Ikastaroa Lotura torlojutuen neurriak

Gaia
Ingeniaritza Mekanikoa eta Fabrikazio Prozesuak
ECTS/orduak
12 ORDU
Egutegia
2022/03/14 - 2022/03/15 As-At
Ordutegia
08:00-14:00
Tokia
Arrasate-Mondragón
Hizkuntzak
Gaztelania
Modalitatea
Aurrez aurrekoa
Prezioa
390 €

Helburuak

Lotura torlojutuak hainbat aplikaziotan erabiltzen dira karga mekaniko eta/edo termikoei lotutako osagaiak mihiztatzeko. Beharrezkoa da zerbitzuan dauden lotura torlojutuen funtzionamendu egokia ziurtatzea, egituraren funtzionaltasuna bermatzeko. Faktore askok eragiten diote loturaren funtzionamendu egokiari. Alde batetik, loturaren diseinuak eta neurriak egokiak izan behar dute erresistentzia-gaitasuna bermatzeko. Bestalde, lotura torlojutuak prozedura egokiekin muntatu beharko dira, estutze-karga zehaztasunez kontrolatuz.

Ikastaro honetan, lotura torlojutuen diseinuari eta neurriei buruzko informazioa ematen da, erreferentziazko arauak kontuan hartuta. Torlojuen fabrikazio-prozesuak, estaldurak eta estutze-momentuak torlojuaren portaeran duten eragina deskribatzen da. Azkenik, praktiketan oinarrituta, torlojuen aurreatezaketa-karga muntatzeko eta kontrolatzeko hainbat estrategia azaltzen dira.

Ikastaroaren helburu nagusia da karga mekaniko eta/edo termikoen mendeko lotura torlojutuak behar bezala diseinatu, dimentsionatu eta muntatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzea. Horretarako, ikasturtean zehar, erakusketa teorikoa eta laborategiko praktikak egingo dira.

Nori zuzendua

  • Bulego Teknikoko langileak
  • Muntaketa eta mantentze-lanetako teknikariak

Egitaraua

1. Torlojuen bidezko loturetarako sarrera---Ibai Ulacia (martxoaren 14an, ordubete)
  • a. Diseinuaren kontzeptuak
  • b. Elementuak fabrikatzeko prozesuak: azkoinak, torlojuak eta zirrindolak

2. Torlojuzko loturen dimentsionamendua---- Aitor Madariaga (martxoaren 14an, 3 ordu eta martxoaren 15ean, 2 ordu)

3. Lotura torlojutuen muntaketa- eta estutze-estrategiak----Mikel Izquierdo eta Ibai Ulacia (martxoaren 14an, 2 ordu eta martxoaren 15ean, 2 ordu)

  • a. Uzi prozesuak: momentuz eta trakzioz (mekanikoa eta hidraulikoa)
  • b Aitzinapenaren kontrola, estutu ondoren
  • c. Estutze-erremintaren eragina, lubrifikazio-mota, torlojuaren kalitatea eta tenperatura.

4. Lotune torlojutuen neke-portaera ----Aitor Madariaga (martxoaren 15ean, 2 ordu)

Irakasleak

Izquierdo Ortiz De Landaluce, Mikel
Madariaga Zabala, Aitor
Ulacia, Ibai