APA estiloa

ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK ETA AIPAMENAK IDAZTEA APA ESTILOAREN ARABERA

APA estiloa American Psychological Associationek garatu du eta Gizarte Zientzietan erabiltzen da batez ere.

Inprimatutako errekurtsoen erreferentziak

Egile bat duen liburua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana). Lekua: Editorea. ISBN Identifikatzailea (eskuragarri badago)

Collado Sánchez-Capuchino, V. (1996).  Dibujo técnico: expresión gráfica de la ingeniería. Madrid: Tebar Flores

Testuko aipamena (Collado, 1996)

Asociación Española de Normalización y Certificación (1991). Cables para aparatos de elevación: Criterios de examen y de sustitución de los cables. Madrid: AENOR.

Testuko aipamena (Asociación Española de Normalización y Certificación, 1991)

Egile bat baino gehiago duen liburua (7 arte)

7 egile arte denak aipatzen dira agertze hurrenkeran:

Robinson, A.; Stern, S. (1998). Corporate creativity: how innovation and improvement actually happen. San Francisco: Berrett Koehler. ISBN 1-57675-049-3.

Testuko aipamena: (Robinson y Stern, 2009)

Egile 1 edo 2 dituenean (bien abizenak aipatzen dira) (Robinson eta Stern, 2009).

3 eta 5 egile artean dituenean lehengo aipamenean egile batzuk aipatzen dira eta hurrengo aipamenetan bakarrik lehenengo egilea aipatu eta ostean idatzi [et al.] (eta beste batzuk)

Salas, S. L. [et al.]. (2003). Calculus: one and several variables. Hoboken: John Wiley & Sons.

Testuko lehenengo aipamena (Salas, Hille, Anderson, 2003)

Testuko hurrengo aipamenak (Salas, [et al.], 2003)

8 egile baino gehiago dituen liburua

8 egile baino gehiago direnean lehenengo 6ak aipatzen dira, jarraian etenpuntuak idatzi (...) eta ostean azken egilea.

Testuko aipamena: 6 edo gehiago direnean aipamen guztietan lehenengoaren abizena aipatzen da, ostean "et al." eta urtea.

Egile ezagunik ez duen liburua

Lazarillo de Tormes. 2002. Madrid: Susaeta,

Testuko aipamena (Lazarillo de Tormes, 2002)

Kapitulua edo liburu zatia

Kapitulu edo zatiaren egilearen Abizenak, Izena (Argitaratze data). Kapituluaren izenburua edo zatia. Abizenetan, editorea edo arduradunaren Izena. Izenburua (etzanean) (hasiera-amaierako orria). Lekua: Editorea. Identifikatzailea (ISBN eskuragarri badago).

Cornejo Vega, F.J. (2014). Estampación. En Arenillas Torrejón, J.A. (coord.). Manual de documentación del Patrimonio Mueble (or. 162-179). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Testuko aipamena (Cornejo Vega, 2014)

Hancock-Baileau, M.M. (1989). Online catalogues: a case for the user. In Hildreth, C.R. (editorea). The online catalogue: developments and directions (or. 26-46). London: Library Association

Testuko aipamena (Hancock-Baileau, 2002)

Aldizkariko artikulua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren izenburua (etzana). Libk. (zenb.), hasiera-amaiera orriak. Identifikatzaile normalizatua (ISSN, DOI...eskuragarri badago).

López Jiménez, A (1998). El arte en la calle. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. (84), or. 173-194. ISSN 0210-5233

Testuko aipamena (López Jiménez, 1998)

Muyo, A. (2012). Quintessentially quixotic. Spain Gourmetour: food, wine and travel magazine. (84), or. 85-91.

Testuko aipamena (Muyo, 2012)

Lan akademikoak

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana) (lan mota). Aurkezten den Unibertsitatea, lekua

Corta Lorenzo, N. (2015). Redefinición de la terraza La Farruca. (TGradu amaierako lana). Mondragon Unibertsitatea. Basque Culinary Center, Donostia-San Sebastián.

Testuko aipamena (Corta Lorenzo, 2015)

Errekurtso elektronikoen erreferentziak

Liburu elektronikoa

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana) [linean]. Lekua: Editorea, [kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Warminski, Jersy eta beste batzuk (editoreak.) (2012). Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanics [linean]. Amsterdam: Springer Netherlands. [Kontsulta: 2016ko otsailak 26]. Berreskuratua: doi: 10.1007/978-94-007-2473-0

Testuko aipamena (Warminski eta beste batzuk, 2012)

Maugham, W. Somerset (2013). Of Human Bondage [linean]. Project Gutenberg, 2008. [kontsulta: 2016ko otsailak 26]. Berreskuratua: http://www.gutenberg.org/cache/epub/351/pg351-images.html

Testuko aipamena (Maugham, 2013)

Moliní, E. (2010). Libro sobre participación genuina.Konsulta: 2016ko irailaren 14]. Berreskuratua: http://molini.es/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Genuina.pdf

Testuko aipamena (Moliní, 2012)

Liburu elektronikoko kapitulua

Kapitulua edo zatiaren egilearen Abizenak, Izena (Argitaratze data). Kapituluaren Izenburua. In editorea edo arduradunaren Izena. Izenburua (etzana) [linean] , (hasiera eta amaierako orriak). Edizioa (lehen edizioa ez bada).Lekua: Editorea [kontsulta data]. Identifikatzailea ISBN (eskuragarri badago). Berreskuratua: baliabidearen URLa

Rega, Giuseppe (2012). Theoretical and experimental nonlinear vibrations of sagged elastic cables. In Warminski, Jersy eta beste batzuk (editoreak.). Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanics [linean], (or. 159-210). Amsterdam: Springer Netherlands, [kontsulta: 2016ko otsailak 26]. Berreskuratua: doi: 10.1007/978-94-007-2473-0

Testuaren barruko aipamena (Rega, 2012)

Messer, R. (2016). Teaching Variance Analysis for Cost Accounting: How to Achieve above Par Performance. In Rupert, T.J.; Kern, B.B. (ed.) Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations [linean], (51-63 or) [Kontsulta: 2016ko azaroak 04]. Berreskuratua: http://dx.doi.org/10.1108/S1085-462220160000018003

Testuko aipamena (Messer, 2016)

Aldizkari elektronikoko artikulua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Artikuluaren izenburua [linean]: Aldizkariaren titulua (etzana). Libk. (zenb.), hasiera-amaiera orriak [Kontsulta data] . Berreskuratua: baliabidearen URLa

Redmond, Chris (2013). Short Sentences: Deductions from a Few Words in "The Bruce-Partington Plans [linean]. The Bake Street Journal. 63 (3), or. 6-19 [kontsulta: 2016ko otsailak 26]. Berreskuratua: http://literature.proquest.com/searchFulltext.do?id=R04906321&divLevel=0&area=abell&forward=critref_ft

Testuaren barruko aipamena (Redmond, 2013)

Kramer, M.S. [et al.]. (2001). Promotion of Breastfeeding Intervention Trial [linean]. JAMA. January 24/31, vol. 285 (4). [Kontsulta: 09/12/2013]. Berreskuratua: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=193490

Testuko aipamena (Kramer et al., 2001)

Lan akademikoak linean

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Lanaren izenburua (etzanean) [sarean] (lan mota). Aurkezten den Unibertsitatea, Lekua. [Kontsulta: kontsulta data]. Hemen berreskuratua: baliabidearen URLa

Corta Lorenzo, N. (2015). Redefinición de la terraza La Farruca [linean] (Gradu amaierako lana). Mondragon Unibertsitatea. Basque Culinary Center, Donostia-San Sebastian. [Kontsulta: 2016ko irailaren 14a]. Berreskuratua: http://www.mondragon.edu/es/biblioteka/getBook?id=gbl20142015ncl

Testuko aipamena (Corta Lorenzo, 2015)

Webgune osoa

Abizenak, Izena (argitaratze data). Errekurtsoaren izenburua (etzana) [linean]. [Kontsulta: kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Eusko Jaurlaritza. (2004). Euskadi.net [linean]. [Kontsulta: 2008-09-20]. Berreskuratua: http://www.euskadi.net/r33-2220/eu

Testuko aipamena (Eusko Jaurlaritza, 2004)

The Free Dictionary [linean]. Farlex, 2003-2016 [kontsulta: 2016ko otsailak 26]. Berreskuratua: http://www.thefreedictionary.com/

Testuaren barruko aipamena (The Free Dictionary, 2003-16)

Webgunaren zatiak edo webguneko lankidetzak

Zatia edo lankidetzaren egilearen izena (argitaratze data). Lankidetzaren izenburua. In Web orriaren izenburua ( etzana) [linean]. Editorea (agertzen bada) [Kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Mondragon Unibertsitatea. Biblioteka. (200?). Lan eta ekipamendu espazioak. [linean]. In Mondragon Unibertsitatea. Biblioteka. Mondragon Unibertsitatea. [Kontsulta: 2008-10-05]. Berreskuratua: http://www.mondragon.edu/es/biblioteka/sobre-la-biblioteca/instalaciones

Testuaren barruko aipamena (Mondragon Unibertsitatea, Biblioteka, 2008)

Garces, Marina (2016). Filosofía: la palabra libre. In El País [linean].[Kontsulta: 2016ko azaroak 9]. Berreskuratua: http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/07/babelia/1478532831_890146.html

Testuaren barruko aipamena (Garces, 2016)

Ingeniaritza (2016). Non: Wikipedia: entziklopedia librea [linean]. [kontsulta: 2016ko azaroak 9]. Berreskuratua: https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería

Testuaren barruko aipamena (Wikipedia, 2016)

Youtubeko bideoa

Bideoaren egilearen Abizenak, Izena [erabiltzaile izena, badauka]. (Argitaratze data, urtea hilabetea eguna). Bideoaren izenburua [Bideoaren fitxategia]. [Kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Basque Culinary Center [Basque Culinary Center]. (2013ko azaroak 3). Aurkezpena Basque Culinary Center, gastronomia zientzien lehen fakultatea [Bideo fitxategiak]. [Kontsulta: 2016ko irailak 15]. Berreskuratua: https://www.youtube.com/watch?v=koSDekZ9M6Q

Testuko aipamena (Basque Culinary Center, 2013)

Txio

Txio egilearen Abizenak, Izena [erabiltzaile izena/badauka]. (Argitaratze data, urtea hilabetea eguna). Txio osoa [Txio]. [Kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Museo Del Prado [museodelprado] (2014ko urriak 30). Abre al público "Dibujos españoles en la@KunsthalleHH: Cano, Murillo y Goya” #expoDibujos goo.gl/qgV89R.., [Tuit]. [Kontsulta: 2014ko urruak 30]. Berreskuratua: https://twitter.com/museodelprado/status/527754373376798720

Testuko aipamena (Museo del Prado, 2014)

Facebook mezua

Mezuaren egilearen Abizenak, Izena. (Argitaratze data, urtea hila eguna). Post [Facebookeko eguneratzea]. [Kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Basque Culinary Center. (2016ko irailak 8). Eusko Jaurlaritza eta Basque Culinary Centerrek Maria Fernanda Di Giacobberi Basque Culinary World Prize eman diote [Facebookeko eguneratzea]. [Kontsulta: 2016ko irailak 15]. Berreskuratua:https://www.facebook.com/bculinary/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Testuko aipamena (Basque Culinary Center, 2016)

Blog bateko posta/mezua

Mezuaren egilearen Abizenak, Izena. (Argitaratze data, urtea hila eguna). Blogaren postaren titulua [Mezua blogean]. Blogaren titulua. [Kontsulta data]. Berreskuratua: baliabidearen URLa

Perez Rodriguez, M. (2014ko urriak 15). Andrés Vesalio: Anatomista renaciente y médico de los Austrias mayores [blog bateko mezua]. El Blog de la BNE. [Kontsulta: 2014ko urriak 30]. Berreskuratua: http://blog.bne.es/blog/andres-vesalio-anatomista-renaciente-y-medico-de-los-austrias-mayores/

Testuko aipamena (Perez Rodriguez, 2014)

BIBLIOGRAFIA IDAZTEA APA ESTILOAREN ARABERA

Erreferentzia bibliografikoak alfabetikoki ordenatuta aurkezten dira egilearen izenaren arabera, eta egiletza erakunde batena denean erakundearen izenaren lehen hitza alfabetikoki ordenatuz.

Kasu hauetan:

  • Egile edo erakunde batek erreferentzia egindako obra bat edo gehiago dituenean, zaharrenetik hasita agertze hurrenkeraren arabera ordenatuko dira:

Iriarte, Ana (1996)

Iriarte, Ana (1998)

Iriarte, Ana (2000)

  • Egile edo erakunde batek erreferentzia egindako obra batzuk dituenean eta urte berean argitaratu direnean alfabetikoki ordenatuko dira izenburuaren lehenengo izenetik eta datari alfabetikoki letra bat gehituko zaio:

Iriarte, Ana (2007a). La institución de la Xenia: pactos y acogidas en la antigua Grecia. Gerión. 25, (1), 197-206 orriak

Iriarte, Ana (2007a). Pierre Vidal-Naquet eta esklaboen Grezia marjinala. Studia histórica. Historia Antigua. 2007, (25), 35-44 orriak

 

Laguntza edo informazio gehiago behar baduzu, jarri harremanetan zure Bibliotekarekin.