dozenaka tresna, azpi-metodo eta teknikaz osatzen den metodoa nola exekutatu irakatsiko dut.

Helburuak

Berrikuntza prozesu sozial ebolutibo bat da, non pertsonak balioa ematen duten erakundeen bidez soluzioak inplementatzeko trebatzen diren. ETE batek produktuan eta prozesuan berritu nahi duenean, normalean bi ekimen horiek modu bereizian gauzatzen ditu. Hala ere, biak aldiberekotasun ikuspegiarekin lotutako prozesuak dira, efektu positibo biderkatzailearekin emaitzak eskaintzen dituztenak. Ekintza bikoitz hau ezarri ahal izateko arriskua eta zailtasuna minimizatuta geratzen da © ProCess metodoa aplikatuz.

Trebakuntza honek © ProCess metodoa zure ETEan zabaldu eta ezarri ahal izateko beharrezkoak diren gaitasunak eman nahi dizkizu eta, horrela, produktuan eta prozesuan aldi berean berrikuntzak zabaldu ahal izango dituzu.

Prestakuntza honen helburu nagusia da:

 • Erakundearen lehiakortasuna hobetzea, aldi berean produktu eta prozesu berrikuntzak hedatzeko aukera ematen duen metodo bat ezarriz.

Bigarren mailako helburuak:

 • Hartutako erabakien eta I+G+Bko inbertsioaren itzulera handitu, hauen bidez:
  • Buruak askatu eta ekosistema mundu batean bisioaren, misioaren, estrategiaren eta helburuen inplikazioa ulertu.
  • Estrategiaren eta berrikuntza helburuen arteko «alignment» kontzeptua ulertzea.
  • Ibilbide orri teknologikoak edo «technology roadmapak» ulertzen eta kudeatzen jakitea, eta, horrela, nolabaiteko teknologia berri batek erakundearen ikuspegietan duen eragina zehaztu ahal izatea.
 • Epe luzerako ikuspegia duen enpresa batekiko langileen kide izatearen zentzua sortu eta/edo garatzea, hauen bidez:
  • Ekipoak EZ EZIK horien lan edukien definizioa Belbingo testaren analisiaren ikuspegitik haratago, industriaren zikloetan oinarrituta.
  • Produktuen eta prozesuen garapena, tresna eta teknikekin
  • Prozesuak eta produktua tresna eta teknikekin garatzea
  • Lan diziplinak: ProCess eta erlazioak
  • Lan arlo partekatuak: Interdependentzien kudeaketa
 • Produktuaren eta prozesuaren berrikuntzak aldi berean egiteko aukera ematen dizun metodo baten exekuzioa - © ProCess- menderatzea, honako hauen bidez:
  • Ez pentsatu arlo estankoetan, azken helburu komunekiko interakzioetan baizik.
 • Taldeak etorkizuneko proiektuak bere kabuz hautatzeko aukera, honako hauen bidez:
  • © ProCess metodoa aplikatu ondoren garatutako gaitasunez.

Nori zuzendua

Ikastaro hau batez ere honako hauek egiten dituzten ETE-ei zuzenduta dago:

 • Ekoizpen prozesu oso estandarizatuak dituztenei edo lehiakideengandik gutxi desberdintzen direnei, baina beren egungo merkaturako zein merkatu berrietarako soluzio berriak garatzeko aukera edukita.
 • Soluzio berriak garatzeko aukera dutenei, baina beren prozesuak aldatu beharrarekin.
 • Produktuan berritu nahi dutenei, baina ez dutenei ezagutzen prozesu bidez jarduerak sekuentziatzeak dakarrena eta, horrela, produktuan berrikuntza hau bizkortzeko inplikazioak
 • Ez dakitenei produktuan edo prozesuan berritu, baina bietan zerbait egin nahiko luketenei eta ez dute lan ildo zehatzik.
 • Berrikuntza kultura sortu nahi dutenei egiten dakitenetik abiatuta, dela (i) prozesuetan lan egin, dela (ii) produktua hobetzeko lan egin.
 • Beren posizionamendua gaur egun diharduten industriaren barruan birkokatu nahi dutenei.

 

Profil idealak honako hauek dira:

 • Jabeak, gerenteak, berrikuntza zuzendariak, estrategia edo hazkunde zuzendariak, produktu zuzendariak, marketin zuzendariak, prozesu zuzendariak, fabrikako zuzendariak, giza baliabideetako zuzendariekin eta pertsonekin batera. Honetan guztian interesa duten profilak:
 • Berrikuntzara bideratutako baliabideak maximizatzea.
 • Produktuan eta prozesuan berrikuntzak aldi berean hedatzeko aukera ezartzea.
 • Produktuan eta/edo prozesuan berrikuntza prozesu baten gabeziak identifikatu eta horiek zuzendu ahal izatea, ondoren aldi bereko prozesu bat zabaltzea.

Programa

Ikastaroa 24 lan saiok osatzen dute eta 96 orduz 9 modulu handi betetzen dituzte.

 1. modulua: Zure erakundean produktuetan eta/edo prozesuetan berrikuntza kudeatzeko egungo metodoekin familizatuko gara.
 • Erakundean egindako benetako proiektu batean oinarrituta
 1. modulua: Azken hamarkadan berrikuntzaren kudeaketa aldatzeko arrazoiak eta elementuak. Ekosistemen aroa
 • Ulertuko dugu berrikuntza ez dugula enpresen artean lehiatzeko moduan kudeatu behar, ekosistemen artean baizik.
 1. modulua: Erakundean aldatu beharreko elementuak identifikatu eta sakonduko ditugu, ekosistemen aro berri honetako beharrei erantzuteko tresnak eta metodoak hartu ahal izateko.
 • Ziurgabetasun gutxiagoko uneetan erabiltzen diren tresnak eta metodoak gaur egun ez direla nahikoak ulertuko dugu.
 1. modulua: Gure produktuan eta prozesuan berrikuntza kategoria egokiena dela ulertuko dugu
 • Produktuan zein prozesuan modu inkrementalean berritzeko beharra ulertuko dugu, baina olatu disruptiboen gainean egiteko premiarekin
 1. modulua: Ekosistemen aro berri honetako beharrei erantzuteko tresnak eta metodoak hartu ahal izateko aldatu beharreko erakundeko elementuen gainean exekutatuko dugu
 • (i) lidergoari, (ii) estrategiari, (iii) pertsonen kudeaketari, (iv) berrikuntza ereduari buruzko ekintzak gauzatuko ditugu.
 • Lantaldea eta lan azpitaldeak konfiguratuko ditugu
 1. modulua: Prozesuarekin produktuan berritzeko prozesua abiaraziko dugu
 • Ekintza zehatzak gauzatuko ditugu azpitalde batekin
 1. modulua: Produktuarekin prozesuan berritzeko prozesua abiaraziko dugu
 • Ekintza zehatzak gauzatuko ditugu azpitalde batekin
 1. modulua: Interakzioa, prozesua zirkulatzen, itxiera
 • Interakzioa, kausa-efektu harremanak. Prozesu osoa zirkulatzen dugu eta

Metodologia

© ProCess metodoa German Anitua Azkarate egilearen esperientzien emaitza da, (i) berrikuntza proiektuen ebaluatzailea, (ii) mentorea, (iii) Keynote speakerra, (iv) inbertitzailea, (v) zuzendaritza aholkularia, (vi) irakasle akademikoa, eta (vii) ekintzailea maila nazionalean eta nazioartekoan.

© ProCess metodoak sub-metodo, tresna eta teknika ugari hartzen ditu, eta horiek oso modu praktikoan landuko dira trebakuntza prozesu osoan. Submetodo eta tresna hauetako batzuk ezagunak egingo zaizkizu, baina teknika berriak garatuz gauzatuko dira, eta horiek ez dituzu ezagutuko; beste batzuk, berriz, berriak izango zaizkizu.

Ikastaroa batez ere praktikoa da eta zure erakundeko produktuen eta prozesuen inguruan lan egiten da.

Irakasleak

German Anitua Azkarate

Emaitzak

Helburuen atalean jada aipatutako emaitza batzuez gain, espero diren beste emaitza batzuk honako hauek dira:

 • Baliabide partekatuen erabilera eraginkorra
 • Langile bakoitzak bere osotasunetik ikusi eta ulertuko du enpresa, enpresarekin duen konplizitatea sustatuz.
 • Aldi berean jarduerak lantzean gaitasun berriak garatzea
 • Ikuspegi partekatua duten langileak gehiago integratzea.
 • Arriskua partekatzea eta azken emaitza kolektiboan oinarritutako hobari politika diseinatu ahal izateko irizpide berri posible bat.
 • ETEko sailen eta bere zereginen arteko komunikazio hobea.
 • Produktuetako berrikuntzan edo prozesuan dagoen berrikuntzan lotuta ez dauden arloen frustrazioa ezabatzen du.
 • Produktuen eta prozesuen berrikuntza kudeatzeko tresna berriak menderatzea

 


Agian hauek ere interesatuko zaizkizu...

Nire produktuen portfolioari buruz erabakitzea_Testuinguruko kasuaren metodoa Ikastaroa
1.350 € Gaztelania - Aurrez aurrekoa
Arrasate-Mondragón / 16 ORDU
4 Impact: Inpaktu-ekonomia eta rating jasangarria
Gaztelania - Ingelera - Online
40 ORDU
Ekintzailetza eta Inbertsio Iraunkorra Aditu Diploma (Online)
Ingelera - Online
10 ECTS