Karrera amaierako proiektua

Proiektu Tipologia

IKASLEEN PROFIL PROFESIONALA

Enpresaren alorrean oinarrizko diren zuzendaritza eta erantzunkizun funtzioak garatzeko konpetentzia profesionalak lortzen ditu Enpresen Administrazio eta Lizentziatura eta Enpresa Zientzien Diplomaturako tituludunak. Hori dela eta, gai da:

 • Aukerak identifikatzeko
 • Baliabideak asignatzeko
 • Informazioa antolatzeko
 • Pertsonak motibatu eta koordinatzeko
 • Erabakiak hartzeko
 • Helburuak lortzeko
 • Emaitzak ebaluatzeko

HEZKUNTZAREN EZAGUTZA ARLOAK

 • Finantza ekonomia eta kontabilitatea
 • Fiskalitatea
 • Enpresa estrategia
 • Marketina
 • Pertsona eta erakundeen kudeaketa
 • Humanitatea enpresan
 • Analisi ekonomikoaren oinarriak
 • Matematika eta estatistika
 • Enpresa Zuzendaritza
 • Kudeaketa informatika
 • Enpresa estrategia
 • Hizkuntzak

PROIEKTUEN TIPOLOGIAK

Espezialitatea Proiektuen tipologia adibideak
Finantzak
 • Inbertsio-proiektuen bideragarritasuna aztertzea
 • Enpresako hornitzaileen analisia
 • Enpresa-balorazioa
 • Kostuen Kudeaketa
 • Aginte-koadroa ezartzea
 • Plan Estrategikoa, Gestio Plana eta Aurrekontuak
Marketing-a
 • Merkatu-azterketak
 • Bezeroen Leialtasuna eta Gogobetetasuna
 • Marketin-planak
 • Lehiakideen azterketa. Benchmarking
 • Bezeroekiko harremanen kudeaketa (CRM)
 • Komunikazio-planak
Erakundeen Kudeaketa
 • Enpresarako iraunkortasun-txostena diseinatzea
 • Jakintzaren kudeaketa enpresan
 • Merkataritza Elektronikoa
 • Kalitate Sistemen ezarpena (EFQM eredua,…)
 • Barne-komunikazioa, harrera-eskuliburua: intranet-a
Nazioarteko merkataritza
 • Kanpo-merkatuetan dauden aukerak aztertzea
 • Laguntza ofizialak esportaziorako
 • Berrikuntza, lankidetza eta nazioarteko itunak
 • Logistika eta aduana dokumentazioa
 • Nazioarteko kobrantza eta ordainbideak
 • Nazioarteko kontratazioa
Logistika eta Garraioa
 • Logistika-katearen berringeniaritza
 • Biltegia berriro diseinatzea
 • Stock-en kudeaketa
 • Bezeroen eta produktuen fitxen sortzea, pisu eta garrantzien arabera
 • Garraio iharduneko aurrekontuen kalkuluak
 • Ustiatutako Ibilgailuen kostuen kalkuluak