Curriculum-esparrua

Mondragon Unibertsitatean horrela zehazten da:

  • Enpresako edo erakundeko prestakuntza-aldiaren guztizko iraupena zehazten da, ikasketen guztizko iraupenarekiko.
  • Curriculumaren baitako prestakuntza-jardueratzat onartutako edo akreditatutako kredituen ehunekoa zehazten da.
  • Enpresako edo erakundeko aldirako prestakuntza-plana curricuumean nola txerta daitekeen zehazten da, eta zer ikasgai eta modulutan sartzen den.
  • Graduan edo masterrean prestakuntza duala derrigorrezkoa edo borondatezkoa den zehazten da, baita ikaslea ibilbide batetik bestera alda daitekeen ere (ibilbide bat baino gehiago egonez gero).

 

ENPRESAKO PRESTAKUNTZA

Araututako denboraren %30 baino gehiago.

%ECTS *

Graduko ECTSen %25 baino gehiago, txandakako prestakuntza hasi zenetik.

Masterreko ECTSen %40 baino gehiago, txandakako prestakuntza hasi zenetik.

* Enpresan edo erakundean garatutako prestakuntzaren hasieratik (1. edo 2. maila) ebaluatutako kredituak zenbatzen dira. Enpresan edo erakudean bertan karrera-amaierako proiektua egitea ere sartzen da.

CURRICULUMEAN SARTZEA

  • Enpresako edo erakundeko prestakuntza-planean lortu beharreko ikasketa-emaitzak (IE) zehazten dira.
  • IE horiek tituluko gaitasunen eta ikasketa-emaitzen mapan zehaztuta daue, edo erlazionatuta daude tituluko gaitasunekin.
  • Tutore akademikoak, ikasleak eta enpresak edo erakundeak ebaluatu eta egiaztatzen dituzte IEak.
  • Ikasketa-planean txertatutako ikasgai edo modulu baten kredituak ematen dira.
  • Prestakuntza-plana Tituluaren Gehigarri Europarrean (TGE) sartzen da.

DERRIGORREZKOA/ BORONDATEZKOA

BORONDATEZKOA / DERRIGORREZKOA (Modalitate DUALeko tituluetan soilik).