Biblioteka

Baliabideak

Katalogoak: MUko katalogoa, gomendutako gainontzeko katalogoak

Datu-baseak: Web of Science, CSIC, Engineering Village 2, Business Source Elite, ABI/Inform Global, Vlex, Ciss Atlas Contable, CissOnline Contable Casos Prácticos: B, Inguma,Redined, Eric

Aldizkari elektronikoak: argitaletxe hauen bildumak, SpringerLink, Scientific-net, Sciyo.com, Open J-Gate, E-Revistas CSIC

Liburu elektronikoak: argitaletxe hauen bildumak, SpringerLink, Referex Engineering, E-libro y Ebrary, MyiLibrary

Aurkibide elektronikoak: MUko aurkibideak, Dialnet, Tic Toc, Sciyo.com, Wiley

Sarbide irekiko baliabideak: Biltegi irekiak (E-Print artxiboak) eta Open Course Ware (OCW)

Arau teknikoak: AENOR-UNE

MIllennium Proyect ataria: think tank global bat da; sare honek nazioarteko erakunde, unibertsitate, GKE, NBEko agentzia eta gobernu ezberdinetako adituak biltzen ditu

Hiztegi eta Entziklopediak: hiztegi elebakarrak, eleanitzak, entziklopediak, itzultzaileak, kontsultaguneak, euskaraz lan egiteko baliabide eta tresnak