Administrazio-esparrua

Hautaketa, esleipena eta administrazio esparrua

NORK ETA NOLA AUKERATZEN DU ENPRESA EDO ERAKUNDEA

  • Enpresak edo erakundeak prestakuntza-proiektua proposatzen du.
  • Prestakuntza-zentroak prestakuntza-proiektua eta enpresa edo erakundea zehaztu eta balioztatzen ditu.
  • Ikasleak enpresa edo erakundea aukeratu dezake.

NORK ETA NOLA AUKERATZEN DU IKASLEA?

  • Interesa duten ikasleek parte hartzea eskatzen dute (ez da beharrezkoa modalitate duala soilik duten tituluetan).
  • Unibertsitateak aurrez hautatutako ikaslearen CVari buruzko informazioa ematen dio enpresari edo erakundeari.
  • Enpresak edo erakundeak hautagaia balioztatzen du (elkarrizketaren edo taldeko dinamiken bidez, beharezkoa izanez gero).

HITZARMENA / KONTRATUA

  • Hezkuntza-kooperazioari buruzko hitzarmena (zenbait kasutan, kontratua, enpresak edo erakundeak hala eskatzen badu)

ORDAINSARIA

GEP*

525€/hil (Gradua)

625€/hil (Masterra)

(Kooeratibako lan-arauak - Lanaldi erdirako beka).

* 2016-2017 ikasturteko erreferentzia.

MUE

LGStik gorakoa (Enpresaren edo reakundearen arabera)