Moodlemoot Euskadi '08
Aurkeztua
    Hasiera > Paperrak Bilatu
Paperrak Bilatu

Bilaketa Aurreratua

kategoria guztiak bilatu:

Edo ondorengo kategorietatik edozein bat edo gehiagotan bilatu...

Egilea(k):
Izenburua:
Data: 
     Noiztik:
     Nora:
Termino indexatuak (gainean) 
     Diziplina(k):
     Gaia(k):
     Ikuspuntua/Metodoa:
     Eremua:
Mota:
Kategoria guztiak konbinatu
Indizea bilatu beste PKP Sistema baten datu-baseen ikerkuntzarako.

Bilaketa Azkarrera Joan

Open Access-eko ikerketa
hasiera | laburpena | programa | paperren deia
bidalketa | paperrak | inskripzioa | organizazioa | planifikazioa
  Gora
Mondragon Unibertsitatea Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 2008 - Berrikuntza urtea - Euskadi - aņo de la innovación Unitronics