Masterra

Unibertsitate Masterra Erakundeen Nazioartekotzea

Unibertsitate Masterra Erakundeen Nazioartekotzea

Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterra (ENM), parte-hartzaileek, nazioartekotzea eta enpresen moldaketa kulturala, esperimentatu ditzaten bideratuta dago, hiru elementuren konbinaketaren bitartez:

 1. Bizipen erreala enpresan atzerrian.
 2. Eginez ikasten oinarritutako metodologia.
 3. Lehenengo mailako eduki akademikoak eta txostengileak.

Ondorengo taulan, master hau bereizten duten ezaugarriak aurkezten dizkizugu:

1

Zerk bereizten gaituen

Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterraren elementu bereizleak bi dira: Txandakatzea enpresan: 6 hilabeteko egonaldiarekin atzerrian eta metodologia: proiektu errealen gainean lan eginez.

2

Bekak eta Diru Laguntzak

Arazo ekonomikoak ez daitezela oztopo izan MONDRAGON UNIBERTSITATEAN ikasteko, betidanik izan da MU-ren ardura. Hau dela eta, ikasteko bekak eta laguntzak eskaintzen ditugu.

3

Irteera Profesionalak

Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterreko ikasleek, behar dituzten konpetentziak lortzen dituzte, leku askotan kokatuta dauden erakundeetan, dagozkien erantzukizunak asumitzeko. 

4

Praktikak eta Master bukaerako lanak

Ehun erakunde baino gehiagorekin daukagu lankidetza hezitzailearen hitzarmenak Master Ikasketetarako. 52 urte daramagu kalitatezko enplegua sortzen; datuek horrela esaten dute: %98ek lana aurkitzen dute hiru hilabetetan.

Informazioa eta izen ematea

Kontaktua
Rosa Igarza
Telefonoa
943 718009
E-posta
rigarza@mondragon.edu

Inskripzioa eta matrikula


Zatoz gu ezagutzera


Informazio gehiago

Laburpen taula

Titulazio ofiziala
Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterra
Nori zuzendua
Bere lanbide-karrera erakundeen nazioartekotze esparruan garatu nahi duten unibertsitate-tituludunei
Kreditu kopurua
90 ECTS
Hizkuntzak
Ingelesa eta gaztelania
Eskaintzen den tokia
Bilbao Berrikuntza Faktoria (Bilbao)
Iraupena
18 hilabete
Modalitatea
Presentziala

Zerk bereizten gaituen

Zerk bereizten gaituen / Qué nos diferencia

Erakundeen Nazioartekotzea Unibertsitate Masterraren alderdi bereizgarriak hurrengo bi hauek dira: enpresa eta unibertsitate arteko alternantzia eta metodologia.

Alternantzia: Programan parte hartzen duen bakoitzak enpresa bi planotan eratzen den esperientzia bat biziko du:

  • Ikasketa prozesuan zehar alternantzia aldi bat izango du enpresan, ikasketa orduen baitan.
  • Alternantzia gauzatu duen enpresaren kanpo filial batean, fabrika produktibo zein komertzialean, 6 hilabeteko egonaldia egingo du.

   Metodologia: Lehen mailako lan akademikoetan oinarriturik. Metodologian, ezagutza eta konpetentzien aplikazioa nabarmenduko da, inguruko enpresetan gauzatutako proiektu errealen baitan lan eginez.

   Gure ikasketa eredua

   Metodologia

   Metodologia / Metodología

   metodologia oso aktibo eta parte-hartzera|txartelera eta ikasleekiko erabateko interakziora orientatuta da, desarollando-a horrela konpetentziak eta ekonomia osoko bizi-garrantziko trebetasunak.

   Nazioartekotzea eta enpresetako egokitzapen kulturala esperimentatzea baimenduko dio ikasleari: ikasle bakoitzak esperientzia pertsonala bizi izango du atzerrian.

   METODOLOGIAREN GAKOAK:

   • IKASKETAK/LANA UZTARTZEA: Ikasleek praktikak egingo dituzte enpresan, eskuratu beharreko konpetentzien osagarri gisa. 
   • LEARNING BY DOING: Trebetasun praktikoa eta esperientzia eskuratuko da.
   • NAZIOARTEKO ESPERIENTZIA: Nazioarteko filialeko sei hilabeteko egonaldia.
   • ENGLISH: Ingelesa izango da ikasketa prozesuaren barneko hizkuntza garrantzitsua
   • TREBETASUN PERTSONALEN GARAPENA: talde-lana, lidergoa, kulturaniztunaren egokitzapena, nazioarteko ikuspegia.
   • IRAKASLEAK: Irakasle/ponente gisa, irakasle akademikoaz gain, nazioarteko enpresen zuzendarien ponentziak emango dira.

    

   Gure ikasketa eredua

   Praktikak eta Master bukaerako lanak

   Praktikak eta master bukaerako lanak / Prácticas y trabajo fin de máster

   Gure eskaintzaren gehiengo batean, enpresatan egindako praktikak funtsezkoak dira, gure ikasleak mundu errealarekin erlazionatzeko orduan. MONDRAGON UNIBERTSITATE-ak , master ikasketetarako, 100 entitate baino gehiagorekin egindako lan hitzarmenak ditu. 52 urte daramagu, kalitateko enplegua sortzen eta datuek horrela adierazten dute (graduko egresatuen % 98-k, hiru hilabete aurretik, lana aurkitzen dute. Gure unibertsitatea aukeratuz gero, zure unibertsitatea, ziur gaude zure etorkizun profesionalerako prestakuntza hoberena jasoko duzula, etorkizun berme handienarekin.

    

   TXANDAKATZEA ENPRESAN

   Gure ikasleak lanaren errealitateaz harremanetan jar daitezen, unibertsitatean jasotako prestakuntzaren osagarri bezala.

   Ikasleak, ondorengo herrialdetan dihardute praktiketan

    

   MASTER AMAIERAKO LANA

   Unibertsitateko arduradun batek eta enpresako beste batek tutorizatuta.

   Irakaskuntza programa

   Helburuak eta Konpetentziak

   Helburuak eta konpetentziak / Objetivos y competencias

   Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterraren tituluaren helburu orokorra hau da: Graduatu gazteei nahiz aktiboan dauden profesionalei behar dituzten konpetentziak ematea, enpresen nazioartekotze-esperientziak martxan jarri, garatu, kudeatu eta lideratzeko. Hauen orientabidea, zuzentzen diren merkatura eta enpresa barruko nahiz kanpoko beharretara bideratuta dago. Honetaz gain, beren ezagutza funtsezkoa izango da, nazioartekotutako enpresen  egunerokotasunean, lagungarriak diren teknika eta tresnen erabileran.

   Erakunde Nazioartekotzean Unibertsitate Masterra, ekonomia globalean moldatu eta lan egin nahi duten  profesionalak prestatzeko diseinatuta dago, enpresen nazioartekotze prozesuetan ari diren profesionalei, tresna nahiz tekniken ezagutza eta ulermen zabala emanez.

   Honetarako, programan hurrengoa planteatzen da:

   • Nazioartekotzearen ulermen eta aplikazioan lagundu, erakundeen lehiakortasunaren hobekuntzarako oinarrizko osagai bezala.
   • Ikasleari eman, erakunde nahiz enpresen nazioartekotzearen garapenerako beharrezkoak diren ezagutzak, trebetasunak eta gaitasunak eta baita nazioartekotze prozesuak eskatzen dituen tresnak eta teknika berriak ere.
   • “Learning by doing” dinamikatan oinarritutako ikuspuntua. Hauetan, ikaslearen protagonismoa funtsezkoa da bere prozesu hezitzailean.

   Irakaskuntza programa

   Ikasketa plana

   Ikasketa Plana / Plan de estudios

   ERAKUNDEEN NAZIOARTEKOTZEAN UNIBERTSITATE MASTER-aren  helburu orokorra lortzeko xedeaz, hau da, enpresa kooperatibo eta ekonomia sozialeko kooperatibak kudeatzeko  eta lideratzeko beharrezkoak diren konpetentziak eskuratzeko, ikasketak hurrengo moduluetan banatu dira:

   I Modulua: Testuinguruan jartzea. Ingurune osoa. Lehenengo moduluko irakasgaiak, analisien bitartez, ikaslearen eginkizun profesionala errazten duten izaera pertsonaleko konpetentziak lortzera bideratuta daude,

   II Modulua:kokapena. Non ?. Modulu honen irakasgaiek, ikasleari kokatzen lagunduko diote bere lan profesionala garatu beharko duen enpresa ingurunean:  ingurunearen ezaugarriak, kokapen faktoreak, informazio iturriak, sarrera estrategikoak merkatutan, nazioarteko logistika edo nazioartekotzearen filosofiaren aplikazioaren ezaugarri nagusiak gaur egungo testuinguru lehiakorrean.

   III Modulua:. Glokalizazioa. Nola?. Modulu honen irakasgaiek, ikasleari behar dituen konpetentziak eta tresnak ematen dizkiote nazioarteko mailako enpresa proiektuak martxan jartzeko: posizionamendua, negozioaren estrategia, kudeaketa antolatzailearen eredua, pertsonen kudeaketa eta kontrol finantzarioa.

   IV Modulua. Egokitzapen geografikoa. Modulu honen irakasgaiek ikasleari informazioa interpretatzeko gaitasuna ematen diote. Hau, esparru geografikoaren arabera aldatu egin daiteke.

   Master amaierako proiektua: Hemen, masterraren zehar lortutako konpetentziak eta edukiak aplikatuko dira.

   Masterra, moduluak deitutako irakaskuntza-ikasketa unitate akademiko zabalen bitartez, antolatu eta egituratzen da. Era berean, moduluek, hainbat materia dituzte eta hauek matrikularen unitate administratiboak dira.

   Moduluek, titulazioaren blokeak definitzen dituzte eta 5.1. sailean azaldutako lau talde handi hartzen dute barne.

   Irakasgaiek, diziplina arteko izaera dute eta ikasketa plan honetan, titulazio honen profil espezifikoa osatzen duten bloke tematiko handien arabera (moduluak) definitzen dira.

   Hurrengo koadroan, materien egitura ikusten da, moduluka eta ibilbidearen arabera.
   5. koadroa. Moduluak eta irakasgaiak, modalitate presentziala eta online.

   1. TESTUINGURUA.

   Ingurune globala

   1. MODULUAECTS:7
   1.1.Irakasgaia: Global Manager´s Enviroment 1
   1.2. Irakasgaia : Kudeaketa globalaren testuinguru kulturala 1
   1.3 Irakasgaia: Sarrera nazioartekotze estrategia eta teorietara 3
   1.4. Irakasgaia : Nazioartekotzearen potentzialaren azterketa 2

   2. KOKAPENA.

   Non?
   2. MODULUA ECTS: 8
   2.1. Irakasgaia : Iturriak eta informazioa 3
   2.2. Irakasgaia: Merkatu hautaketa 2
   2.3. Irakasgaia : Sarrera moduak eta lankidetza estrategiak 3

   3. GLOKALIZAZIOA.

   Nola?

   3. MODULUA ECTS: 15
   3.1. Irakasgaia : Negozio estrategia 2,5
   3.2. Irakasgaia : Eredu antolatzailea 2,5
   3.3. Irakasgaia : Pertsonen kudeaketa 2,5
   3.4. Irakasgaia : Marketin eta salmenta kudeaketa 2,5
   3.5. Irakasgaia : Hornidura globalaren kateak 2,5
   3.6. Irakasgaia : Finantza kudeaketa 2,5
   4. EGOKITZAPEN GEOGRAFIKOA. 4. MODULUA ECTS: 30
   4.1 Irakasgaia : Europa 5
   4.2 Irakasgaia : EAB-ak eta Kanada 5
   4.3 Irakasgaia : Asia Pazifikoa 5
   4.4 Irakasgaia : Zentro eta Hego Amerika 5
   4.5 Irakasgaia : Afrika 5
   4.6 Irakasgaia : Magreb eta Herri Arabiarrak 5
   5. NAZIOARTEKO ESPERIENTZIA. 5. MODULUA ECTS: 30
   5.1 Irakasgaia : Master amaierako proiektua 6
   5.2. Irakasgaia : Praktika espezializatuak enpresan 24

   Erakundeen Nazioartekotzean Unibertsitate Masterraren katalogo digitala: 

   Irakaskuntza programa

   Ibilbide Akademikoak eta Irteera Profesionalak

   Irteera profesionalak / Salidas profesionales

   Erakundeen Nazioartekotzean Masterreko ikasleek, beharrezko konpetentziak lortzen dituzte ondorengo irteera profesionaletan erantzukizunak hartzeko:

   • Merkataritza ordezkaritzetako arduradunak, atzerrian presentzia duten bertako erakundeen instalazio ekoizleetan.
   • Erdi mailako arduradunak nazioartekotutako enpresen ordezkaritzetan eta kanpoko instalazioetan.
   • Atzerrian instalazioak , ordezkaritzak dituen erakunde baten lanpostu baterako aukeratuak izan daitezkeen pertsonak.
   • Enbaxadetako Ordezkaritzetan edo  merkataritza bulegoetan eta erakunde publikoetan lan egiten duten pertsonak.
   • Ikertzailea eta aholkularia, erakundeen nazioartekotzearen esparruan.
   • Export and area manager.
   • Inportazio eta esportazioetarako teknikaria
   • Purchasing manager.
   • Komertzialak.

   Ikasle berriak

   Sarrera eta Onarpena

   Sarrera eta onarpena / Acceso y admisión

   Erakundeen Nazioartekotzearen Unibertsitate Masterra, hurrengo baldintzetatik edozein betetzen dituzten ikasleek egin ahal izango dute:

   • Masterreko ikasketa ofizialak egin ahal  izateko, ezinbestekoa izango da, Unibertsitate-titulu ofizial espainiarra izatea edo bestela baliogarria izango da ere, kanpoko Unibertsitate titulua edukitzea, hurrengo baldintzak betetzen baditu: Batetik, goi-mailako heziketa erakunde batek emandakoa izan behar da eta bestetik, horretaz gain, erakunde hori, Goi mailako Espazio Europarraren barnean egon behar da eta honek emandako titulua baliagarria izan behar da, masterra egin ahal izateko.
   • Era berean, master hau Goi mailako Espazio europarretik kanpo geratzen diren tituludunek egin ahal izango dute, hurrengo baldintzak betetzen direnean: unibertsitateak konprobatuko du titulu hauek egiaztatzen duten prestakuntza maila, Espainiako unibertsitate titulu ofizialen parekoa dela eta gradu-ondoko ikasketak egin ditzaketela, herrialdeak emandako tituluak horrela bermatzen duelako. Masterrean modu honetan onartua izateak ez du esan nahi titulu hauek homologatuak izango direnik eta ez dira aintzakotzat hartuko beste eginkizunetarako ere. Bakarrik Masterra egin ahal izateko balioko dute.

   Master ikasketa hauek burutu ahal izateko, nazioartekotze gaian, profil eta jarduera ezberdineko enpresek eskatzen dutena  kontuan hartu da. Horren arabera, lehentasuna izango dute hurrengo titulazioen egresatuek:

   • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza
   • Ekonomia
   • Zuzenbidea
   • Negozioen kudeaketa
   • Marketin eta enpresa kudeaketa
   • Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza
   • Marketin
   • Lan Harremanak eta Giza Baliabideak
   • Hurrengo esparruetako ingeniaritzak: Ingurunekoa, Biomedikoa, Energia berriztagarriena, Energia eta mehatze teknologikoa, Elektronika Industriala, Elektronika Industriala eta Automatikoa, Industria Diseinuan eta produktuaren garapenean, Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan, Telekomunikazio Sistematan, Telekomunikazio Teknologiatan, Teknologia Industrialean, Informazio Teknologiatan, Telekomunikaziotan, Itsasokoa, Mekanikoa, Nautikoa eta itsas garraiokoa, Industria Antolaketan, Kimikoa, Kimiko Industriala, Telekomunikazioan teknikoa, Industria Teknologiak.

   Gainerako hautagaientzat, ez badira eskainitako plazak betetzen lehen deskribatutako profilekin, Enpresen Kudeaketa eta Zuzendaritza arloko aldez aurretiko oinarrizko ezagutzak izatea eskatuko da.

   Ikasleen onarpena, Masterraren Koordinazio Taldearen esku dago eta irizpide hauek hartuko dira kontuan

   1. Onartu behar den pertsonaren espediente akademikoa; kontuan hartuko da espedientearen batez bestekoa.
   1. Curriculum Vitae eta onarpen eskutitz bat. Eskutitz honetan, masterraren edukiarekin zerikusirik dituen aurreko esperientziak eta motibazio pertsonalak zehaztuko dira.
   2. Elkarrizketa pertsonala hautagaiarekin (presentziala edo online)
   3. Ingeleseko titulu ofiziala (B2- First Certificate) edo kidekoa eta hauen ezean, frogaren bat hizkuntzaren ezagutza egiaztatzeko.

   Ikasle berriak

   Inskripzioa eta matrikula

   Inskripzioa eta matrikula / Inscripción y matrícula

   IZEN-EMATEA

   • Ohiko epea: 2016-12-1etik 2017-06-20ra
   • Ezohiko epea: 2017-06-22tik 2017-09-4ra 

   Izen ematea, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO edozein fakultatetan formalizatu ahal izango da. Ikasleak aukeratutako masterren lehentasun ordena adierazi behar du.

   Nahi duenak, unibertsitateko web orriaren bidez , eman dezake izena, bertan zehazten diren argibideak jarraiturik, edo posta ziurtatuaren bitartez. Postaz eginez gero, ikaslea, fakultatearekin jarri beharko da harremanetan, honek , izen-emate kartazala bidal diezaion. Kasu bietan, eskatutako dokumentazioa hurrengoa da:

   • Izen-ematearen eskaera beteta.
   • NAN fotokopia
   • Curriculum Vitae eguneratuta
   • Aurretik egindako ikasketen ziurtagiri akademikoa .(MONDRAGON UNIBERTSITATE-ko Enpresagintzako tituludunek ez dute hau egin behar)
   • Aurretik egindako ikasketa akademiko tituluaren fotokopia (Egongo balira)
   • Ingeles diploma (Egongo balira)

   HAUTAKETA

   Inskripzioa egin ondoren, Masterraren koordinatzailea ikaslearekin jarriko da harremanetan matrikulazio prozesua azaltzeko.

   Eskatutako dokumentuak edo datuak faltsuak izango balira inskripzioa bertan behera geratuko litzateke.

   MATRIKULA

   • Ohiko epea:  2017ko uztailaren 17tik 20ra
   • Ezohiko epea2017ko uztailaren 21etik irailaren 4ra arte

   IKASLEARI ESKATZEN ZAIZKION EUROPAR GUTXIENEKO KREDITUAK ESKOLA DENBORALDI BAKOITZEKO ETA BALEGOKIO EGOTE ARAUAK.

   • Masterraren kreditu kopurua: 2007/ 1393 E.D. ak ezarri duenaren arabera (2010/861 E.D. ak aldatuta), titulazioak 60 kreditu ECTS ditu. Ikasle bakoitzak 25 ordu lan egin beharko ditu kreditu bakoitzeko.
   • Kreditu europar kopurua matrikula bakoitzeko:

   Lehengo matrikula: Ikasle berriak, nahitaez masterreko kreditu guztietan matrikulatu beharko dira.

   Hala ere, heziketa berezien beharra egongo balitz edo salbuespen gisa, ikaslearen egoera pertsonala kontuan harturik, posible izango litzateke Fakultateko dekanoari eskaera bat egitea matrikularen kreditu kopurua aurreko paragrafoan adierazitakoan baino txikiagoa izateko. Dena den , ezin da izan 15 ECTS baino txikiagoa.

   Kasu berezi hauetan, ikaslearen egoera pertsonalari egokitutako prestakuntza “ad hoc” diseinatuko litzateke.

   - Ondorengo matrikulak: Ikasleek, gainditzeke dituzten irakasgai guztietako matrikula egin beharko dute.

   “Ad  hoc” prestakuntza egin behar duten ikasleak, euren prestakuntza plangintza pertsonalizatuan aurreikusitakoaren arabera matrikulatuko dira.

   • Ikaslearen dedikazioa: 38-40 astekoa izango da.
   • Egonaldia: ikasle bakoitzak, gehienez, bi deialdi izango ditu materia bakoitzeko. (Bat ikasturte akademiko bakoitzeko). Graziako deialdia eskatzeko eskubidea ere badago.

   Ikasle berriak

   Prezioak

   Prezioak / Precios

   Masterraren prezio osoa 12.000 €-koa da. Prezioan, programaren 18 hilabete eta 90 ECTS-ak sartzen dira. Ordainketa, ondoren azaltzen den bezala egin beharko da:

   1. urtean: 8.000 euro / 2. urtean: 4.000 euro

   • Matrikula egiterakoan %40a
   • Otsailean %30a
   • Uztailean %30

   Kontseilu Errektoreak, kuota, urtero gaurkotuko du.

   Ikasle berriak

   Bekak eta diru laguntzak

   Bekak eta diru laguntzak / Becas y ayudas

   MONDRAGON UNIBERTSITATEan, arazo ekonomikoengatik, inork ez diezaiola ikasteari utzi bermatzen dugu. Horretarako, ondorengo diru-laguntzak daude:

   BEKA OFIZIALAK

   Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko ikasleentzat (EHAE), (Eusko Jaurlaritza).

   • Beka orokorrak, eguneroko garraiorako eta ezgaitasuna duten ikasleen garraiorako, unibertsitate ikasketak eta beste goi mailako ikasketak egiteko.
   • Bekak, hizkuntza ikastaroentzat udan atzerrian.
   • Bekak, Erasmus ikasleentzat eta nazioarteko izaera duten unibertsitate mugikortasun beste programentzat.

   Euskal Herriko Autonomia Erkidegotik kanpo dauden ikasleentzat (Hezkuntza Ministerioa)

   • Izaera orokorreko bekak eta laguntzak eta mugikortasunekoak unibertsitate ikasleentzat.

   Ikasle berriak

   Kredituak aitortzea

   Kredituak aitortzea / Reconocimiento de créditos

   Kredituen onarpena

   • Kredituen errekonozimendua, Erakundeen Nazioartekotzean masterreko ikasketetan konputatzen diren kredituen onarpena izango da, titulu ofiziala lortu ahal izateko. Kreditu hauek ikasketa ofizialetakoak izango dira, bai Mondragon Unibertsitatean lortutakoak, bai beste Unibertsitatean.

    

   • Enpresa fakultate honek, Unibertsitatean bertan, beste Unibertsitatetan edo beste titulutan egindako ikasketen kredituak errekonozitu ahal izango ditu. Azken titulu hauen aipamena Unibertsitateen, abenduaren 21eko 2001/6 ko Lege Organikoaren 34.1 artikuluan agertzen da. Onarpen baldintzak, ikasleak kurtsatutako irakasgaien bidez lortutako konpetentzien eta ezagutzen eta Ikasketa plangintzan aurreikusitakoaren egokitzapenean oinarrituko da. Zeharkako izaerakoak baldin badira, ECTS kredituen eskola karga antzerakoa izan beharko da.

    

   • Enpresa Fakultate honek, kreditua(k) errekonozitu ahal izango dizkie, tituluaren konpetentziak egiaztatzen dituzten profesionalei, beren lan jardueran. Master amaierako proiektuari dagozkion kredituak ez dira inoiz errekonozituak izango.
   • Aurreko sailetan jasotakoaren arabera, errekonozituak izan diren kredituak, zenbakizko kalifikazioarekin kalifikatuko dira; irailaren 5eko 2003 E.D. aren 5. artikuluan agertzen den bezala. B-n eta C-n, errekonozituak izan diren kredituei dagozkien materien kalifikazioak, hurrengokoaren produktuaren batez besteko haztatua izango da: Ikasleak materia bakoitzean ateratzen duen kalifikazioa bider materia bakoitzari esleitutako kredituak.
   • Unibertsitate ikasketa ez ofizialen bidez eta lan esperientziaren bitartez lor daitekeen kreditu kopurua, ezin da bere multzoan, ikasketa planak osatzen dituen kreditu guztien %15 baino gehiagokoa izan.

   Kredituen transferentzia

   Kreditu transferentzia bezala, hurrengoa ulertzen da: ikasle bakoitzak jarraitutako ikasketen dokumentu akademiko ofizial egiaztatzaileetan sartzea, aldez aurretik egindako ikasketa ofizialetan lortutako kreditu guztiak, titulu ofizial bat lortu ez arren. Ikasketa hauek, Mondragon Unibertsitatean nahiz beste batean egindakoak izan daitezke.

   Espediente akademikoa

   Ikaslearen espediente akademikoan, MONDRAGON UNIBERTSITATEko edo beste Unibertsitateko ikasketa ofizialetan lortutako kreditu guztiak azalduko dira titulua lortzeko. Kreditu hauek, transferituak, errekonozituak edo gaindituak izan daitezke; kasu bakoitzean zein motatakoa den zehaztu beharko delarik. Kreditu errekonozituak direnean, jatorrizko ikasketei dagozkien hurrengo informazioa agertu beharko da: Unibertsitateak, ikasketa ofizialak zein adarretakoak diren azalduz, lortutako materiak edota irakasgaiak, kreditu kopurua eta lortutako kalifikazioa.

   Gehigarri Europarra Tituluari

   Ikasleei, Tituluarekin batera emango zaien Gehigarri Europarrean honako hauek agertuko dira: MONDRAGON UNIBERTSITATEko edo beste unibertsitate bateko ikasketa ofizialetan lortu dituzten kreditu guztiak (transferituak, errekonozituak edo gaindituak) dagokion titulua lortzeko, espediente akademikorako zehaztu diren espezifikazio berekin.

   Kalitatea

   Kalitatea/Calidad

   SGIC - KALITATEAREN BARNE BERMERAKO SISTEMA

   EEES esparruak eta Espainiako arautegian sartu diren aldaketa berriek, honako hau ezartzen dute: unibertsitateek beraien jardueretan, ematen duten irakaskuntzarekin bat datozen helburuak betetzen direla bermatuko dutela, eta gainera beraien etengabeko hobekuntza bilatu.

   Arrazoi honegatik, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO, Enpresagintzako fakultateak, ANECA-ko AUDIT programaren printzipio eta ildoekin bat datorren Kalitateko barne garantia sistema propioa diseinatu du.

   Memoria 

   Kalitate-manuala

   Prozesuak Prozedurak

   SGICa ezarri izanaren ziurtagiriaren lorpena   

   Ikasleek formulatzen dituzten iradokizunak eta proposamenak dira Unibertsitateak etengabeko hobekuntzarako dituen tresna nagusietakoak.

   Hobetzeko iradokizun eta proposamenik baduzu eta guri helarazi nahi badiguzu, bete dokumentu hau: 2 Ondoren, tituluaren arduradunari e-mailez bidali (jaldazabal@mondragon.edu) edo entregatu dokumentua Enpresagintza Fakultateko edozein leihatilan.

   ACREDITA

   Programaren helburua da titulu ofizialen balorazioa egitea. Bere xede nagusia da, alde batetik tituluaren emaitzak egokiak direla bermatzea eta bestetik, titulua zuzen ematen dela ikustea, egiaztapenaren hurrengo berrikuntzara arte.

    ACREDITA PLUS

   Programa honek, hainbat diziplinen tituluei, ospe handiko “EURO-ACE ®” nazioarteko zigilua lortzeko aukera ematen die, tituluaren egiaztatzearen berriztatze prozesuarekin batera.

   DOCENTIA

   Unibertsitateei mekanismo propioak diseinatzen laguntzeko programa da, unibertsitateko irakasleen jarduera hezitzailearen kalitatea kudeatzeko eta beren garapena eta errekonozimendua lantzeko.

   DOZENTZIAREN EBALUAZIO ESKULIBURUA 

   KANPOKO EBALUAZIO TXOSTENA