APA estiloa

ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK ETA AIPAMENAK IDAZTEA APA ESTILOAREN ARABERA

APA estiloa American Psychological Associationek garatu du eta Gizarte Zientzietan erabiltzen da batez ere.

2020 urtean bere zazpigarren edizioa argitaratu zen. Jarraian, azken edizio honetako aldaketak jasotzen dira: 

Aipamenak

Parafrasia

Beste egile baten ideia azaltzen edo interpretatzen duzunean, egilearen abizena eta argitalpen-urtea idatzi behar dituzu (biak parentesi artean):

Testuan (Collado, 1996).

Testuan egilea aipatzen duzunean, parentesi artean argitalpen-urtea bakarrik adierazi behar duzu:

Molinerren hiztegiak (2007) dioenez…

Hitzez hitzeko aipamenak

Hitzez hitz aipatzen duzunean, jatorrizko testua kopiatu eta zure lanean sartu behar duzu, komatxo artean, eta egilearen abizena, argitalpen-urtea eta zein orrialdetatik kopiatu zen zehaztu):

“La capacidad social es, también, propia de los humanos; no obstante, la compartimos con muchas otras especies animales” (Planes et. al., 2019, 11 or.)

Oharra: orrialde zenbakia jasotzen ez bada, lana irakurtzen ari den pertsonari lagun diezaioken beste daturen bat eman: paragrafoa, atalaren izena (edo biak). 

Transkribatu nahi duzun testua 40 hitzekoa edo gehiagokoa denean, bloke bereizi gisa sartu behar duzu, eskuinean justifikatuta, komatxoak erabili gabe:

Los aspectos conceptuales se describen de la siguiente manera: 

Entre todo aquello que nos distingue como humanos, consideramos tres capacidades, ciertamente interdependientes: la capacidad crítica, la capacidad ética y la capacidad social. Los humanos somos dignos de ser reconocidos, al menos, por estas tres virtualidades. Y la educación lo debe tener en cuenta a la hora de decidir, al menos, el qué y el cómo de los procesos educativos. Los humanos transitamos desde un estado de dependencia, en el que no somos capaces de autosatisfacer nuestras necesidades básicas, a un estado de autonomía que puede permitirnos ser críticos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, y diferenciar lo que es socialmente aceptable de lo que en ningún momento es sostenible desde la racionalidad. (Planes & Bonals, 2019, 9 or.). 

Aipamenak dituzten aipamenak

Beste lan batzuetako aipamenak dituen materiala erabiltzen duzunean, kontuan izan:

1. Erreferentzia bibliografikoa aipamena jasotzen duen lanaz egin behar da.
2. Sartu aipamena lanean, jarraian erakutsiko dizugun bezala:

Tal y como exponen Gaete y Bratos (2012), esta cooperación interuniversitaria puede escenificarse como cooperación bilateral o multilateral exclusivamente entre instituciones universitarias o con otros agentes públicos o privados para, o bien conseguir el fortalecimiento de los sistemas universitarios en países de desarrollo con la cooperación al desarrollo, o bien simplemente para la transferencia de conocimientos, gracias a la educación para el desarrollo (Prieto-Gómez et al, 2021, 3 or.)


Erreferentzien zerrendan aipamena jasotzen duen lana aipatuko dugu (Prieto-Gomezena), eta ez aipamena bera (Graete eta Bratosena).

Inprimatutako baliabideen erreferentziak

Egile bat duen liburua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana). Edizio zenbakia (lehenegoa ez bada). Argitaletxea. ISBN Identifikatzailea (eskuragarri badago)

Collado Sánchez-Capuchino, V. (1996).  Dibujo técnico: expresión gráfica de la ingeniería. Tebar Flores.

Testuko aipamena (Collado, 1996)

Asociación Española de Normalización y Certificación (1991). Cables para aparatos de elevación: Criterios de examen y de sustitución de los cables. AENOR.

Testuko aipamena (Asociación Española de Normalización y Certificación, 1991)

Oharra: APA manualaren azken edizioaren arabera, ez da beharrezkoa argitalpen lekua jasotzea. 

Egile bat baino gehiago duen liburua

Egileak bi direnean, biak aipatu behar dituzu beti:

Robinson, A., & Stern, S. (1998). Corporate creativity: how innovation and improvement actually happen. Berrett Koehler. ISBN 1-57675-049-3.

Testuko aipamena: (Robinson & Stern, 2009)

3 egile edo gehiago badira, bigarren egiletik aurrera latinezko et. al. (eta beste batzuk) adirezpenagatik aldatu:

Salas, S, Hille, E., & Etgen, G. (2007). Calculus: one and several variables. 10ª ed. John Wiley & Sons.

Testuko lehenengo aipamena (Salas et al. 2007)

Oharra: egile asko aipatzen ditugunean, APAren eskuliburuak aukera ematen digu gaztelaniazko hizkuntzara egokitzeko, azken abizena baino lehen y erabiliz. Baina, gure lana euskaraz/ingelesez idazten ari bagara, & ikurra erabiliko dugu.

Egile ezagunik ez duen liburua

Lazarillo de Tormes. 2002. Susaeta.

Testuko aipamena (Lazarillo de Tormes, 2002)

Kapitulua edo liburu zatia

Kapitulu edo zatiaren egilearen Abizenak, Izena (Argitaratze data). Kapituluaren izenburua edo zatia. In/En Editorea edo arduradunaren Izena eta Abizena. Izenburua (etzanean) (hasiera-amaierako orria). Argitaletxea. Identifikatzailea (ISBN eskuragarri badago).

Oharra: lana gaztelaniaz bada, kapitulua zein liburutan dagoen adierazteko En erabiliko dugu. Baina, gure lana euskaraz/ingelesez argitaratu behar bada, In erabiliko dugu.

Cornejo Vega, F.J. (2014). Estampación. In J. A. Arenillas Torrejón (coord.). Manual de documentación del Patrimonio Mueble (162-179 orr.). Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Testuko aipamena (Cornejo Vega, 2014)

Hancock-Baileau, M.M. (1989). Online catalogues: a case for the user. In Hildreth, C.R. (ed.). The online catalogue: developments and directions (26-46 orr.). Library Association

Testuko aipamena (Hancock-Baileau, 2002)

Aldizkariko artikulua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren izenburua (etzana). Libk. (zenb.), hasiera-amaiera orriak. Identifikatzaile normalizatua (ISSN, DOI...eskuragarri badago).

López, A (1998). El arte en la calle. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. (84), or. 173-194. ISSN 0210-5233

Testuko aipamena (López, 1998)

Muyo, A. (2012). Quintessentially quixotic. Spain Gourmetour: food, wine and travel magazine. (84), or. 85-91.

Testuko aipamena (Muyo, 2012)

Lan akademikoak

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana) (lan mota). Aurkezten den Unibertsitatea, lekua

Corta, N. (2015). Redefinición de la terraza La Farruca. (Gradu amaierako lana). Mondragon Unibertsitatea. Basque Culinary Center, Donostia-San Sebastián.

Testuko aipamena (Corta, 2015)

Kongresuak

Abizenak, Izena, & Abizenak, Izena (Urtea, hilea egunak). Ponentziaren izenburua letra etzanaz [Kongresuaren komunikazioa]. XX Kongresuaren izena, Lekua, Herrialdea. URL (izatekotan)

Zuberogoitia A. (2014, azaroa). Tokiko hedabideak, unibertsitatea eta Administrazioa: alianza estrategikoen garaia [Kongresuaren komunikazioa]. Tokikom, Aretxabaleta, Gipuzkoa.

Testuko aipamena (Zuberogoiria, 2014)

 

Baliabide elektronikoen erreferentziak

Liburu elektronikoa

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Liburuaren izenburua (etzana). Edizioa (lehenengoa ez bada). Argitaletxea. Baliabidearen URLa

Oharra: APA manualaren azken edizioaren arabera, ez da derrigorrezkoa argitalpen lekua jartzea. 

Warminski, J. et. al. (eds.) (2012). Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanics. Springer Netherlands. https://doi:10.1007/978-94-007-2473-0 

Testuko aipamena (Warminski et al. 2012)

Maugham, W. S. (2013). Of Human Bondage. Project Gutenberg, 2008. http://www.gutenberg.org/cache/epub/351/pg351-images.html

Testuko aipamena (Maugham, 2013)

Moliní, E. (2010). Libro sobre participación genuina. http://molini.es/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Genuina.pdf

Testuko aipamena (Moliní, 2012)

Liburu elektronikoko kapitulua

Kapitulua edo zatiaren egilearen Abizenak, Izena (Argitaratze data). Kapituluaren Izenburua. In/En editorea edo arduradunaren Izena eta Abizena. Izenburua (etzana), (hasiera eta amaierako orriak). Edizioa (lehen edizioa ez bada). Argitaletxea. Identifikatzailea ISBN (eskuragarri badago). Baliabidearen URLa

Oharra: lana gaztelaniaz bada, kapitulua zein liburutan dagoen adierazteko En erabiliko dugu. Baina, gure lana euskaraz/ingelesez argitaratu behar bada, In erabiliko dugu.

Rega, G. (2012). Theoretical and experimental nonlinear vibrations of sagged elastic cables. In J. Warminski, S. Lenci, M. P. Cartmell, G. Rega & M. Wiercigroch  (eds.). Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanics, (159-210 orr.). Springer Netherlands. https://doi:10.1007/978-94-007-2473-0

Testuko aipamena (Rega, 2012)

Messer, R. (2016). Teaching Variance Analysis for Cost Accounting: How to Achieve above Par Performance. In T.J. Rupert, & B. B. Kern (eds.) Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, (51-63 orr.). http://dx.doi.org/10.1108/S1085-462220160000018003

Testuko aipamena (Messer, 2016)

Aldizkari elektronikoko artikulua

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren titulua (etzana). Libk. (zenb.), hasiera-amaiera orriak. Baliabidearen URLa

Redmond, C. (2013). Short Sentences: Deductions from a Few Words in "The Bruce-Partington Plans. The Bake Street Journal. 63 (3), or. 6-19. http://literature.proquest.com/searchFulltext.do?id=R04906321&divLevel=0&area=abell&forward=critref_ft

Testuko aipamena (Redmond, 2013)

Kramer, M.S. [et al.] (2001). Promotion of Breastfeeding Intervention Trial. JAMA. January 24/31, vol. 285 (4). http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=193490

Testuko aipamena (Kramer et al., 2001)

Lan akademikoak linean

Abizenak, Izena (Argitaratze data). Lanaren izenburua (etzanean) [lan mota, aurkezten den Unibertsitatea]. Dagoen biltegi instituzionala edo datu-basearen izena. Baliabidearen URLa

Astigarraga, E. (2016). Escenarios para Mondragon Unibertsitatea al 2025 [Doktorego tesia, Mondragon Unibertsitatea, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea]. eBiltegia. http://hdl.handle.net/20.500.11984/1582 

Testuko aipamena (Astigarraga, 2016)

Web orria

Abizenak, Izena edo erakundearen izena (argitaratze data). Errekurtsoaren izenburua (etzana). Site-aren izena. Baliabidearen URLa

Oharra: Ez erabili webgunearen copyright data, baizik eta azken eguneraketa data. Argi ez badago, "data gabe" adierazi: (d.g.)

Eusko Jaurlaritza (s. f.). Transparencia sobre el nuevo coronavirus. Euskadi.eus. https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/ 

Datarik ez duten kasuetan, kontsulta-data gehi dezakezu:

Eusko Jaurlaritza (s. f.). Transparencia sobre el nuevo coronavirus. Euskadi.eus. Recuperado el 10 de mayo, 2021, de https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/ 

Testuko aipamena (Eusko Jaurkaritza, s. f.) 

Youtubeko bideoa edo streaming bideoa

Bideoaren egilearen Abizenak, Izena [erabiltzaile izena, badauka]. (Argitaratze data, urtea hilabetea eguna). Bideoaren izenburua [Bideoa]. Youtube edo plataformaren izena. Baliabidearen URLa

Basque Culinary Center [Basque Culinary Center]. (2013ko azaroak 3). Aurkezpena Basque Culinary Center, gastronomia zientzien lehen fakultatea [Bideoa]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=koSDekZ9M6Q

Testuko aipamena (Basque Culinary Center, 2013)

Txioa

Txioaren egilearen Abizenak, Izena [@erabiltzaile izena, badauka]. (Argitaratze data, urtea hilabetea eguna). Txio osoa [Txioa]. Twiter. Baliabidearen URLa

Museo Del Prado [@museodelprado] (30 oct, 2014). Abre al público "Dibujos españoles en la@KunsthalleHH: Cano, Murillo y Goya” #expoDibujos goo.gl/qgV89R.Twiter. Twiter. https://twitter.com/museodelprado/status/527754373376798720

Testuko aipamena (Museo del Prado, 2014)

Instagram (argazkia edo bideoa)

Izena [@erabiltzaile izena]. (Argitaratze data, urtea hilabetea eguna). Testua (etzana)  [Argazkia edo bideoa]. Instagram. Baliabidearen URL-a. 

Mondragon Unibertsitatea [@munibertsitatea]. (2021, maiatzak 10). Kotxe elektrikoekin lan egin nahi duzu? Etorkizuneko teknologiak diseinatzeko punta-puntako azpiegtura daukagu unibertsitatean! Ezagutu nahi? Bisita birtuala ere egin dezakezu instalakuntzak ezagutzeko. Informazioa guztia gure webgunean! [Argazkia]. Instagram. https://www.instagram.com/p/COrn3-uFtWJ/?igshid=1e4zri4l4y2g6 

Testuko aipamena (Mondragon Unibertsitatea, 2021)

Facebook

Mezuaren egilearen Abizena, Izena. (Argitaratze data, urtea hila eguna). Post [Material mota: Horma/Argazkia/Bideoa]. Facebook. Baliabidearen URLa

Basque Culinary Center. (2016ko irailak 8). Eusko Jaurlaritza eta Basque Culinary Centerrek Maria Fernanda Di Giacobberi Basque Culinary World Prize eman diote [Horma]. Facebook. https://www.facebook.com/bculinary/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Testuko aipamena (Basque Culinary Center, 2016)

Oharra: orriaren izenburua erabiliko dugu erreferentzian (adib.: "Azala", "Horma", "Argazkiak", "Timeline", "Home", etab.)

Blog bateko posta/mezua

Mezuaren egilearen Abizenak, Izena. (Argitaratze data, urtea hila eguna). Blogaren postaren izenburua [Blog bateko mezua]. Blogaren izena. Baliabidearen URLa

Perez, M. (2014ko urriak 15). Andrés Vesalio: Anatomista renaciente y médico de los Austrias mayores [Blog bateko mezua]. El Blog de la BNE. http://blog.bne.es/blog/andres-vesalio-anatomista-renaciente-y-medico-de-los-austrias-mayores/

Testuko aipamena (Perez, 2014)

Wikipedia sarrera

Sarrera izenburua (Data, urtea hilabetea eguna). In/En Wikipedia (etzana). URL-a
 
Mondragon Unibertsitatea (2021, martxoak 25). In Wikipedia: entziklopedia askea. https://eu.wikipedia.org/wiki/Mondragon_Unibertsitatea
 
Testuko aipamena (“Mondragon Unibertsitatea”, 2021)
 

Podcast-a

 
Podcast-aren egilearen abizena, Izena (Aurkezlea). (Argitaratze data). Izenburua (etzana) [Podcast audioa]. URL-a
 
Pantaloni, M. (Aurkezlea). (2016-Gaur egun). Desarrollo profesional [Audio podcast]. https://pantaloni.es/podcast/ 
 
Testuko aipamena (Pantaloni, 2016-Gaur egun)

Poscast saioa

Podcast saioaren egilearen abizena, (Aurkezlea). (Argitaratze data). Saioaren izenbuara (saioaren zenbakia) [Podcast audio saioa]. Podcast-aren izenburua (etzana). URL-a.
 
Carrión, J. (Presentador). (29 de julio de 2020). Big data (Nº6) [Episodio de audio podcast]. Solaris: ensayos sonoros. https://www.podiumpodcast.com/solaris/temporada-1/capitulo-6-big-data/
 
Testuko aipamena (Carrión, 2020)

Power Point aurkezpena

Abizena, Izena (Argitaratze urtea). Aurkezpenaren izenburua (etzana) [PowerPoint aurkezepena]. Plataforma edo biltegiraen izena. URL-a
 
Mondragon Team Academy (2015). Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento [Presentación de PowerPoint]. Slideshare. https://es.slideshare.net/Mondragonteamacademy/mta-ecosistemas-de-innovacin-y-emprendimiento-innovaction-week 
 
Testuko aipamena (Mondragon Team Academy, 2015)
 

BIBLIOGRAFIA IDAZTEA APA ESTILOAREN ARABERA

Erreferentzia bibliografikoak alfabetikoki ordenatuta aurkezten dira egilearen izenaren arabera, eta egiletza erakunde batena denean erakundearen izenaren lehen hitza alfabetikoki ordenatuz.

Kasu hauetan:

  • Egile edo erakunde batek erreferentzia egindako obra bat edo gehiago dituenean, zaharrenetik hasita agertze hurrenkeraren arabera ordenatuko dira:

Iriarte, Ana (1996)

Iriarte, Ana (1998)

Iriarte, Ana (2000)

  • Egile edo erakunde batek erreferentzia egindako obra batzuk dituenean eta urte berean argitaratu direnean alfabetikoki ordenatuko dira izenburuaren lehenengo izenetik eta datari alfabetikoki letra bat gehituko zaio:

Iriarte, Ana (2007a). La institución de la Xenia: pactos y acogidas en la antigua Grecia. Gerión. 25, (1), 197-206 orriak

Iriarte, Ana (2007a). Pierre Vidal-Naquet eta esklaboen Grezia marjinala. Studia histórica. Historia Antigua. 2007, (25), 35-44 orriak

 

Laguntza edo informazio gehiago behar baduzu, jarri harremanetan zure Bibliotekarekin.