Tutorizazioa eta jarraipena

Tutoreen zereginak eta akreditazioak eta ikasleen deskarguak

TUTOREEN ZEREGINA (AKADEMIKOA / ENPRESA EDO ERAKUNDEKOA)

Tutore akademikoa:

  • Prestakuntza-plana zehazten du.
  • Informazioa ematen die ikasleari eta enpresari edo erakundeari
  • Jarraipena egin eta prestakuntza-plana betetzen dela bermantzen du
  • Ikaslearen ebaluazioa egiten du

Enpresako edo erakundeko tutorea:

  • Prestakuntza-plana zehazten du
  • Prestakuntza-planaz arduratzen da
  • Ikaslearen ebaluazioa egiten du

ENPRESAKO EDO ERAKUNDEKO TUTOREAREN ZIURTAGIRIA EDO AKREDITAZIOA

BAI (Zirutagiria eman dakioke tutoreari, hasierako prestakuntza-programa baten bidez. Enpresako edo reakundeko tutorea irakasle elkartu gisa akredita diateke).

TUTORE AKADEMIKOAREN BISITAK ENPRESAN EDO ERAKUNDEAN

Tutorea gutxienez urtean bitan joaten da enpresara edo erakundera (aldiaren erdian eta amaieran) ikaslea ikustera.

DESKARGUAK

Ikasleak deskargu bat egiten du gutxienez sei hilean behin (eta ahal dela, bat tartean).