LAP eta ingurumena

LAP

Mondragon Goi Eskola Politeknikoarentzat eta Mondragon Unibertsitatearentzat lehentasuna da unibertsitateko komunitate osoaren segurtasun eta osasuna bermatzea.Baita ere, bizitza eta lan ohitura ahalik eta osasuntsuenak sustatzea.

Funtzio honen zati handi bat Segurtasun eta Osasun arloak egiten du, baina guztion lankidetza beharrezkoa da. Zentzu honetan, web gune honek misio hori lortzeko tresna bat izan nahi du.

Gure iritziz, irakaskuntzako erakunde ororen betebeharra da etorkizuneko profesionalak estimulatzea hainbat balio prebentibo zehazteko, gure erakunde eta enpresetan prebentzioaren kultura sortzen erabakimenez jardun dezaten, lan ingurune gero eta osasungarriagoak sustatzeko nahi dugun duen inflexio puntua bultzatzeko.

Web gune hau azken helburua lortzeko pausotxo bat da. Baita prebentzio arloak egiten duena ezagutarazteko modu bat ere.

Proposatzen den Kodigo etikoaren asmoa da MGEPen interbentzio eta babeserako hartu beharreko prebentzio neurriak ezartzea, arrisku psikosozialari dagokionez.

pdf

Kodigo etikoa

Dokumentu honek MGEPen interbentzio eta babeserako hartu beharreko prebentzio neurriak definitzen ditu.

pdf

Kalitate politika eta helburuak, SST eta MA (CR 2020-04-29)

pdf

Laneko arriskuen prebentziorako eskuliburua

 

 

 

Ingurumena

 

Gaur egun, denek ezagutzen dute ingurumena babestearen garrantzia, eta, horregatik, nahitaezkoa da edozein erakundek, edozein motatakoa izanik ere, ingurumen-jasangarritasunaren kontzeptua bere barne-politiketan txertatu behar izatea. Horregatik guztiagatik, MGEPk norabide berean ere lagundu behar du, alde batetik, bere irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak ingurumenean duen eragina ebaluatuz, ahalik eta gehien murrizteko, eta, bestetik, bertatik irtengo diren etorkizuneko profesionalak ingurumenarekin zerikusia duen guztiaren defentsan sentsibilizatuz.

2020-2024 Plan Estrategikoaren ildoetako bat izanik MGEPen proiektu partekatua eta ingurunearekiko konpromisoa indartzea, honako ekintza-plan hauetan ari gara lanean:

  • ISO 14001 araua: 2020-2021 ikasturtean lortutako ziurtagiria.
  • Ekonomia zirkularreko proiektuak: energia, mugikortasuna eta hondakinak.
  • MGEPen jarduerak GJHekin lerrokatzea.

pdf

INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMAREN ESKULIBURUA

pdf

KALITATE POLITIKA ETA HELBURUAK, LAP ETA INGURUMENA

pdf

INGURUMEN-KUDEAKETAKO SISTEMAREN ZIURTAGIRIA

Ingurumen portaeraren adierazleak

pdf

Ingurumen portaeraren adierazleak

Praktika onen eskuliburuak

Lotutako berriak